Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gastronet Et nasjonalt kvalitetsregister for GI endoskopi En plattform for forskning Geir Hoff 23.04.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gastronet Et nasjonalt kvalitetsregister for GI endoskopi En plattform for forskning Geir Hoff 23.04.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gastronet Et nasjonalt kvalitetsregister for GI endoskopi En plattform for forskning Geir Hoff

2 NORCCAP Gastronet NordICC CRC screening i Norge

3 Ant.publika- sjoner Ph.D.1111 Gastronet opprettet Koloskopi register Årlig bevilgn. HSØ ERCP register PhD-er: M Bretthauer (2004), IK Larsen (2007), B Seip (2012), T Glomsaker (2013) 3 PhD-kandidater (Øyvind Holme, Kjetil Garborg, Volker Moritz) EU Guidelines koloskopi: CO 2 i stedet for luft Samarbeid med DIPS Status nasjonalt kvalitetsreg.

4

5

6 Boston Bowel Scale score accumulated for all segments. 1= poorest, 9=best cleansing BBS not used in Molde and Uppsala

7 Colonoscopy 2014: Reasons for intubation failure Centre (no.of intub.failures) *StricturePoor cleansing (%)OtherNot stated*No.of CRC Skien(n=37)54(11)15133 Tønsberg(n=33)65(15)7158 Kr.sand(n=47)1610(21)15613 Arendal(n=39)1010(26)1096 Notodden(n=28)53(11)1375 Larvik(n=81)1011(14)42185 Flekkefj.(n=7)40123 Fr.stad(n=53)209(17)15920 Kongsberg(n=25)32(8.0)9112 Moss(n=34)104(12)9117 Kragerø(n=67)617(25)4138 Stavanger(n=22)54(18)767 Bærum(n=42)96(14)12155 Molde(n=37)94(11)12 4 Volda(n=3)10021 Diakonhj.(n=23)95(22)814 Kr.sund(n=34)196(18)3612 Uppsala(n=68)98(12)24279 Drammen(n=3)11011 Harstad(n=28) Namsos(n=12)22(17)710 DD-Klin.Sandnes(n=44)823(52)1217 Aleris Helse(n=2)10100 Stord(n=15)13(20)1010 CRC scr Moss(n=26)96(23)746 CRC scr Bærum(n=11)12(18)351 NordICC Kr.sand(n=19)05(26)1130 NordICC Arendal(n=11)12(18)350 Total(n=851) (18) *No. of strictures preventing intubation exceed no. of CRCs reported

8 Geir Hoff Screeningprogram mot tarmkreft – forprosjekt Bowel Cancer Screening in Norway – a pilot study Sigmo data i Gastronet januar – desember 2014

9 7679 FlexSig innmeldinger til Gastronet JanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDesTot Moss Bærum Tot Moss Bærum Tot Moss Bærum Tot

10 2014: Andel sigmo med påvist polypp(er) >5mm MossBærumTotal Polypp(er) >=5mm ,6%15,6%16,2% Ingen polypper >=5mm ,4%84,4%83,8% Sum p=0,34 Ingen forskjell i andel sigmo med påvisning av polypper >5mm

11 2014: Andel diagn./terapeutiske sigmo MossBærumTot. Diagnostisk sigmo ,3%82,5%81,3% Terapeutisk sigmo ,4%13,2%16,6% Ikke angitt ,2%4,4%2,1% Sum p < 0,001 Ingen forskjell i påvisning av polypper >5mm (forrige slide), men flere terapeutiske sigmo i Moss

12 2014: Bruk av SkopGuide ved sigmo (n=4619) p<0,001

13 2014: Nivå nådd ved sigmo MossBærum Nivå 2014 (cm,95%CI)(n=4619) 52,2 (51,7-52,7)49,3 (48,8-49,9)p<0,001 Nivå 2013 (cm,95%CI)(n=2432) 54,4 (53,8-55,1)52,9 (52,0-53,8)p=0,006 Registrert mer lengde av tarm undersøkt ved sigmo i Moss og mer bruk av SkopGuide, men ingen forskjell i deteksjon av polypper >5mm. Lengde u.s. noe redusert fra 2013 ved begge sentre.

14 2014: Fordeling antall polypper >5mm (1-10+) per sigmo (n=747 u.s. med polypper) p=0,70

15 2014: *Komplikasjoner ved sigmo MossBærumTot. Komplikasjon ,7%0,5%0,6% Komplik.rate 20130,7%1,2%0,9% Ingen komplikasjon ,1%98,6%98,9% Ikke angitt ,2%0,9%0,5% Sum * 2014-data: p=0,008

16 2014: Komplikasjoner ved sigmo 20 vasovagale reaksjoner, hvorav 4 etter Klyx Kvalme: 2 Syncope på toilettet: 1 3 blødninger (behandling/forløp ikke spesifisert) Støt: 1 Teknisk svikt ved polyppfjerning (ikke spesifisert): 1

17 2014: Andel sigmo med pasientsvarskjema per senter MossBærumTot. Mottatt pasientsvarskjema ,8%85,8%85,3% Mottatt ,3%90,4%86,9% Ikke mottatt pas.svarskjema ,2%14,2%14,7% Sum p=0,37 Litt dårligere dekning av u.s. med pasientsvarskjema i Bærum i 2014 sml med 2013

18 2014: Andel sigmo med pasientsvarskjema per skopør Skopørkodenr. p=0,10 Ingen forskjell i andel u.s. med mottatte pas.svarskjema per skopør

19 2014: Var du fornøyd med behandlingen du fikk (sigmoidoskopi)? MossBærumTot. Fornøyd ,9%78,7%78,8% Ikke fornøyd314 0,1%0,0%0,1% Ikke angitt ,0%21,2%21,1% Total p=0,69

20 2014: Abdominale inngrep MossBærum Tot. Abdominale inngrep ,9%12,1%16,3% Ikke angitt abdom. inngrep ,1%87,9%83,7% Sum p<0,001

21 2014: Brukt barneskop? MossBærum Tot. Barneskop ,5%0,2%0,9% Ikke angitt barneskop ,5%99,8%99,1% Sum p<0,001

22 2014: Var undersøkelsen (sigmoidoskopi) smertefull? p<0.001

23 2014: Var undersøkelsen (sigmoidoskopi) smertefull? Skopørkodenr. (antall u.s.)p<0,001

24 2014 (2013 & NORCCAP): Smerter ved sigmo(pasientsvarskjema) Moss 2014 (n=2113) Moss 2013 (n=1226) Bærum 2014 (n=1802) Bærum 2013 (n=882) Tot.2014 (n=3915) Tot.2013 (n=2108) NORCCAP (n=4470) Ingen ,6%62,2%55,7%54,8%59,4%59,1%70,0% Litt ,4%26,2%31,3%31,4%29,2%28,4%21,6% Moderate ,1%7,3%8,3% 7,6%7,7%5,5% Sterke smerter ,9%4,2%4,8%5,6%3,8%4,8%,9% Betydelig bedring i andel med sterke smerter fra 2013 for begge screeningsentre

25 2014: Har du hatt luftsmerter eller annet ubehag etter u.s. (sigmoidoskopi)? p=0,07

26 2014: Har du hatt noen ufrivillige «lekkasjer» på hjemvei (etter sigmo)? LekkasjeMossBærumTot. Ja ,8%4,1%4,0% Nei ,2%81,2%80,7% Ikke angitt ,9%14,7%15,3% Total p=0,46

27 2014 (+2013): Ufrivillig lekkasje etter sigmo? Moss 2014Moss 2013Bærum 2014Bærum 2013Tot.2014Tot.2013 Lekkasje ,6%6,5%4,8%4,5%4,7%5,7% Ingen lekkasje ,4%93,5%95,2%95,5%95,3%94,3% *Tot *Ekskludert «non-respondents» Betydelig bedring fra 2013 for Moss

28 2014: Er du fornøyd med informasjonen du fikk om undersøkelsen (sigmo)? MossBærumTot. Ja ,5%84,3%83,9% Nei145 0,0%0,2%0,1% Ikke helt ,8%1,1%1,0% Ikke angitt ,7%14,3%15,1% Sum p=0,16

29 2014: Fritekstkommentarer (sigmo) p=0,005

30 2014: Sigmo: Frammøtte som har lønnet arbeid p<0,001

31 2014: Hvor lenge har du vært borte fra arbeid etter u.s.(sigmo)? N=925 i arbeid p=0,045 Omtrent som i 2013 (neste slide)

32 2013: Fravær fra jobb v/FS screening for 536 angitt å ha lønnet arbeid p=0,11

33 Registreringer begrenset til skjema versjon 30

34 Skjema versjoner benyttet i 2014 Skjema versjonMossBærumTot. Versjon 25 *65065 Versjon Sum *Ikke brukt siden januar 2014 Versjon 25 mangler reg. av vann for intubering, abdominalopr., barneskop, tømningsresultat, antall Klyx, angivelse av smerter og hva det fører til

35 2014: Antall Klyx for sigmo (kun skjema versjon 30) MossBærum Tot. Ett Klyx ,8%97,0%97,4% To Klyx ,6%1,8%1,7% Ikke angitt ,7%1,2%0,9% Sum p= 0,13

36 2014: Tømningskvalitet (etter ett Klyx) ved sigmo p<0.001

37 2014: Satt inn vann for tømning (i tillegg til 1-2 Klyx) p<0,001

38 2014: Tømningskvalitet (etter ett Klyx) ved sigmo Skopørkodenummer (antall u.s.) p<0,001

39 2014: Tømningskvalitet (etter ett Klyx) ved sigmo Moss Bærum Mer variasjon i vurdering av tømningskvalitet i Moss enn i Bærum

40 2014: Angir deltakeren å ha smerter i løpet u.s. (sigmo)? MossBærum Tot. Smerter ,4%24,6%29,9% Ingen smerter ,6%71,7%67,9% Ikke registrert ,0%3,7%2,3% Sum p<0,001 Hyppigere registrering av «angitt smerte» i Moss, men det gir sjeldnere en konsekvens å avslutte u.s.. (neste slide - lavere terskel for registrering i Moss?)

41 2014: Følger av pas.’s angivelse av smerter ved sigmo (n=1360) MossBærum Tot. Undersøkelsen avsluttet ,2%60,8%51,2% Pas. ønsket å fortsette ,6%20,9%37,4% Ikke angitt ,3%18,2%11,5% Sum p<0,001 Blant dem som er registret å ha angitt smerter, ser det ut til at smerter fører til avsluttet skopi oftere i Bærum enn i Moss. OBS! - større andel hvor det ikke er sagt noe om dette i Bærum (feltet «ikke angitt»)


Laste ned ppt "Gastronet Et nasjonalt kvalitetsregister for GI endoskopi En plattform for forskning Geir Hoff 23.04.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google