Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forsøk med salting Faktabok om salting og Ph.D-studium Kai Rune Lysbakken Statens vegvesen, Vegdirektoratet Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forsøk med salting Faktabok om salting og Ph.D-studium Kai Rune Lysbakken Statens vegvesen, Vegdirektoratet Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forsøk med salting Faktabok om salting og Ph.D-studium Kai Rune Lysbakken Statens vegvesen, Vegdirektoratet Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

2 Prosjekter med tema salting Befuktning med MgCl 2 Befuktning med varmt vann “Faktabok” om salt Ph.D-studium med tema salt Felles for alle prosjekter: Øke kunnskap og finne metoder som gir mer optimal salting = redusert saltbruk men god effekt på veg Nytt stort etatsprosjekt: SaltSMART

3 Faktabok om salting Bakgrunn: –Eksisterer mye kunnskap om salt –Et stort behov for opplæring/heving av kunnskapsnivå –Salting er omdiskutert og det finnes mange myter Arbeidstittel: ”Faktabok om salting” Ny og mer presis tittel: ”Salting av veger – en kunnskapsoversikt”

4 Salting av veger – en kunnskapsoversikt Hensikt: Samle og gi oversikt over kunnskap knyttet til tema salting Målgruppe: –ansatte på byggherresiden –saksbehandlere/ledere i Statens vegvesen –kontraktsansvarlige/arbeidsledere hos entreprenør –kommuner, media eller brukerinteresser –underlagsstoff for undervisning av sjåfører –tekniske skoler –etc.

5 Salting av veger – en kunnskapsoversikt Innhold: Hvorfor Hvordan Positive effekter Negative effekter

6 Salting av veger – en kunnskapsoversikt Innhold: –Begrepsavklaringer –Egenskaper ved kjemiske metoder Hvorfor brukes kjemiske metoder Ulike kjemikalier Spesielt om natriumklorid –Metoder og utførelse –Beslutningsstøtte –Effekter av salting Trafikksikkerhet/framkommelighet Miljø Biler og vegutstyr/konstruksjoner

7 Salting av veger – en kunnskapsoversikt Utfordringer Bred målgruppe –valg av stoff –språk Mye stoff – hva er relevansen? Status: 1. utgaven er klar Ser for oss en revisjon allerede til neste år – tas inn i SaltSMART

8 Rapporter - Internet Rapporter fra våre prosjekter legges ut på Internet: www.vegvesen.no Fagstoff FoU i vinterdriften

9 Ph.D-studium - bakgrunn Faget vinterdrift og salting er i stor grad erfaringsbasert Lite vitenskapelig dokumentert Saltmengden som finnes på vegoverflaten er avgjørende for overflateforholdene Flere prosesser fjerner salt fra vegoverflaten Lite dokumentert kunnskap om disse og hvilke parametere som er kritiske

10 Ph.D-studium - hensikt Få kunnskap til hvordan saltmengden utvikler seg etter et salttiltak Identifisere prosessene Identifiser bestemmende parametere Frambringe kunnskap som kan være til hjelp ved: –vurdering av effekt av salttiltak – optimalisering av saltbruk – vurdering av spredemetoder

11 PhD-studium - feltobservasjoner Forsøksstrekning – E6 sør for Trondheim, Midt-Norge Trondheim Berkåk -ca 70 km -varierende klima -varierende trafikkmengde Hovedprinsipp forskningsmetode: –Oppfølging av ordinære driftstiltak og målinger ved enkeltpunkt –”case study”

12 PhD-studium - feltobservasjoner Datainnsamling Automatisk dataoppsamling – driftsdata Klimastasjoner Trafikkdata Manuelle målinger

13 PhD-studium - feltobservasjoner Manuelle målinger –værdata –fuktighet på vegbanen –restsalt –friksjon

14 Måling av restsalt Sobo 20 –Krever ikke fukt på vegen –Rask måling –Gir mengde salt på vegen (tilgjengelig smeltemiddel, gr/m 2 ) –Hvor nøyaktig er den? –Svakheter/begrensinger?

15 Ph.D-studium – utfordringer Definere gode problemstillinger Utfordringer forskningsmetode –Feltforsøk generelt –Målemetodikk generelt –Målemetodikk restsalt –Målemetodikk snø-/isegenskaper

16 Ph.D-studium – status i dag Gjennomført 2 sesonger med feltobservasjoner Gjenstår en del dataanalyse Publiseres i artikler i løpet av 2008

17 Ph.D-studium – Eksempel på data ”Fuktig” vegbane ”Våt” vegbane

18 Ph.D-studium – noen foreløpige observasjoner Mange salttiltak har svært kort varighet mht. gjenværende saltmengde Trafikkeffekt er sentral for: –knusing / fordeling av salt –Salttap Utviklingen av saltmengden på vegbanen er svært avhengig av mengden fuktighet på vegen En enhetlig modell av utvikling av saltmengde som funksjon av trafikk basert på statistikk synes vanskelig

19 Ph.D-studium På ingen måte ”rakettforskning” Et forsøk på å dokumentere effekten av salttiltak på en systematisk og vitenskapelig metode En personlig læreprosess innen fag og forskningsmetode


Laste ned ppt "Forsøk med salting Faktabok om salting og Ph.D-studium Kai Rune Lysbakken Statens vegvesen, Vegdirektoratet Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google