Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En befolkning er mengden mennesker, innen et avgrenset område. F.eks: De som bor i Norge, er Norges befolkning. De som bor i Afrika, er Afrikas befolkning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En befolkning er mengden mennesker, innen et avgrenset område. F.eks: De som bor i Norge, er Norges befolkning. De som bor i Afrika, er Afrikas befolkning."— Utskrift av presentasjonen:

1 En befolkning er mengden mennesker, innen et avgrenset område. F.eks: De som bor i Norge, er Norges befolkning. De som bor i Afrika, er Afrikas befolkning

2 Befolkningsveksten i verden

3 Se foredrag på youtube Hans Rosling: Global population growth, box by box https://www.youtube.com/watch?v=fTznEIZ RkLg

4 Demografiske ord og uttrykk Demografi er kunnskapen om befolkningsutviklingen Naturlig tilvekst: Forskjellen på antall fødte og døde. Fødselsrate: Antall fødte pr. 1000 innbyggere pr. år i landet. Dødsrate: Antall døde pr. 1000 innbyggere pr. år i landet. Fødselsoverskudd: Differansen mellom antall fødte og antall døde. Samlet fruktbarhetstall (SFT): Hvor mange barn i gjennomsnitt en kvinne føder.

5 Med SFT på 2,1 vil folketallet i verden stabilisere seg. I dag får kvinner i Norge i gjennomsnitt 1,8 barn. I Spania får kvinner i gjennomsnitt 1.2 barn. I USA får de i gjennomsnitt 2 barn. I Angola og Burundi får de i gjennomsnitt 6,8,barn. I Tanzania er SFT på 5,0. I rike land får kvinnene færre barn enn i fattige land. Hvorfor?

6 Man tror at folketallet vil stabilisere seg.

7 Spedbarnsdødelighet -betyr hvor mange babyer som dør første leveår.

8 Kvinner lever lenger enn menn I Norge er gjennomsnittlig levealder for kvinner 82,7 år Forventet levealder for menn er 78,1 år. Diskuter årsaker. (Grupper på 3 blir enige om minst 3 årsaker. Skriv ned stikkord.)

9 Befolkningen har utviklet seg i faser, i takt med materiell velstand Fase 1: Høy fødselsrate og høy dødsrate. D.v.s.at mange blir født og mange dør. Fase 2: Bedre levekår. Høy fødselsrate og synkende (lavere) dødsrate. Flere lever, befolkningen øker (befolkningsvekst). Fase 3: Fødselsraten synker (kvinnene føder færre barn) og befolkningsveksten avtar (blir mindre). Fase 4: Lav fødselsrate og lav dødsrate gir lav befolkningsvekst.

10

11

12 Eldrebølge

13 Om noen år blir det mange flere gamle enn unge. Hvem skal passe på og stelle de gamle? Er det nok folk til å arbeide og betale skatt slik at de gamle får pensjon? Hvordan har Norge tenkt å løse det problemet? Finnes det «skjær i sjøen»?

14 Folk flytter og flykter På 1800-tallet begynte folk i Storbritannia å flytte fra landsbygda og inn til byene (den industrielle revolusjon). De fikk jobb i byene. Urbanisering. I fattige land i dag flytter de også inn til byene, men de får ikke jobb der. Befolkningsveksten i framtida skjer i byene.

15 Urbanisering

16 I dag bor 1 milliard mennesker i slum (fattige bydeler). Hvordan er det å leve her?

17 Storbyene er miljøbomber

18 Migrasjon betyr folkevandring Migrant. En migrant er en som flytter. Emigrant. En emigrant er en som flytter ut. F.eks.: Du har emigrert fra Afrika, du har flyttet ut fra Afrika. Immigrant. En immigrant er en som flytter inn. F.eks: Du har immigrert til Norge, du har flyttet til Norge.

19 Grunner til at det er så mange flyktninger i verden (gå sammen 3 og 3 og diskuter)

20 Hva er en illegal immigrant?

21 Bærekraftig befolkningsvekst Hva trenger menneskene for å leve? Hva skjer når det blir for mange mennesker? Det må være balanse mellom befolkning og ressurser.

22


Laste ned ppt "En befolkning er mengden mennesker, innen et avgrenset område. F.eks: De som bor i Norge, er Norges befolkning. De som bor i Afrika, er Afrikas befolkning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google