Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Parasitter hos villsau. Ulike type parasitter Innvendige -Koksidier -Rundorm -Leverikter -Bendelorm Utvendige -Flått -Lus -Sauekrabbe Store regionale.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Parasitter hos villsau. Ulike type parasitter Innvendige -Koksidier -Rundorm -Leverikter -Bendelorm Utvendige -Flått -Lus -Sauekrabbe Store regionale."— Utskrift av presentasjonen:

1 Parasitter hos villsau

2 Ulike type parasitter Innvendige -Koksidier -Rundorm -Leverikter -Bendelorm Utvendige -Flått -Lus -Sauekrabbe Store regionale forskjeller

3 Parasittproblemer avhenger av flere faktorer Klima Type parasitter Beiterutiner(kulturbeite vs utmarksbeite) Behandlingsrutiner Dyras immunitet 20% av dyra har 80%av parasittene

4 Generelt om parasitter (rundormen) Livsløp –Infektive larver(trenger en viss tempr) taes opp på beite- utvikles inni dyra og gjør skade- voksen orm produserer egg som går ut med avføring. Overvintrer i beitet: –Rundormen(N.battus) blir aktiv når tempr >10grader –Lam tar tidlig opp smitte, begynner raskt å skille ut. –Lam utvikler immunitet etter 2-3 mnd mot N.battus –Årets lam smitter nesteårs lam: Bytte beite 2. hvert år Overvintrer i søyer og påsettlam: –Løpeorm/blodorm(Haemonchus sp.) ++ går i dvale inni dyra –Stor utskilling om våren rundt lamming –Lam utvikler sakte immunitet og er mottakelige hele første sommer –Behandle søyer før de begynner å skille ut smitten

5 ”Spring-rise” –Hormonendringer i søya rundt fødsel reduserer immunforsvaret hennes. Varer fra 2-3uker før lamming til omlag 4uker etter –Fører til reaktivering av ormen som overvintrer i dyra –Massiv utskilling av egg og potensiell nedsmitting av beiter. Hvorfor behandle i forkant av ”spring-rise” og ikke under/mot slutten? –Færre ormer å drepe, mindre mulighet for at orm overlever og blir resistente. –En orm som er utsatt for et parasittmiddel og overlever, kan utvikle resistens og gi det videre.

6 Resistens mot parasittmidler (<95% reduksjon av eggtall etter behandling) Forsøk i Rogaland, oppdaget resistens mot benzimidazoler(Panacur, Curaverm, Valbazen) Hvorfor??? –Behandling til feil tid, gal dosering, for hyppige behandlinger når det ikke er nødvendig. –HUSK!! Korrekt oppbevaring, datomerking, VEIING AV DYRA, riktig bruk av beiter. Bruke samme medikament 2 år av gangen. Deretter skifte til en annen stoffgruppe.

7 Medikamenter Ulike hovedgrupper Ulik dosering avhengig av hva slags type medikament Ulik dosering avhengig av hva man skal behandle mot VIKTIG å vite hva slags problemer man har- Mattilsynet vil informere om man sliter med f.eks lungeorm eller leverikter. Dette MÅ formidles videre til veterinær

8 Beite Hva slags typer har vi –Kulturbeite: beite samme sted hele året. Gir store parasittutfordringer. –Utegang med beiteskifte (kort/ lang vårbeite) Utfordringer –Stor dyretetthet –Lang oppholdstid på samme beite –Lang tid på samme vårbeite

9 Prinsipper for god beitebruk –Vekselsbeite med andre arter(storfe og hest). Helst annethvert år, men hjelper også at de går sammen. –Bytt vårbeite for lam og søyer annet hvert år slik at den ormen som overvintrer i beitet dør ut mellom hver gang det er sau der. –<3-4uker på vårbeite. Da rekker ikke ikke lamma å begynne og skille ut smitte fra den ormen som overvintrer inni sauen. Behandle så ved beiteskifte slik at de ikke smitter ut det nye beitet. –Riktig behandling søyer og påsettlam. NB!! Husk å behandle før lamming, slik at ”spring-rise” ikke fører til nedsmitting av beiter. –Avhengig av hva slags parasitter du har problemer med i beitene dine, vil du kunne bruke brakklagte vårbeiter på sensommer/høst; rundormen som overvintrer i beitet(N.battus) vil da i stor grad ha dødd.

10 Behandlingsregimer ved helårs utegang Kulturbeite –Okt/nov:Alle påsettdyr –Mars/april(2-3uker før lamming):Alle drektige dyr –Mai/juni: Lam- behandling mot rundorm, dette gjentaes etter 2-3 uker ved behov -evnt behandling mot koksidiose. Søyer- KUN ved stort smittepress. –August: Lam- evnt behandling mot rundorm ved stort smittepress for å sikre tilvekst frem mot slakt.

11 Hjemmebeite/utmark –Okt/nov(skifte til vinterbeite: Påsettlam og søyer. –Mars/april(2-3uker før lamming): Alle drektige dyr –Mai/juni(Skifte til sommerbeite) : Lam- som ved kulturbeite

12 Leverikter Stor leverikte –Har snegle som mellomvert –Liker fuktige områder. –Størst problemer i våte somre –Størst smittefare på slutten av beitesesongen(gunstig vær for både snegler og ikter) –Forebygging: Grøfting/drenering av beiter Unngå bruk av smittede beite på sensommer/høst Behandle dyra om vinteren. Helst desember/januar. Eneste godkjente preparat i Norge virker KUN mot voksne ikter. De må derfor ha rukket å bli voksne etter at sauen har fått dem i seg. Lille leverikte –Maur som mellomvert –Vanskelig å forebygge –Kostbar å bekjempe med medikamenter

13 Avføringsprøver Hvorfor? –Avgjøre smittepress –Hvilke type parasitter –Vellykket behandlingsregime? For mye dyr på et beite? … Hvordan? –5-7 individer, fra rumpa- bruk engangshansker –Oppbevares kjøling til de sendes Når? –Søyer i ”spring-rise”; sier noe om effekten av høstbehandlingen –Søyer på kulturbeite i mai/juni; behov for behandling? –Lam i mai/juni –Lam fra høstbeite; behov for behandling for å sikre tilvekst utover høsten? Husk slaktefrister.

14 Hva koster det? Behandle 50 søyer 1 gang: –Ivomec: 45kg*2.5 = 11.25ml (11.25*0,4115)*50= 231kr Pris på avføringsprøver, 5 stk: –120 kr +moms deretter 30 kr pr stk –Februar-juni, september -oktober –Sendes til: Nvh, Seksjon for småfeforskning Kyrkevegen 332/334 4325 Sandnes –Resten av året analyseres prøvene av vet. inst. 150kr pr.prøve.


Laste ned ppt "Parasitter hos villsau. Ulike type parasitter Innvendige -Koksidier -Rundorm -Leverikter -Bendelorm Utvendige -Flått -Lus -Sauekrabbe Store regionale."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google