Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Enzymer Enzymer fungerer som katalysatorer i kjemiske reaksjoner i levende organismer Eksempler er fordøyelsesenzymene pepsin, amylase og lipase Fordøyelsesenzymer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Enzymer Enzymer fungerer som katalysatorer i kjemiske reaksjoner i levende organismer Eksempler er fordøyelsesenzymene pepsin, amylase og lipase Fordøyelsesenzymer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Enzymer Enzymer fungerer som katalysatorer i kjemiske reaksjoner i levende organismer Eksempler er fordøyelsesenzymene pepsin, amylase og lipase Fordøyelsesenzymer gjør at maten vi spiser blir brutt ned

2 Oppbygningen til enzymer Kan bestå av et enkelt protein Kan ha et annet stoff bundet til proteinet før enzymet kan virke – Når et slikt stoff er organisk og kun bundet til proteinet midlertidig kaller vi det et koenzym. Eks. er de fleste B-vitaminer – Når et slikt stoff er fast bundet til proteinet kaller vi det en prostetisk gruppe. Stoffet kan være organisk (eks. hemmolekylet) eller uorganisk (eks. jern- og kobberioner) De fleste matvarer med unntak av rene oljer og sukker inneholder noe B-vitamin.

3 Enzymers oppgave og virkemåte Enzymer gjør det mulig for cellene å få energi fra næringsstoffene og lagre energi som fett eller karbohydrat Enzymer gjør det mulig å bygge opp alle de stoffene som en levende celle består av Et enzym virker som en katalysator ved å senke aktiveringsenergien for den reaksjonen det katalyserer

4 Enzym-substrat-kompleks (ES) Enzymer er spesialiserte med hensyn til hvilke typer reaksjoner de katalyserer og hvilke stoffer de danner Det stoffet et enzym omdanner, kaller vi substrat Substratet reagerer med enzymet og danner et mellomprodukt, et enzym-substrat-kompleks (ES) ES spaltes så til produkter, og enzymet blir gjendannet Enzymer kan også virke i reaksjoner med flere substrater

5 Aktivt sete Enzymer er kveilet slik at det dannes en grop på overflaten som passer til substratet. Denne gropen kaller vi det aktive setet i enzymet I det aktive setet blir ES-komplekset dannet Et koenzym eller en prostetisk gruppe er det virksomme området i et aktivt sete Det aktive setet utgjør kun en liten del av enzymoverflaten Substratet passer med enzymet som en nøkkel i en lås

6 Enzymaktivitet Flere faktorer påvirker enzymaktiviteten: – Temperatur – pH – Substratkonsentrasjon – Enzymhemmere (inhibitorer)

7 Temperatur: – Den temperaturen reaksjonen går fortest ved, kaller vi – De fleste enzymer i kroppen vår har en optimumstemperatur ved 37 ⁰C

8 pH: – Det er vanligvis en bestemt pH som fører til størst reaksjonsfart i en enzymkatalysert reaksjon – Optimal pH-verdi er ofte rundt 7 for reaksjoner i kroppen. Eks. katalase, som virker inne i cellene, har optimal pH rundt 7. Enzymet pepsin derimot, som virker i magesekken, har optimal pH rundt 1.7

9 Substratkonsentrasjon: – Reaksjonsfarten øker med økt substratkonsentrasjon – Reaksjonen når etter hvert et maksimum der fortsatt tilsetning av substrat ikke gir økt fart, fordi enzymet blir den begrensende faktoren

10 Enzymhemmere (inhibitorer): – Senker reaksjonsfarten ved at enzymet hemmes – Reversibel (midlertidig) eller irreversibel hemning – Reversibel hemning: En inhibitor kan ha samme form som substratet og konkurrerer da om plassen i det aktive setet En inhibitor kan feste seg et annet sted på enzymet. Det fører til en endring i formen på det aktive setet slik at substratet ikke lenger passer helt inn – Irreversibel hemning: Slike inhibitorer kalles enzymgifter Enzymgiften binder seg fast til enzymet og blokkerer det aktive setet. Eksempler er kvikksølv og cyanid

11 Inndeling av enzymer Over 3000 enzymer er beskrevet Enzymer får ofte navn etter – substratet samt endelsen – ase. Eksempler er lipase som spalter lipider og laktase som spalter laktose – Hvilken reaksjonstype de katalyserer. Eksempel er isomeraser, som katalyserer isomeriseringen av et molekyl og oksido-reduktaser som katalyserer oksidasjoner og redusjoner Personer som mangler enzymet laktase må drikke melk med redusert menge laktose.


Laste ned ppt "Enzymer Enzymer fungerer som katalysatorer i kjemiske reaksjoner i levende organismer Eksempler er fordøyelsesenzymene pepsin, amylase og lipase Fordøyelsesenzymer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google