Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fosen Vind besluttet – TE er med og baner vei for fornybarsamfunnet Møte Hitra Kommune– 17. mars 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fosen Vind besluttet – TE er med og baner vei for fornybarsamfunnet Møte Hitra Kommune– 17. mars 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fosen Vind besluttet – TE er med og baner vei for fornybarsamfunnet Møte Hitra Kommune– 17. mars 2016

2 2015 - Vi har levert resultater - vi hadde ikke lyktes med Fosen Vind uten HELE konsernets – og eiernes - bidrag

3 Målstreken nådd? Nei, men en utrolig viktig milepæl er passert, på tross av....

4 4.....fallende markedspriser for kraft

5 Utvikling av utbytte til eierne – de gode tidene er over (inntil videre) 5

6 Prisutvikling 2020-2030 Forhold av vesentlig betydning som påvirker kraftprisen ► 3 svenske kjernekraftverk (2200 MW) legges ned i perioden 2017-2020 ► Når vil Okiuloto 3 (1600 MW) bli satt i drift? ► Vil de 6 «gjenlevende» svenske kjernekraftverkene «overleve»? ► Investeringsbeslutning er tatt til å bygge NordLink, 1400 MW/2020 ► Investeringsbeslutning er tatt til å bygge North Sea Link, 1400 MW/2021 ► Tysk kjernekraft avvikles i løpet av 2020, ca. 9500 MW ► Utvikling i balansen mellom produksjon og forbruk? ► Vil det bli bygd flere mellomlandsforbindelser? ► Økonomisk utvikling i EU-området? ► Prisutvikling råvarer? ► EUs energi og klimapolitikk?

7 7

8 Vindkraft i TrønderEnergi ► Valsneset i Bjugn ▬ 5 møller à 2,3 MW ▬ Normalproduksjon 35 GWh ▬ Igangsatt 2006 ► Bessakerfjellet i Roan ▬ 25 møller à 2,3 MW ▬ Normalproduksjon 176 GWh ▬ Igangsatt 2007-2008 ► Ytre Vikna (Sarepta) ▬ 17 møller à 2,3 MW ▬ Normalproduksjon 120 GWh (50%) ▬ Igangsatt 2012 ► Skomakerfjellet i Roan ▬ 4 møller à 3,3 MW ▬ Normalproduksjon 36 GWh ▬ Igangsatt 2016 ► Totalt 310 GWh Vindkraft 8

9 Endring som skjedde etter at SK sa nei 2. juni 2015 9 Nye FosenVind– 1000 MW ► Det nye prosjektet vil bestå av 6 parker; Roan, Harbakfjellet, Kvenndalsfjellet, Storheia, Geitfjellet og Hitra 2. ► Betydelig bedre lønnsomhet enn i FosenVind AS ► Hovedårsaker for bedre prosjektlønnsomhet: ▬ De 6 beste prosjektene av 10 ▬ Større andel på Fosen (bedre vindforhold) ▬ Lavere inv.kostnader ▬ Lavere driftskostnader

10 Fosen Vind - fakta 10

11 God lønnsomhet gitt av kraftpris + elsertifikater 11 +

12 Positiv vindkraftbeslutning – stor glede i TEN 12

13 Driftssituasjonen i Januar 13

14 14 Snittet Orkdal/Trollheim – Snillfjord Målt 137 MW Maksimal kapasitet 2 x 120 MW Rasjonering ved feil på en av linjene Snittet Snillfjord - Fillan Målt 40 MW Maksimal kapasitet 2 x 35 MW Rasjonering ved feil på en av linjene

15 ► Uten vindkraft – opprusting av «fylkesveier» ► Prislapp TEN 0,6 – 0,8 mrd kr 15 ► Med vindkraft – ny «motorvei og nye tilkomstveier» uten bompenger ► Prislapp TEN ca 0,5 mrd kr

16 Utbygging TEN Snillfjord / Hitra Utvidelse med 132kV anlegg Fillan transformatorstasjon Nytt 132kV anlegg Snilldal sentralnettstasjon 40 km ny 132kV linje Snilldal – Fillan

17 Bruk av lokale ressurser ► Situasjon i TEN ▬ Generasjonsskifte på gang ▬ Få byggeprosjekter de siste 20 åra, ► Prøveprosjekt bygge med egne ressurser på Hitra (Fillan – Barmvatnet) ▬ Elektrofaglig arbeid utføres av egne montører ▬ Delentrepriser åpnet for mindre lokale entreprenører ► Erfaringer så langt ▬ Konkurransedyktig måte å bygge på ▬ Entusiasme internt i organisasjonen ▬ Lokale entreprenører konkurransedyktig 17

18 Sør-Trøndelag – potensial for strukturendringer 18 27 personer har oppmøtested Grønnøra

19 19

20 Trønderenergi har Midt-Norges laveste og blant Norges 10 laveste nettleier 20

21 Nettleiebesparelser pr 01.01.2016 ved fusjonering med TEN 21 Besparelse pr kundeBesparelse pr nettområde

22 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Fosen Vind besluttet – TE er med og baner vei for fornybarsamfunnet Møte Hitra Kommune– 17. mars 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google