Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Rammene for det indre energimarked i EØS og EUs energiunion. Et overblikk 26.4.2016 Johan Vetlesen, Olje og energidepartementet

2 Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Disposisjon Hvordan har rammene utviklet seg? Hvor står vi nå? Hva er utfordringene i grenseflaten EØS indre energimarked og EUs energiunion? Hvordan jobbes det? 2

3 Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Hvordan har rammene utviklet seg i det lange løp? 1988 Hvitboken om det indre energimarked 1996/98 1. energimarkedspakke – opsjoner for adgang til nett (reg TPA, negTPA og SB) 2003 2. energimarkedspakke – tidsplan for gradvis markedsåpning, unbundling og regulator 2009 3. energimarkedspakke – ACER, ENTSO, unbundlingsregimer, uavhengig regulator, regionalt samarbeid 2012 Energifrastrukturforordning. – Samarbeid om energinfrastruktur (PCI-lister og støtte) 2015-2016 EUs energiunion – Link mellom dimensjonene i EUs energiunion. En mer holistisk tilnærming 3

4 Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Den tredje energimarkedspakken – hovedinnhold ( 5 tekster) Direktiv om felles regler for det indre elektrisitetsmarkedet (2009/72/EC) Revisjon av direktiv om felles regler for det indre naturgassmarkedet (2003/73/EC) Forording om grensekryssende el-handel (reg.no 714/2009) Forordning om grensekryssende handel for naturgass (reg.no 715/2009) Forordning om etablering av nytt byrå (ACER) for samarbeid mellom energiregulatorer i Europa (reg.no. 713/2009)

5 Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” EU energipolitikk og "europeisering". Hovedtrekk 2007- 2015 Energy Policy for Europe ( jan.2007) – Energi og klimapakke (vedtatt av EUs råd i mars 2007) Energy Strategy 2020 ( nov. 2010) – Handlingsplan understøttet av EUs energiministre og statsledere 4.2.2011 Energy Roadmap 2050 ( des. 2011) – Drøftet i 2012 Policy prosesser fulgt opp av pakker med rettsakter i perioden 2007-2013 – Energimarkedspakke, energi og klimapakker, energieffektivitetspakke og infrastrukturpakke Energi og klimapakke 2030. (oktober 2014) EUs energiunion (rådet oktober 2014 og ny Kommisjon november 2014, rådet mars 2015, "year of delivery" 2016) 5

6 Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Lisboatraktaten Article 194 1. In the context of the establishment and functioning of the internal market and with regard for the need to preserve and improve the environment, Union policy on energy shall aim, in a spirit of solidarity between Member States, to: (a) ensure the functioning of the energy market; (b) ensure security of energy supply in the Union; (c) promote energy efficiency and energy saving and the development of new and renewable forms of energy; and (d) promote the interconnection of energy networks. 2. Without prejudice to the application of other provisions of the Treaties, the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall establish the measures necessary to achieve the objectives in paragraph 1. Such measures shall be adopted after consultation of the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Such measures shall not affect a Member State's right to determine the conditions for exploiting its energy resources, its choice between different energy sources and the general structure of its energy supply, without prejudice to Article 192(2)(c). 3. By way of derogation from paragraph 2, the Council, acting in accordance with a special legislative procedure, shall unanimously and after consulting the European Parliament, establish the measures referred to therein when they are primarily of a fiscal nature.

7 Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Fullføring av det indre energimarked. Ett nytt aktørbildet - nye prosedyrer ACER - Agency for Cooperation of Energy Regulators ENTSO – European Network for Transmission System Operators Regionale fora – Både ministerier, NRAer og TSOer. – "Variabel geometri" og ulike nivåer – Både top-down og bottom up". – Legale og ikke-legale Kryssregionale fora 7

8 Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Nytt aktørbilde og nye prosedyrer. Nettverkskoder 8

9 Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Det europeiske råd (DER) 23.-24. oktober 2014. Konklusjoner om Klima og Energi politikk rammeverk 2030 Pådriver i forhold til Paris konferansen 2015. Vedtak om ny målstruktur for klima og energipolitikk i EU mot 2030 (40-27-27(30)-15) Oppnåelse av et fullt ut fungerende og sammenkoplet indre energimarked Fortsette å iverksette tiltak for å redusere energiavhengighet gjennom en serie tiltak Troverdig og transparent styringssystem (”governance”) vil utvikles for å nå målene Bekreftet målet om å bygge en Energi Union 9

10 Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” The European Council 23.-24. oktober 2014. Det indre energimarked – mål Det er en sak av grunnleggende viktighet å fullføre et fungerende og sammenhengende indre energimarked Sikre 10% målet for ”electricity interconnections” i 2020 Kommisjonen skal også rapportere om oppnåelse av 15% mål i 2030 Implementering av prosjekter av felles europeisk interesse (PCI’s) 10

11 Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” EUs energiunion Det Europeiske Råd juni 2014, oktober 2014 og mars 2015 ”Towards an Energy Union with a forward looking climate policy” – DER juni 2014 Konstruksjonen av en EU energiunion ble gjentatt i DER oktober 2014 Kommisjonspresident Juncker’s mission statement og brev til visepresident Sefcovic Melding om Eus energiunion publisert februar 2015 Det europeiske råd bekreftet arbeidet med energiunion i mars 2015 11

12 Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Ansikter i Brussel og "the year of delivery" 2016 12

13 Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” EU – Norway energy cooperation 13 Minister of Petroleum and Energy Tord Lien and Commisioner for Climate Action and Energy Miguel Arias Cañete Minister for Petroleum and Energy Tord Lien and German Minister of Economic Affairs and Energy Sigmar Gabriel

14 Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Norge og EU energi. 14

15 Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. 15

16 Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. EUs Energi Union. Innhold i strategipapir og handlingsplan fra 25. februar 2015 Momentum med ny Kommisjon og DER konklusjoner på klima og energirammeverk 2030 En mix av politikk tiltak og lovgivningstiltak. (policy og legislative) Energiunion. 5 dimensjoner 15 aksjoner 43 initiativer (implementeringsplan) 16

17 Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. EUs Energi Union. Dimensjoner. Meddelelse om Energiunion februar 2015 Forsyningssikkerhet basert på solidaritet og tillit Et konkurransekraftig og fullført (”completed”) indre energimarked Moderere etterspørsel etter energi Dekarbonisering av energimix Forskning og innovasjon 17

18 Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Energi union. Noen eksempler på saker 2015-17 Indre energimarked Vedtak av nettverkskoder (skjer fortløpende) Kommunikasjon (melding) om el-markedsdesign og regelverk i 4Q 2016 Implementering av tredje pakke Andre bølge av PCI prosjekter (nytt infrastrukturforum) Mer regionalt samarbeid Smarte nettverk og smarte byer Energisystem med variabel fornybarkraft Europeisk governance Styrking av ACER? 18

19 Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. EUs energiunion – implementering i 2015-2016 (veikart) Sommer pakken 2015 ( elmarkedsdesign, new deal, energimerkingsforordning) "State of the Energy Union" pakke november 2015 Vinterpakken 2016 Gassforsyningssikkerhetsforordning, LNG, IGA, H&C. Høstpakke 2016 (El-markedsdesign, SOS elektrisitet, EED, EPBD II, Ecodesign- revisjon, RES II, strømlinjeforming av planer og rapportering. 19

20 Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” OED ”actions” på EUs energiunion Non-paper av 6.2. 2015 ”Preliminary views” Deltakelse i høynivåkonferansen Riga 6.2. Statsråden møtte Sefcovic og Arias Canete både i 2015-2016 EK-E (nordisk ) den 4.3. og ministermøtet den 10.11.2015 NB 8 møtet (TTE) den 5.3., 8.6 og 26.11. 2015 EFTA WGE ( mars og juni 2015) Innspill brev fra E. Solberg til Tusk medio mars 2015 Høring Kontaktutvalget til OED den 24.3. Brev om vinterpakken på naturgass (29. januar 2016) Synspunkter på bl.a. markedsdesign og nå senest på "governance" (22.4.2016) 20

21 Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” EØS-avtalen og energi. Betydning for Norge? Hva omfattes i anneks IV på energi? Inneholder 61 direktiver, forordninger og Kommisjonsvedtak i perioden 1994-2016 pr. april Ikke bare ren lovgivning men også vedtak som presiserer deltakelsesretter ( eks. ERGEG, ACER, ENTSO, Ecodesign-fora, byråer etc) En rekke tilpasninger innen hver rettsakt, spesielt i den andre energimarkedspakken, EPBD I (Island), RES I og RES II) Energidagsorden i EU har påvirket volumet rettsakter som nå kommer inn i EØS. 21

22 Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” EØS og energi. Utfordringer nå (I) Volumet energirettsakter øker som ligger til vurdering i ulike faser – Betyr kompleksitet og administrativ byrde øker både i EU og i EØS EU fra toppnivå har utvist vesentlig større interesse for energipolitikk – Betyr hardere press på EUs statsledere og energiministre med å komme opp med løsninger – Energiunionen eksempel

23 Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” EØS og energi. Utfordringer nå (II) Integrasjon av ulike elementer i en mer helhetlig energipolitikk – Betyr flere hensyn enn indre marked (dvs forsyningssikkerhet og klima/miljø) – Integrasjon av 2020/2030 politikk med energiunionen? Artikkel 194 i TEUV samler energi ett sted i Traktaten til EU – Konsekvenser for EØS? (fra art 95 og 175  art. 194) Mange store ”clustere” av pakker som beveger seg parallelt i EU skaper spesielle utfordringer for EØS – Krever større grad av koordinering på tvers av sektorer 23

24 Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” EØS og energi. Utfordringer nå (III) Mer holistisk og koordinert EU- energipolitikk, kan bety flere tilpasninger i EØS-komiteen. – Direktiver tuftet på politikk vil kreve at vi ser på EØS- relevans, på handlingsmuligheter og tilpasninger. – Hva betyr EU's energiunion for vurderinger av innenfor/utenfor? Detaljstyringseffekter – Se opp for detaljer og forordninger (”devil in detail”)

25 Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” EØS-handlingsrom. Hva innebærer det? Tre tilnærminger EUs egen forhandlingsfase – påvirkningsstrategi EØS-komiteen /tilpasningstekster. Krever enighet med EU – Krever forhandlinger/drøftelser og utveksling av posisjoner Gjennomføring av direktiver. Tolkning/rapportering i fht. ESA – fleksibilitets- og subsidiaritetsstrategi 25

26 Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Påvirke mot ex.Cion, ACER, ENTSO, komiteer, grupper, stakeholders etc EØS-relevans og tilpasninger i EFTA Drøfte/forhandle med Kommisjonen JCD Inkorporere i vedlegg IV (energi) Påvirkning R, EP og MS i komitologi Lovendringer forslag og vedtak EØS - Faser i utvikling av direktiver/forordninger Pre-pipeline. Kommisjonens skrivebord Pipeline: EU forslag forhandling i Råd, EP og komitologi Vedtatt av EU til vurdering i EFTA/EØS Utkast til EØS-vedtak ( EFTA lager dette) EØS-vedtak Gjennomføring i EØS (-->0 - 6 mnd)

27 Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” EØS-arbeidet. Kontinuerlig oppmerksomhet Prosess og institusjonell forståelse Politisk, juridisk og faglig forståelse av direktiver (de er politisk forhandlede løsninger i Råd og EP) Alle faser viktige Tidlig påvirkning og identifikasjon av tilpasningsbehov Nettverk (ikke bare norske aktører) Tidlig avklaring EØS-relevans Argumentasjonsmåte. Hva er best for EU/EØS-europeisk tilnærming vs nasjonal tilnærming EUs energiunionsprosess, 2030-politikk og indre energimarked henger sammen. 27


Laste ned ppt "Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google