Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk av salt i vinterdrifta Bruk av salt i vinterdrifta - 18. november 2015 Dagens praksis og erfaring med ny vinterdriftsstandard Hågen Ven Statens vegvesen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk av salt i vinterdrifta Bruk av salt i vinterdrifta - 18. november 2015 Dagens praksis og erfaring med ny vinterdriftsstandard Hågen Ven Statens vegvesen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk av salt i vinterdrifta Bruk av salt i vinterdrifta - 18. november 2015 Dagens praksis og erfaring med ny vinterdriftsstandard Hågen Ven Statens vegvesen Region midt Nord-Trøndelag vegavdeling Vegseksjonen 1

2 Dagens praksis og erfaring med ny vinterdriftsstandard  Ny standard for vinterdrift  Vinterdriftsklasser  Inndeling av vegnettet  Innføringstakt  Erfaringer  Utvikling i forbruk  På landsbasis  I Region midt  I Nord-Trøndelag  Hva gjør vi for å redusere saltbruken Bruk av salt i vinterdrifta - 18. november 2015 2

3 Ny standard for vinterdrift Ny håndbok for drift og vedlikehold ble innført i 2012. En av hensiktene var å forbedre vinterdrifta. I forkant var det kjørt et stort vinterdriftsprosjekt – SALT SMART - 5 ulike driftsklasser - I stedet for start ved og ferdig innen er det satt krav til «syklustid» - Begrepet «værhendelse» er innført - Det er satt krav til «godkjent føreforhold» - Begrepet «tiltakstid» er fjernet Ny standard har bl.a. til hensikt å øke brøytefrekvensen for å unngå oppbygging av snø-/issåle Kravet til friksjon er skjerpet Bruk av salt i vinterdrifta - 18. november 2015 3

4 Ny standard for vinterdrift ● Håndbok R610 (111) ● Vinterdrift skal gjennomføres etter valgt vinterdriftsklasse for vegruter. Følgende vinterdriftsklasser benyttes: – Vinterdriftsklasse A – DkA Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller våt). – Vinterdriftsklasse B – DkB Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller våt), hard snø/is tillates utenom hjulspor i begrenset tidsrom. (Tre underklasser) – Vinterdriftsklasse C – DkC Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller våt) i milde perioder og hard snø/is i kalde perioder. – Vinterdriftsklasse D – DkD Godkjent føreforhold er hard snø/is. – Vinterdriftsklasse E – DkE Godkjent føreforhold er hard snø/is. Friksjon ned til 0,20 aksepteres. DkE skal ikke nyttes på riksveg. Bruk av salt i vinterdrifta - 18. november 2015 4

5 Håndbok R610 ● Vinterdriftsklasse DkA – Salt skal nyttes som preventivt tiltak og for å opprettholde og gjenopprette bar veg – Tilstand på vegen: Bar (våt/tørr). – Maksimal syklustid for brøyting:1,5 time – Maksimal syklustid for strøing (inkl. henting av strømidler): 1,5 time – Preventiv strøing skal starte tidsnok til at den kan avsluttes og gi effekt i forhold til forventet værhendelse – Tidskrav for å gjenopprette godkjent føreforhold: ÅDT > 6000 – Bar kjørebane innen 2 timer ÅDT < 6000 – Bart i hjulspor, på minst 2/3 av kjørefeltsbredden innen 2 timer. Bar kjørebane innen 4 timer Bruk av salt i vinterdrifta - 18. november 2015 5

6 Håndbok R610 ● Driftsklasse DkB middels – Salt skal nyttes som preventivt tiltak og for å opprettholde og gjenopprette bar veg – I perioder hvor salt ikke kan nyttes, skal det nyttes sand – Tilstand på vegen: Bar (våt/tørr). Snø- og isfri (bar) veg i hjulspor, på minst 2/3 av kjørefeltsbredden. Hardt og jevnt snø- og isdekke med maks 1 cm løs snø tillatt utenom hjulspor i begrenset tidsrom – Ved værforhold hvor salt ikke tillates benyttet eller gir ønsket effekt - friksjonskrav: µ > 0,25 – Maksimal syklustid for brøyting: 2 timer – Maksimal syklustid for strøing (inkl. henting av strømidler): 2 timer – Tidskrav for å gjenopprette godkjent føreforhold etter værhendelser: Bart i hjulspor: innen 4 timer Bar kjørebane: Innen 48 timer Bruk av salt i vinterdrifta - 18. november 2015 6

7 Håndbok R610 ● Driftsklasse DkC -Sand skal benyttes på snø- og isdekke, også som preventivt tiltak -Salt skal benyttes preventivt for å forhindre glatt veg forårsaket av tynt snø/isdekke eller rim. I perioder uten snønedbør skal det benyttes salt for å opprettholde bar veg. Ved snø/isdekke på deler av vegbanen skal salt bare brukes når dekketemperaturen er over - 3℃, ellers sand -Tilstand på vegen: I periode med lite nedbør/rimdannelse eller temperatur rundt 0℃: Bar veg (våt/tørr). Hardt og jevnt snø- og isdekke med maks 2 cm løs snø i kald periode -Friksjonskrav ved værforhold hvor salt ikke tillates benyttet eller ikke gir ønsket effekt: µ>0,25 -Maksimal syklustid for brøyting: 2,5 timer -Maksimal syklustid for strøing (inkl. henting av strømidler): 3 timer -Tidskrav for å gjenopprette godkjent føreforhold etter værhendelse: 3 timer Bruk av salt i vinterdrifta - 18. november 2015 7

8 Håndbok R610 ● Vinterdriftsklasse DkD -Sand skal nyttes på snø- og isdekke, også som preventivt tiltak -Salt skal kun nyttes i henhold til beskrivelse i kap. D2-ID9300a, for å forhindre glatt veg forårsaket av tynn is og rim – Tilstand på vegen: Hardt og jevnt snø og isdekke med maks 2 cm løs snø – Friksjonskrav når salt ikke kan benyttes: µ > 0,25 – Maksimal syklustid for brøyting: 3 timer – Maksimal syklustid for strøing (inkl. henting av strømidler): 4 timer – Tidskrav for å gjenopprette godkjent føreforhold etter værhendelse: 4 timer Bruk av salt i vinterdrifta - 18. november 2015 8

9 Håndbok R610 ● Vinterdriftsklasse DkE -Sand skal nyttes på snø- og isdekke, også som preventivt tiltak -Salt skal kun nyttes i henhold til beskrivelse i kap. D2-ID9300a, for å forhindre glatt veg forårsaket av tynn is og rim – Tilstand på vegen: Hardt og jevnt snø og isdekke med maks 2 cm løs snø – Friksjonskrav når salt ikke kan benyttes: µ > 0,20 – Maksimal syklustid for brøyting: 3 timer – Maksimal syklustid for strøing (inkl. henting av strømidler): 4 timer – Tidskrav for å gjenopprette gogkjent føreforhold etter værhendelse: 4 timer Bruk av salt i vinterdrifta - 18. november 2015 9

10 Saltstrategi i Nord-Trøndelag Bruk av salt i vinterdrifta - 18. november 2015 10

11 Inndeling av vegnettet i vinterdriftsklasser i Nord-Trøndelag Bruk av salt i vinterdrifta - 18. november 2015 DriftsklasseKm% A90 B1224 C40912 D97029 E180454 11

12 Innføringstakt i Nord-Trøndelag Bruk av salt i vinterdrifta - 18. november 2015 12

13 Mengder i vinterdrifta i Norge Bruk av salt i vinterdrifta - 18. november 2015 13

14 Utvikling i saltforbruket i Norge Bruk av salt i vinterdrifta - 18. november 2015 14

15 Utvikling i sandforbruket i Norge Bruk av salt i vinterdrifta - 18. november 2015 15

16 Utvikling i brøytemengdene i Norge Bruk av salt i vinterdrifta - 18. november 2015 16

17 Forbruk av salt regionvis Bruk av salt i vinterdrifta - 18. november 2015 17

18 Saltforbruket 2015 i Norge pr. vegkategori Bruk av salt i vinterdrifta - 18. november 2015 18

19 Saltforbruket 2015 fordelt på regioner og vegkategorier Bruk av salt i vinterdrifta - 18. november 2015 19

20 Fordeling på saltingsmetoder Bruk av salt i vinterdrifta - 18. november 2015 20

21 Saltforbruk pr. km – Region midt (RM) og Nord-Trøndelag (NT) Bruk av salt i vinterdrifta - 18. november 2015 21

22 Utvikling/erfaringer ● Hvorfor bruker vi salt? -Vi må bruke salt for å greie friksjonskravene på veger med stor trafikk – Trafikksikkerhet (noen mener den blir dårligere) – Framkommelighet – store deler av nærings- transporten går på veg ● Ulemper med bruk av salt – Miljøet skades – Biler ruster – Frontrute og lykter tilgrises – Øker slitasjen på vegdekkene – Vi ønsker å kjøre på gammeldags vinterføre Bruk av salt i vinterdrifta - 18. november 2015 22

23 Utvikling/erfaringer ● Hvorfor går ikke saltbruken ned? – Mildere vinterklima, ikke gammeldagse vintre lenger – Innretningen av driftskontraktene – mengdeoppgjør (oppgir vi for gode priser på salting) – Går overgangen til saltløsning for seint? – Saltes det riktig – har de som salter god nok kompetanse? ● Konklusjoner?? – Vi kommer ikke utenom bruk av salt som strømiddel på enkelte veger – Vi må la den nye standarden og opplegget med opplæring av operatører få en sjanse – Den nye standarden må evalueres, men dette er litt for tidligenda Bruk av salt i vinterdrifta - 18. november 2015 23

24 Fv. 72 13.11.15 – dette ønsker vi å unngå Bruk av salt i vinterdrifta - 18. november 2015 24

25 Noen er glad for at det saltes? Bruk av salt i vinterdrifta - 18. november 2015 25


Laste ned ppt "Bruk av salt i vinterdrifta Bruk av salt i vinterdrifta - 18. november 2015 Dagens praksis og erfaring med ny vinterdriftsstandard Hågen Ven Statens vegvesen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google