Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prisdokument for kylling og kalkun 1. halvår 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prisdokument for kylling og kalkun 1. halvår 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prisdokument for kylling og kalkun 1. halvår 2016

2 Gjennomgang av prisdokumentet og bakgrunnen for bestemmelse av engrospris for kylling og kalkun for 1. halvår 2016 Endelig prisfastsetting vil gjennomføres 21 oktober Samtidig med prissetting i volummodellen Normalt settes også priser for de ulike leddene i verdikjeden for kylling samtidig. Dette gjennomføres som del av egen sak på styremøte i november.

3 Rammebetingelser- endring for slaktekylling og kalkun Endrede konsesjonsgrense til kyllinger og kalkuner. Effekt: Av hensyn til konkurransekraft vil aktørene søke en tilpassing til ny konsesjonsgrense ved utbygging/påbygging eller til full effektivitetsutnyttelse på eksisterende bygningsmasse. Aktørene søker å få produsentene nær fabrikk av hensyn til rasjonalitet og sparte inntransportkostnader. Det vil fra kjedene være forventninger til rasjonalitetseffekter av doblet konsesjonsgrense hos primærprodusent og industri, med sekundære forventninger til lavere priser.

4 Full skalaeffekt av ny konsesjonsgrense Kylling: Med et behov av totalproduksjon på ca mill. stk. kyllinger i Norge i dag, og med et snitt på per produsent, er det behov for ca. 300 kyllingprodusenter. I dag er det ca. 630 produsenter i Norge. Selv tenkt ut fra en fremtidig vekst på % vil det fortsatt ikke bli rom for mer enn produsenter. Kalkun: Med et behov av totalproduksjon på ca. 1,3 mill. stk. kalkuner i Norge i dag, og med et snitt på per produsent, er det behov for ca. 22 kalkunprodusenter. I dag er det ca. 65 produsenter i Norge. Råvareproduksjonen vil bli billigere med full kapasitetsutnyttelse og maksimal skala. For primærprodusent ligger dette til redusert kostnad på livdyrkjøp og fôrkjøp, et høyere produsert volum gir økt kvantumstillegg. Et endret prisbilde på fjørfekjøtt vil kunne gi overslagseffekter prisnivå på andre dyreslag.

5 Skalaeffekter på ulike husstørrelser Tabellen viser skalaeffekter på ulik husstørrelse (innenfor husstørrelses maksimale produksjonsomfang)

6 Markedsutvikling Kylling 2015 og 2016 Kylling 2015: tilførsler (-13,6%) tonn og engrossalget (-10,6). Prognosen for 2016 viser tilførsler for kylling på tonn (+5 %)og ett engrossalg på tonn (+5%).

7 Pris og volum av kylling i dagligvarehandelen.

8 Kostnadsutvikling i produksjonen av kylling Kylling Inntekter redusert med 1,12 kr/kg Totalt DB 2 redusert med 79 øre/kg. Reduksjon i innsett 15 % Kr.fôrpris redusert med 24 øre /kg. Dødelighet økt fra 2,34 % - 2,93 % Arbeidskostnad redusert med 48 øre/kg pga. redusert time antall og sosiale kostnader.

9 Priser per 1. sep i modell Fore- slått endring i kr. Fore- slåtte priser Endring i % Diff fra full kostn dekn (foreslått) Diff fra full kostn dekn (nå) Foreldre- dyrsrugeri 56,02Kr/stk 0,0 56,020,0 %1,49 % Oppal foreldredyr (unghøner) 143,4Kr/stk 0,0 143,40,0 %15,4 % Rugeegg2,93Kr/stk0,02,930,0 %16,6% Slaktekyllingrug eri (daggamle slaktekyllinger) 5,97Kr/stk0,05,970,0%0,5% Slaktekylling18,25Kr/kg0,018,250,0 %14,5 %

10 Endring økonomi 1.halvår 14 til 1. halvår 16 Differanse i dekningsbidrag mellom 1. halvår 2014 og 1.halvår 2016 OppalRugeeggSlaktekylling Dekningsbidrag II per år, med priser fra 1.sep Dekningsbidrag II per år, med priser 1. sep Differanse dekningsbidrag II per år Endring i DB i prosent-30 %-2%-55 % Kap.binding hus, midt i syklus Avskrivning per år Kapitalbinding fôr Vederlag til arbeid og egen.kap Arbeidsbehov timer pr år Kr/time26,4193,95-128,98

11 Markedsutvikling Kalkun 2015 og 2016 Kalkun 2015: tilførsler på tonn (+0,01%) og engrossalg på tonn (-2,3%) som gir en overdekning på 150 tonn. Kalkun 2016: Det er prognosert i 2016 en reduksjon i produksjonen (-5,5%) og engrossalget (- 4,2) på henholdsvis 600 tonn og 400 tonn.

12 Pris og volum av kalkun i dagligvarehandelen.

13 Kostnadsutvikling i produksjonen av kalkun Inntekter redusert med 85 øre/kg Kostander redusert med 0,59 kr/kg DB 2 per innsatte kalkun er redusert med 1,53 kr/stk. Økt slaktevekt med 0,14 kg Økt andel kasserte 2,19 % til 4,32 % Dødelighet økt fra 6,76 % til 7,11 % Reduksjon kraftfôrkostand med 1,87 kr/kg

14 Kalkun Priser per 1. sep 2015 i modell Enhet Foreslåtte endringer Foreslåtte priser Endring i % Diff fra full kostn dekn (foreslått) Diff fra full kostn dekn (nå) Kalkun 23,16kr/kg0,0023,160,0 %8,1 %

15 Differanse i dekningsbidrag mellom 1. halvår 2014 og 1.halvår 2016 Kalkun Dekningsbidrag II per år, med priser fra 1.sep Dekningsbidrag II per år, med priser 1. sep Differanse dekningsbidrag II per år Endring i DB i prosent+ 36% Kap.binding hus, midt i syklus Avskrivning per år Kapitalbinding fôr Vederlag til arbeid og egen.kap Arbeidsbehov timer pr år1 600 Kr/time-58,35

16 Fastsetting av gjennomsnittlig engrospris for prisperioden Endelig prisfastsetting vil gjennomføres 21 oktober Engrosprisen for kylling videreføres på dagens nivå i første halvår Engrosprisen for kalkun videreføres på dagens nivå i første halvår 2016.

17 Foreldredyrsrugeri

18 Oppal

19 Rugeeggproduksjon

20 Slaktekyllingrugeri

21 Slaktekyllingproduksjon

22 Kalkun


Laste ned ppt "Prisdokument for kylling og kalkun 1. halvår 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google