Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prisdokument for kylling og kalkun 1. halvår 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prisdokument for kylling og kalkun 1. halvår 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prisdokument for kylling og kalkun 1. halvår 2016

2 Gjennomgang av prisdokumentet og bakgrunnen for bestemmelse av engrospris for kylling og kalkun for 1. halvår 2016 Endelig prisfastsetting vil gjennomføres 21 oktober 2015. Samtidig med prissetting i volummodellen Normalt settes også priser for de ulike leddene i verdikjeden for kylling samtidig. Dette gjennomføres som del av egen sak på styremøte i november.

3 Rammebetingelser- endring for slaktekylling og kalkun Endrede konsesjonsgrense til 280 000 kyllinger og 60 000 kalkuner. Effekt: Av hensyn til konkurransekraft vil aktørene søke en tilpassing til ny konsesjonsgrense ved utbygging/påbygging eller til full effektivitetsutnyttelse på eksisterende bygningsmasse. Aktørene søker å få produsentene nær fabrikk av hensyn til rasjonalitet og sparte inntransportkostnader. Det vil fra kjedene være forventninger til rasjonalitetseffekter av doblet konsesjonsgrense hos primærprodusent og industri, med sekundære forventninger til lavere priser.

4 Full skalaeffekt av ny konsesjonsgrense Kylling: Med et behov av totalproduksjon på ca. 80-85 mill. stk. kyllinger i Norge i dag, og med et snitt på 280.000 per produsent, er det behov for ca. 300 kyllingprodusenter. I dag er det ca. 630 produsenter i Norge. Selv tenkt ut fra en fremtidig vekst på 30-40 % vil det fortsatt ikke bli rom for mer enn 350- 380 produsenter. Kalkun: Med et behov av totalproduksjon på ca. 1,3 mill. stk. kalkuner i Norge i dag, og med et snitt på 60.000 per produsent, er det behov for ca. 22 kalkunprodusenter. I dag er det ca. 65 produsenter i Norge. Råvareproduksjonen vil bli billigere med full kapasitetsutnyttelse og maksimal skala. For primærprodusent ligger dette til redusert kostnad på livdyrkjøp og fôrkjøp, et høyere produsert volum gir økt kvantumstillegg. Et endret prisbilde på fjørfekjøtt vil kunne gi overslagseffekter prisnivå på andre dyreslag.

5 Skalaeffekter på ulike husstørrelser Tabellen viser skalaeffekter på ulik husstørrelse (innenfor husstørrelses maksimale produksjonsomfang)

6 Markedsutvikling Kylling 2015 og 2016 Kylling 2015: tilførsler 80 800 (-13,6%) tonn og engrossalget 82 100 (-10,6). Prognosen for 2016 viser tilførsler for kylling på 85 000 tonn (+5 %)og ett engrossalg på 860 450 tonn (+5%).

7 Pris og volum av kylling i dagligvarehandelen.

8 Kostnadsutvikling i produksjonen av kylling Kylling Inntekter redusert med 1,12 kr/kg Totalt DB 2 redusert med 79 øre/kg. Reduksjon i innsett 15 % Kr.fôrpris redusert med 24 øre /kg. Dødelighet økt fra 2,34 % - 2,93 % Arbeidskostnad redusert med 48 øre/kg pga. redusert time antall og sosiale kostnader.

9 Priser per 1. sep. 2015 i modell Fore- slått endring i kr. Fore- slåtte priser Endring i % Diff fra full kostn dekn (foreslått) Diff fra full kostn dekn (nå) Foreldre- dyrsrugeri 56,02Kr/stk 0,0 56,020,0 %1,49 % Oppal foreldredyr (unghøner) 143,4Kr/stk 0,0 143,40,0 %15,4 % Rugeegg2,93Kr/stk0,02,930,0 %16,6% Slaktekyllingrug eri (daggamle slaktekyllinger) 5,97Kr/stk0,05,970,0%0,5% Slaktekylling18,25Kr/kg0,018,250,0 %14,5 %

10 Endring økonomi 1.halvår 14 til 1. halvår 16 Differanse i dekningsbidrag mellom 1. halvår 2014 og 1.halvår 2016 OppalRugeeggSlaktekylling Dekningsbidrag II per år, med priser fra 1.sep 13 602 421 1 027 673 598 927 Dekningsbidrag II per år, med priser 1. sep 15 422 768 1 006 529 267 823 Differanse dekningsbidrag II per år - 179 653 -21 144 - 331 104 Endring i DB i prosent-30 %-2%-55 % Kap.binding hus, midt i syklus94 640177 450103 090 Avskrivning per år280 000525 000305 000 Kapitalbinding fôr5 8673 4454 194 Vederlag til arbeid og egen.kap.42 261300 634-144 460 Arbeidsbehov timer pr år1 6003 2001 120 Kr/time26,4193,95-128,98

11 Markedsutvikling Kalkun 2015 og 2016 Kalkun 2015: tilførsler på 10 600 tonn (+0,01%) og engrossalg på 10 400 tonn (-2,3%) som gir en overdekning på 150 tonn. Kalkun 2016: Det er prognosert i 2016 en reduksjon i produksjonen (-5,5%) og engrossalget (- 4,2) på henholdsvis 600 tonn og 400 tonn.

12 Pris og volum av kalkun i dagligvarehandelen.

13 Kostnadsutvikling i produksjonen av kalkun Inntekter redusert med 85 øre/kg Kostander redusert med 0,59 kr/kg DB 2 per innsatte kalkun er redusert med 1,53 kr/stk. Økt slaktevekt med 0,14 kg Økt andel kasserte 2,19 % til 4,32 % Dødelighet økt fra 6,76 % til 7,11 % Reduksjon kraftfôrkostand med 1,87 kr/kg

14 Kalkun Priser per 1. sep 2015 i modell Enhet Foreslåtte endringer Foreslåtte priser Endring i % Diff fra full kostn dekn (foreslått) Diff fra full kostn dekn (nå) Kalkun 23,16kr/kg0,0023,160,0 %8,1 %

15 Differanse i dekningsbidrag mellom 1. halvår 2014 og 1.halvår 2016 Kalkun Dekningsbidrag II per år, med priser fra 1.sep 13 671 677 Dekningsbidrag II per år, med priser 1. sep 15 913 133 Differanse dekningsbidrag II per år 241 456 Endring i DB i prosent+ 36% Kap.binding hus, midt i syklus248 430 Avskrivning per år735 000 Kapitalbinding fôr23 058 Vederlag til arbeid og egen.kap. -93 355 Arbeidsbehov timer pr år1 600 Kr/time-58,35

16 Fastsetting av gjennomsnittlig engrospris for prisperioden Endelig prisfastsetting vil gjennomføres 21 oktober 2015. Engrosprisen for kylling videreføres på dagens nivå i første halvår 2016. Engrosprisen for kalkun videreføres på dagens nivå i første halvår 2016.

17 Foreldredyrsrugeri

18 Oppal

19 Rugeeggproduksjon

20 Slaktekyllingrugeri

21 Slaktekyllingproduksjon

22 Kalkun


Laste ned ppt "Prisdokument for kylling og kalkun 1. halvår 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google