Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Pasientsikkerhetsvisitter Adm. dir. Einar Magnus Strand.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Pasientsikkerhetsvisitter Adm. dir. Einar Magnus Strand."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Pasientsikkerhetsvisitter Adm. dir. Einar Magnus Strand

2 2 Organisasjonskart Sunnaas sykehus HF stab Administrerende direktør Forsknings- avdelingen Servicesenter Samhandlings- avdelingen Klinikk

3 3 Innhold i presentasjonen  Rammeverk for kvalitet- og pasient- sikkerhet ved Sunnaas sykehus HF Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF) Det nasjonale pasientsikkerhets- programmet  Pasientsikkerhetsvisitter Gjennomføring Noen resultater Våre anbefalinger

4 4 CARF-krav til helse og sikkerhet Trygge omgivelser Skriftlige prosedyrer for å fremme sikkerhet for pasienter og ansatte Opplæring Regelmessige øvelser Beredskapsprosedyrer Kart som viser rømningsveier Uannonserte øvelser for alle ØH prosedyrer Umiddelbar tilgang til førstehjelpsekspertise og - utstyr Skriftlige prosedyrer vedr. kritiske hendelser Analyse av kritiske hendelser Infeksjonskontrollprogram Sikkerhet ved transport av pasienter Årlig eksternt tilsyn Årlig HMS-runde/vernerunde Kjemikaliehåndtering

5 5 Rammeverk for CARF  Sunnaas sykehus HF oppnådde 3 års CARF-akkreditering i 2006, 2009 og 2012 Standarder i seksjon 1: Administrasjon og ledelse, inkl. sykehusets styre Standarder i seksjon 2: Pasientens rehabiliteringsprosess Standarder i seksjon 3: Alle rehabiliteringsprogrammer  Ny gransking i 2015

6 6 Hvorfor CARF-akkreditering?  Pasientsentrert kvalitetssystem  God virksomhetsstyring  Kontinuerlig forbedring  Internasjonalt nettverk

7 7 Pasientsikkerhetsprogrammet  Relevante innsatsområder for Sunnaas sykehus HF Samstemming av legemiddellister Forebygging av urinveisinfeksjoner Forebygging av fall Forebygging av trykksår Ernæring – internt område under oppstart Ledelse: -Pasientsikkerhetsvisitter -Kvalitet og pasientsikkerhet fast sak i alle ledermøter

8 8 Pasientsikkerhetsvisitt - Er et verktøy som legger til rette for meningsfylte drøftinger mellom ledere og frontlinjepersonale når det gjelder pasientsikkerhetsspørsmål, hvor man blir enig om risikoområder og forbedringstiltak som må gjennomføres.

9 9 Pasientsikkerhetsvisitter på Sunnaas sykehus  Fra 2011 Gjennomført ved alle organisatoriske enheter (nivå 4) som møter pasienter Gjennomført x 1 pr. år Hver visitt oppsummeres med tre risikoområder  Fra 2014 Gjennomføres ved alle enheter (nivå 3) som møter pasienter Gjennomført x 3 pr. år Hver visitt oppsummeres med ett risikoområde

10 10 Hvordan planlegger vi pasientsikkerhets- visittene?  Representanter fra øverste ledelse v/ adm.dir., fagdirektør, kvalitetssjef og en representant fra klinikk - Fra 2014 deltar også klinikksjef  Avklarer roller og møtestruktur  Avtaler tidspunkt for hver visitt med enhetene 3 mnd. i forkant

11 11 Hvordan gjennomfører vi pasientsikkerhets- visittene?  Avtaler tidspunkt i god tid og sender invitasjon til enhetene 1 mnd. i forkant  Øverste ledelse møter et representativt utvalg fra enheten, inkl. nærmeste leder: Adm.dir. leder visitten Linjeleder orienterer om oppfølging av forbedrings- område fra forrige visitt Dialog Oppsummerer med ett nytt forbedringsområde Linjeleder signerer referatet Henger opp plakat på pasientsikkerhetstavle

12 12 Resultater av pasientsikkerhetsvisittene  Vedlikehold av utstyr som brukes av flere faggrupper Utarbeidet enhetlige rutiner  Oppdatert legemiddelliste ved innleggelse og utreise Ledelsen spør etter resultater - Prevalensmålinger - Interne revisjoner  Adgangskontroll Reetablert videoovervåkning av inngangsparti Evaluert rutiner for bruk av adgangskort

13 13 Resultater av pasientsikkerhetsvisittene  Bruk av tolk Revidert enhetlige rutiner i samarbeid med tolketjenesten  Nødvendige tilganger i DIPS Sikret nødvendige tilganger i DIPS personale som arbeider på tvers av enheter (natt-team og laboratoriepersonell)  Registrere pårørende/venn som overnatter i sykehuset Innført manuelt enhetlig system

14 14 Noen utfordringer vi har møtt på  Ulik grad av forbedringskultur i enhetene. Det avdekkes ”hasteområder” Konfidensialitet ved postutsending, rutiner for intern postgang, enhetlig anbefaling i epikrise og tverrfaglig rapport  Å skille mellom pasientsikkerhet og drift  Å kun ta opp lokale problemstillinger  Informasjon om organisatoriske endringer når ikke frontpersonalet før endringene blir innført  Pasientsikkerhetsvisitten kan bli en arena for ”omkamper”  Spørsmål om hvilket nivå i organisasjonen pasientsikkerhets- visittene skal gjennomføres på. Skal linjelederne delta?

15 15 Effekt på forbedringsarbeidet  Øverste ledelse oppnår dialog med frontpersonalet  Turnusarbeidene / nattevaktteam møter den øverste ledelsen  Avdekker sentrale risikoområder og setter i gang konkrete forbedringstiltak  Belyser i hvilken grad enhetene prioriterer pasientsikkerhet  Bidrar til at kvalitet og pasient- sikkerhet er fast sak i alle ledermøter  Bidrar til bevisstgjøring og bedre holdninger til arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet

16 16 Det er nyttig bruk av tid å gjennomføre pasientsikkerhetsvisitter!


Laste ned ppt "1 Pasientsikkerhetsvisitter Adm. dir. Einar Magnus Strand."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google