Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BRANSJEMØTE GARDERMOEN 2015 Norsk Solarieforening 8 desember 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BRANSJEMØTE GARDERMOEN 2015 Norsk Solarieforening 8 desember 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 BRANSJEMØTE GARDERMOEN 2015 Norsk Solarieforening 8 desember 2015

2 I denne presentasjonen ønsker jeg å formidle: NSF historie Hva har NSF jobbet med siden oppstart? Faglig – Er sol farlig? 18 års grense og betjeningskrav Hvordan være tilsluttet NSF? Veien videre

3 Etablert 1 juni 2001. NSF representerer bransjen i Norge overfor nasjonale myndigheter, ESA (European Sunlight Association), og CEN/CENELEC 412 Representerer over 80 % av solariemarkedet i Norge* Bransjen Omsetter for ca 600 MNOK; snitt kr 120,- pr. innbygger 31 % av Norges befolkning bruker solarium jevnlig Kilde; Norstat 2009 Sysselsetter ca. 1000 årsverk / 2000 personer Vårt formål Bidra til en sunn utvikling av bransjen Påvirke til å opprettholde god kvalitet og standard Virke for ett økende solariemarked Ha dialog med relevante myndigheter Bidra til at gjeldene lover og regler blir fulgt Synliggjøre balansert informasjon om sol og solarium

4 Hva har NSF gjort siden oppstarten? Synlig røst i det offentlige rom- tåle å få på tryne 2001- MVA på sol. 2003- Forslag om 18 års grense og betjening- 100 % seier til NSF 2004- Solseminar Oslo. Årlige møter med Strålevernet- NSF oppfattes som bransjens talerør 2007 - Solseminar i Trondheim 2009- første møte med HOD- Fullt medhold i vårt syn på 18 års grense og betjening 2009-d.d- masse møter med politikere og «stack-holders» etter nytt forslag om 18 år og bemanning. 2009- Støttespiller Sunn Soling 2011 - 9/12; HOD vedtar 18 års grense og bemanningskrav. Strategi; best mulig dialog med SSV og jobbe politisk. 2011- Forlanger at ESA tar aktiv holdning til ubemannede solsentre- utvalg opprettes. 2012- 10 januar møte med SSV. De vil forlange bemanning allerede 1/7-2012. NSF truer med å legge ned NSF. SSV bakker unna 2012- Oppretter Autorisasjonsordning etter klare råd fra bla. Bjarne Håkon Hansen

5 Hva har NSF gjort siden oppstarten? 2011-2014 NSF representerer Norge i Cenelec. Hindrer «snik-innføring» av betjeningskrav. 2013- NSF driver valg kamp! 2014- 16 møter på Stortinget, 2 møter HOD (inkl. statssekretær), møter Strålevernet og Kreftforeningen 2014- Stortinget sier Nei til betjeningskrav. Viktig lobby seier for NSF 2015- Folkehelse instituttet- Anbefaler å utrede forbud- debatt på direkten på Nyhetskanalen 5/2-15 2015- Flere møter med Strålevernet og politikere 2001-d.d; Web side og masse leserinnlegg og forsøk på å komme i media- svært vanskelig å nå igjennom. Deltatt i alle høringer; 2003/2009/2011/2014 Diverse undersøkelser; bla.bruker undersøkelse og Ordfører undersøkelse Bedriftsforbundet

6 Er sol farlig? Ifg.Prof.Johan Moan vil 2 X 10 min.i ett UV-Type 3 solarium hindre netto ca 3000 kreftdødsfall i året. Insidens redusert med ca. 4000 personer Professor Giovannucci tar enda hardere i; 30-1 Stor dansk studie med over 4 millioner deltagere viste at folk som solte lever i snitt 6 år lengre enn de som ikke solte; selv om de har hatt hudkreft. Stor svensk studie fra karolinske. Dobbelt så høy dødlighet blant «ikke- solende». 29.000 personer fulgt over 20 år!!! Insidens økt kraftig- mortalitet svært mye mindre økning (folketallsjustert) «Vi drukner i falsk sykdom- deriblant føflekk kreft» Professor i samfunnsmedisin Eivind Madsen Nederlandske regjerings fagutvalg- «Health council» går mot IARC 2011- Elliot studien i England klarer ikke å replisere IARC-rapporten Alt henger på IARC-rapporten

7 IARC - HVA ER FEIL ? IARC rapporten er en av nåtidens mest omstridte rapporter Rapportene fra 1979-2006 gir hovedgrunnlag for konklusjoner og restriksjoner. Påstanden er 15 % økt fare ved ”ever used sunbed”, og 75 % ved ”ever used sunbed” før 35 år. Økningen defineres fra 0,007 % til 0,013 %, - en økning fra 2,1 til 3,9 av intervjugruppen på 30 000 personer. Kun 7 rapporter legges til grunn når selve 75 %-tallet regnes ut. Flertall av disse fra forrige århundre, og refererte til streke solarier fra andre land som er 5-10 ganger sterkere enn middagssol i Nice. Flere tusen rapporter er utelatt, inkludert Autiers ”Luxenburg-studie” (2002), - til da den største studien noen gang (EU finansiert), og som konkluderer med ingen sammenheng mellom solarium og føflekk kreft. Mer enn 140 vitenskapelige rapporter avviser holdbarheten Professor Anders W Jørgensen som underviser i evidensbasert medisin beskrev nylig at estimatet på 75 % i beste fall er meget usikkert og trolig også direkte feil. Samme rapport viser faktisk også med samme (u)sikkerhet at i aldersgruppen 30-39 virker solarium forebyggende på føflekk kreft. Nederlandske Health Council anbefaler landets helseminister om å ikke følge WHO sine råd. WHO har satt dagligvarer som salt, sukker og kaffe i samme risikogruppe som solarium. Solen ute har også vært i samme kategori siden 1992. Det vil være like unaturlig å sette aldersgrense på disse varene, som å forby sol ute eller inne. Prosesserte kjøtt produkter er fra november 2015 også i katergori 1. Stråvernet skriver den 09.12.2011; ” WHO anbefaler innskrenket adgang for personer under 18 år, redusert antall selvbetjente solstudio der det ikke er veiledning til kunden, bedre informasjon til brukerne og ett juridisk bindende lovverk”. WHO anbefaler ikke direkte lovpålagt aldersgrense og betjening. I Norge som allerede har svake rør kan det innebære god veiledning/informasjon og sterk advarsel som reduserer adgangen for personer under 18 år.

8 IARC GRUNNLAG Only 7 reports ”studies with Age Sub Analysis”

9 IARC- DE 7 RISIKORAPPORTENE  Swedlow (1988) er ikke relevant siden rapporten bygger på resultater i Scotland fra tidlig på 80-tallet da det fantes svært få solarium. Likevel vektlegges den stor betydning av IARC.  Westerdahl (1994). Rapporterte om personer som hadde fått melanoma i Sverige 1988-1990. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7942771 Gav senere ut rapport om at bruk av solfaktorkrem også gav 1,8 % høyere risiko for melanoma. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10861466 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7942771 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10861466  Chen (1998) Caucasian population 1987 in Connecticut, United States. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9839730 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9839730  Walter (1999)“Significant risk increases were identified with several measures of intermittent exposure, including beach vacations in adolescence and in the past 5 years, previous sunburn, and use of sunbeds and sunlamps.” http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10405843 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10405843  Westerdahl (2000) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10789730 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10789730  Veierød (2003) 106 379 women from Norway and Sweden who were aged 30-50 years in 1991 or 1992. Da disse individene var under 18 år, fantes der ikke solarier i Norge, likevel tillegges Veierød-rapporten stor vekt i beregningen av relativ risk. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14559875 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14559875  Bataille (2005) “The only significant associations in this study were with 10 or more sunburns and the use of a sunbed in young subjects with fair skin. Sunbed use is now becoming more prevalent in Caucasian populations and the results of this study suggest that sunbed usage may moderately affect individuals with sun-sensitive skin types. However, the magnitude of melanoma risk in association with natural and artificial sun exposure is small compared with phenotypic risk factors such as skin type and naevus counts. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14746862 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14746862

10 GIR SOLARIUM ØKT FØFLEKKREFT ? IARC mener det er 75 % økt fare for hudkreft ved ett eller flere besøk i solarium før man er 35 år Dette er sagt så mange ganger at enkelte tror det er sannhet, også i Norge!

11 Paralell økning i de fleste kreftyper. Hvorfor? SVERIGE: Mätningarna startade 1970 före det är det beräknade värden. Ökning 3 % årligen för alla. Källa: Cancer registret, Socialstyrelsen Solarium ble vanlig rundt 1990

12 SOLARIUM = SOL Uvitenhet og fakta  Det hersker stor uvitenhet om hvilken effekt man får i et godkjent norsk solarium. Forskning og media viser til land med reguleringer som tillater solarier med opp til 8 ganger høyere effekt enn i Norge. Solarium er ikke forskjellig fra solen ute på gitt tidspunkt  Relativ effekt fra et norsk solarium er UVA 0,15 W/m² og UVB 0,15 W/m² Solen i Oslo midtsommers kl. 16-17 har eksakt samme strålespekter, med lavere samlet effekt 15 minutter i solarium tilsvarer ca 1 time ute midtsommers mellom kl. 16-17 Norge har verdens strengeste regulering, UV-type 3  EU-norm 60 335 2-27 beskriver: ”Suitable for household and similar use and may be used by unskilled persons” Andre land med samme regulering  Danmark og Sverige har innført samme UV-type 3 De har derfor avvist aldersgrense og betjening Hvorfor aldersgrense og betjeningskrav på noe man kan bruke hjemme?

13 4 hovedårsaker til hudkreft GiftstofferSolfaktor kremmer Overdiagnostisering Solbrenthet i Sol og Solarium

14 FORSKNING OG SITATER  ”It is extremely difficult, if not impossible, to separate the risks and melanoma incidences resulting from outdoor sunbathing and sunbed use. In my opinion, moderate use of a sunbed is regarded as safe”. Kilde: Professor Frank de Gruijl, Department of Dermatology at the Leiden University Medical Center  ”We have not found any evidence of a relationship between sunbed use and melanoma risk”. Kilde; Elliot et.al 2012. Relationship between sunbed use and melanoma risk in a large Case controll Study UK.  UV exposure earlier in life was related to reduced overall and breast cancer risks. Prospective study of UV exposure and cancer incidence among Swedish women, Veieröd; Lof et al, Cancer Epidemiology, Biomarkers och Prevention,Maj 2011  ”Dödligheten bland kvinnor som undviker att sola är dubbelt så hög jämfört med kvinnor som solar. – Det är ju en väldigt stor skillnad. Vi har ju nationella riktlinjer som man ger ut för att förbättra hälsan och det känns ju väldigt konstigt då de som följer solriktlinjerna har en dubblerad risk att dö istället för en minskad risk”, säger Pelle Lindqvist, docent vid Karolinska Institutet. – De som översolar och bränner sig har en ökad risk att få melanom, men dödligheten hos kvinnor som fått melanom var inte ökad bland solare. Det vi tror är att man skall sola dagligen”, säger Lindqvist.  ”Sunbeds, which have UV output similar to that of the Mediterranean midday sun but less UVB, can also generate Vitamin D. Investigation in Norway showed that suberythemal sunbed doses given twice per week for 5 weeks in the winter produced summertime 25(OH)D levels. (Porojniuc et al.,2008a)

15 UV LYS - MER ENN D-VITAMIN BØR VI UNNGÅ SOLEN?  It is important to recognize that all of the beneficial effects of UV radiation may not occur only through UV induced vitamin D synthesis. Thus maintaining current sun avoidance policies while supplementing food with vitamin D may not be sufficient to avoid the risk of insufficient exposure to UV. It now seems clear that balanced sun exposure is optimal to human health and also that the point of optimal exposure varies by skin type”. - Kilde; Considering the potential benefits as well as adversed effects of sun exposure, Robyn M Lucas et al, National University, Canberra, Au, Elsevier, 2006  UV light is very beneficial to the cardiovascular system in regard to production of NO. Since deaths caused by cardiovascular disease is a 100 times higher compared to death of skin cancer, we as dermatologists must reconsider our restrictive attitude against tanning. - Kilde; Dermatolog Richard Weller

16 18 års grense og betjeningskrav Saken ble fremmet allerede i 2009 Først avvist, men ny helseminister vedtok 9/12-2011 18 års grense og betjeningskrav. Stoppet av blå-blå regjering. Ny høring. 18 års grensen bestod, men alternative måter å håndheve 18 års grensen på. Stortinget sa NEI til betjeningskrav 2/12-2014 Helsedirektoratet snudde også I utgangspunktet eksemplifisert 3 måter å håndheve alderskontrollen fra 1/7-16 Heltidsbetjening, eller delvis betjening kombinert med etterfølgende elektronisk adgangskontroll Videoautomat med dokumentleser tilknyttet kundesenter Annen type forhåndskontroll og registrering kombinert med etterfølgende elektronisk adgangskontroll Virksomheten skal informere den enkelte kunde om relevante risikofaktorer ved solariebruk. Tolkning fra HOD og SSV sier at informasjonspakken skal gis årlig Kompetansekrav fra 1/1-2016

17 Hvordan være tilsluttet NSF? Fullt medlemskap – kr. 30.000 + mva pr. år Automatisk styreplass Full stemmerett Oppført med link til egen hjemmeside 13 fullt betalende medlemmer i 2015 Autorisasjon – kr. 990,- + mva pr. år pr. solsenter Diplom Klistremerker Oppført på NSF sine hjemmesider under studioets postnummer Ca 150 autoriserte studio i 2015 Støttespiller Sunn Soling – kr. 2.500+ mva pr. år Ca 10 stk enkelt firma «Støttespiller Sunn Soling»

18 Veien videre NSF støtter kompetanse kravet, men ønsker helst autorisasjon Jobbe politisk for å endre tolkninger. Fortsette å opprettholde politiske kontakter. Folkehelse instituttet- være klar for ny kamp. Være internasjonalt oppdatert. Det som skjer ute kan få konsekvenser hjemme. Jobbe for at flere tilsluttes NSF. Sammen er vi sterke. Rydde ytterligere i bransjen. De useriøse må bort


Laste ned ppt "BRANSJEMØTE GARDERMOEN 2015 Norsk Solarieforening 8 desember 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google