Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mangfold i styrer: hva kan vi lære fra forskning på team og kreativitet? Gro Ellen Mathisen, cand.psychol., Ph.D.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mangfold i styrer: hva kan vi lære fra forskning på team og kreativitet? Gro Ellen Mathisen, cand.psychol., Ph.D."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mangfold i styrer: hva kan vi lære fra forskning på team og kreativitet? Gro Ellen Mathisen, cand.psychol., Ph.D.

2 Styrets rolle i en kreativ bedrift –Styret har et ansvar for noen av organisasjonens viktigste ideer som visjoner, foretningsidé og verdier. –Sørge for å vedlikeholde og fremme den kreative kapital i bedriften.

3 En vanlig antakelse Grupper er mer kreative enn enkeltindivider og heterogene grupper er mest kreative

4 Hvordan kan mangfold fremme kreativitet? -Videre perspektiv, mange ulike ideer -Større nettverk av personer som også kan gi et videre perspektiv -Bedre evaluering av ideer

5 Verken bekrefter eller avkrefter at mangfold fremmer kreativitet Forskningsresultater:

6 Noen studier har funnet at mangfold på områdene kjønn, etnisk bakgrunn, alder, varighet av medlemskap i team og utdanning fører til høyere konfliktnivå og dårligere samarbeid sammenlignet med homogene team. Paulus & Nijstad, 2003

7 Hva er mangfold? Synlige forskjeller - førsteinntrykk: Alder Kjønn Etnisk bakgrunn Bekledning Språk Mulig barriere mot en felles gruppeidentitet

8 Hva er mangfold? Ikke synlige forskjeller – oppdages etter hvert: Sosioøkonomisk bakgrunn Utdannelse Erfaring Personlighet Kognitiv stil Verdier og holdninger

9 Ulik grad av mangfold, ulike konsekvenser? Kvinne, jurist 40 Kvinne, jurist 40 Kvinne, jurist 40 Mann, siv.ing 50 Mann, siv.ing 50 Mann, siv.ing 50

10 Ulik grad av mangfold, ulike konsekvenser? Kvinne, journalist 40 Kvinne, jurist 40 Kvinne, statsviter 30 Mann, siv.øk. 60 Mann, siv.ing 50 Mann, psykolog 40

11 Ulik grad av mangfold, ulike konsekvenser? Kvinne, siv.ing. 50 Mann, siv.ing 50 Mann, siv.ing 50 Mann, siv.ing 50 Mann, siv.ing 50 Mann, siv.ing 50

12 Hvilken type mangfold har størst betydning? Kvinne, analytisk Kvinne fantasirik Mann, analytisk Mann, systematisk Mann, fantasirik Cognitive Diversity: Ulike måter å tenke på og løse problemer – eks systematisk eller assosiativ. Forskning har vist at team med medlemmer med ulik tenkestil er mer kreative.

13 Ulike typer mangfold Synlige forskjeller mellom medlemmer i et styre har trolig størst betydning ved dannelse av et styre eller når nye medlemmer kommer til. Forskjeller i personlighet og tenkemåter (kognitiv stil) kan bli av større betydning etterhvert.

14 Mangfold Hvilke forutsetninger Kreative resultater + + Heterogene team er kreative under visse forutsetninger

15 Skape et kreativt teamklima: –Mål –Støtte til nyskaping –Trygghet –Resultatorientering Anderson & West, 1998

16 Mål: Felles mål Klare Meningsfulle Oppnåelige “Hvis du ikke vet hva du vil frem til kan du like godt gå i alle retninger” (Alice i eventyrland)

17 Støtte til nyskaping Uttrykt støtte Utført støtte –Gir mer positiv stemning og ønske om å bidra

18 Baer & Oldham, in press

19 Trygghet En grunnleggende forutsetning for å ville presentere nye ideer. Rom for “minority dissent” Bruke mangfoldet på en konstruktiv måte Sterkere engasjement

20 Resultatorientering Kvalitetsbevissthet Kontinuerlige evalueringer Sette spørsmålstegn med hva en selv gjør

21 Forskningsdokumentasjon av modellen Helsevesenet Forskningsinstitusjoner Oljeselskaper Posten Mediebedrift Restauranter

22 Studie av team i mediebedrift (Mathisen, Martinsen & Einarsen, 2006) Personlighets sammensetning Teamklima Kreative resultater + +

23 Studie av kreativitet i restauranter (Mathisen, Mykletun, & Einarsen) Leders kreativitet Teamklima Kreative resultater + +

24 A bad system will beat a good person almost every time…… Klima for kreativitet og innovasjon Trygghet, indre motivasjon og engasjement Kreative og effektive styrer Mangfold

25 Svært viktig at styret er opptatt av hvordan det indre liv fungerer! Diskutere så åpent som mulig: –Målforståelse og akseptering –Medlemmenes deltakelse –Oppgavefordeling –Beslutninger –Ledelse/koordinering –Håndtering av uenighet –Mellommenneskelige relasjoner –Tilbakemeldinger

26 Hvordan overkomme utfordringer knyttet til mangfold? Svært viktig å hjelpe styret gjennom den første tiden med mangfoldig sammensetning Hjelpe medlemmene til å se at mangfold kan være kilde til utvikling, læring og kreativitet i motsetning til bare en hindring Refleksjon om prosesser er svært viktig – hvordan samhandler vi? For eksempel kartlegge kognitiv stil og diskutere hvordan dette kan brukes aktivt som hjelpemiddel i styrearbeidet

27 Styreleder kan særlig påvirke hvorvidt styret får utbytte av mangfold!

28 Demography Personality Presence of knowledge and skills Use of knowledge and skills Firm specific knowledge and skills Justices Social support Intragroup conflict Entrepreneurial orientation Leadership style Environment Job satisfaction Commitment Perceptual task board performance Board focus Creative and innovative behavior Cohesiveness Effort norms Group climate Social loafing InputProcessOutput Studie av norske styrer gjennomført ved UiS:


Laste ned ppt "Mangfold i styrer: hva kan vi lære fra forskning på team og kreativitet? Gro Ellen Mathisen, cand.psychol., Ph.D."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google