Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Radioaktiv Jeopardy BegreperStrålingEnheterNytteSkade 100 200 300 400 500.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Radioaktiv Jeopardy BegreperStrålingEnheterNytteSkade 100 200 300 400 500."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Radioaktiv Jeopardy BegreperStrålingEnheterNytteSkade 100 200 300 400 500

3 Tiden det tar før halvparten av et radioaktivt stoff er omdannet til et annet stoff question

4 Hva er halveringstid? Back

5 Denne strålingen består av raske elektroner fra atomkjernen question

6 Hva er betastråling? Back

7 Denne enheten brukes om antall kjerneomdanninger per sekund question

8 Hva er Becquerel (Bq)? Back

9 Denne enheten brukes om energimengden som blir avsatt i et stoff Question

10 Hva er Gray (Gy)? Back

11 Dette er enheten for effektiv strålingsdose Question

12 Hva er Sievert (Sv)? Back

13 Double Chance Answer

14 Dette er gjennomsnittlig stråledose pr. person i Norge pr. år Question

15 Hva er ca. 4 mSv (millisievert)? Back

16 Einsteins berømte ligning som viser sammenhengen mellom energi og masse Question

17 Hva er E=mc 2 ? Back

18 Dette er samlebegrepet for stråling som kan skade celler Question

19 Hva er ioniserende stråling? Back

20 Dette er betegnelsen på to atomer av samme grunnstoff som har ulikt antall nøytroner Question

21 Hva er isotoper? Back

22 Dette er et annet ord for endringer i celler og arvemateriale Q

23 Hva er mutasjoner? Back

24 Dette er et mål for den biologiske virkningen av radioaktiv stråling q

25 Hva er doseekvivalenten (effektiv dose)? Back

26 Denne partikkelen inneholder 2 protoner og 2 nøytroner q

27 Hva er en alfapartikkel (heliumkjerne)? Back

28 Denne typen stråling sendes ut når U-238 blir omdannet til Th-234 q

29 Hva er alfastråling? Back

30 Denne formen for radioaktiv stråling har lengst rekkevidde q

31 Hva er gammastråling? Back

32 Denne strålingen sendes ut når Th-234 blir omdannet til Pa-234 q

33 Hva er betastråling? Back

34 Denne formen for terapi kan brukes i behandling av kreft q

35 Hva er stråleterapi? Back

36 Denne metoden kan brukes til å datere arkeologiske funn q

37 Hva er C-14-metoden? Back

38 Denne prosessen kan brukes til å drive kjernekraftverk q

39 Hva er fisjon? Back

40 Sterilisering av medisinsk utstyr og matvarer kan skje ved hjelp av denne typen stråling q

41 Hva er gammastråling? Back

42 Denne undersøkelsen kan få kreftsvulster til å ”lyse opp” på 3D-bilder q

43 Hva er PET-skanning? Back

44 Denne gassen siver inn i hus fra berggrunnen q

45 Hva er radon? Back

46 Byen der en av atomreaktorene eksploderte i 1986 q

47 Hva er Tsjernobyl? Back

48 Dette må støpes inn i beholdere og lagres dypt i grunnfjellet i massevis av år q

49 Hva er radioaktivt avfall? Back

50 Dette var konsekvensen for oss i Norge etter reaktorulykka i 1986 q

51 Hva er radioaktivt nedfall/forurensning? Back

52 Dette kan føre til at sykdom og avvik kommer til uttrykk i senere generasjoner q

53 Hva er mutasjoner i kjønnscellene? Back


Laste ned ppt "Radioaktiv Jeopardy BegreperStrålingEnheterNytteSkade 100 200 300 400 500."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google