Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BHT I NORGE Inngår som ledd i det forebyggende helse-og miljøarbeidet ved bedriften Skal bistå arbeidsgiver og arbeidstaker, vernombud og AMU til å skape.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BHT I NORGE Inngår som ledd i det forebyggende helse-og miljøarbeidet ved bedriften Skal bistå arbeidsgiver og arbeidstaker, vernombud og AMU til å skape."— Utskrift av presentasjonen:

1 BHT I NORGE Inngår som ledd i det forebyggende helse-og miljøarbeidet ved bedriften Skal bistå arbeidsgiver og arbeidstaker, vernombud og AMU til å skape trygge og sunne arbeidsforhold Skal ha en fri og uavhengig rolle i spørsmål som angår helse-miljø og sikkerhet Skal bistå ved henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg. –

2 BHT I NORGE Lovgrunnlaget for BHT Arbeidsmiljøloven § 3-3 (2) ”Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalget og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold” Forskrift nr. 1355 Arbeidsgiver plikter å knytte godkjent bedriftehelsetjeneste til virksomheten dersom risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Noen næringsgrupper skal være tilknyttet bedriftshelsetjeneste som er godkjent av arbeidstilsynet

3 BHT I NORGE Arbeidstilsynets krav til godkjent bedriftshelsetjeneste ha et kvalitetssikringssystem som sikrer at BHT kan bistå arbeidsgiver som forutsatt. ha en fagsammensetning som er i stand til å gi rådgiving innen arbeidsmedisin, yrkeshygiene, ergonomi og psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø. ha et faglig personale som dekker minimum 3 årsverk første gang i 2010 – ny godkjenning hvert 5. år

4 BHT I Fjellregionen Forretningskonsept Grunnlaget for BHTs virksomhet er den akkumulerte nytteverdien for våre kunder

5 BHT I Fjellregionen Hovedmålsetting Å være samabeidspartner i utvikling av arbeidsplasser, holdninger og styringssystemer som vil forebygge sykdom og skade

6 BHT I Fjellregionen Delmål All vår rådgivning skal kunne – Omsettes til handling – Ha et forebyggende element – Øke bedriftens egne resurser

7 BHT I Fjellregionen BHT AS’ identitet Litt smartere Litt mindre Litt nærmere – Enn de fleste andre BHT`er

8 BHTs kunder – 195 medlemsbedrifter – Offentlig og privat sektor – Hele Fjellregionen, fra Holtålen i nord til Stor-Elvdal I sør. Enkelte i Trondheim og Oslo.

9 De mest sentrale dokumentene i samarbeid med BHT Kontrakt Samarbeidsplan Rapporter etter utført arbeid Brev om enkeltsaker Kursdokumentasjon

10 DOKUMENTERT KOMPETANSE Fysisk arbeidsmiljø Inneklima Ergonomi Kjemikalier Støy og støv Psykososialt og organisatorisk arb. miljø Kommunikasjon Ledelse Omstilling/endring Konfliktbehandling Fremmede kulturer Arbeidsmedisin Fysisk og psykisk helse Vurdere grad av arbeidsevne Rus- og avhengighet Livsstil Traumer (beredskap og behandling) Annet Kartlegging/risikovurdering Arbeidsmiljøutvalg Rolleforståelse – hms-roller Inkluderende arbeidsliv Systemarbeid / internkontroll

11 HVEM ER VI ? Christian Eidsvåg Erik Lium Kari G. Evensmoen Marianne Nygård May Silje Findal Heidi Hagesveen Hagen Matjo van Liere Ingrid Lium Ny daglig leder fra mai 2016 Lege og yrkeshygieniker Klinisk sosionom og familieterapeut Helsesekretær Økonomisekretær Sykepleier Kvalitet-og prosessveileder Fysioterapeut og verneingeniør

12 VI SAMARBEIDER MED… Fra 2007 – Jus & Ledelse – Retningslinjer på passordbeskyttet medlemsside – HMS-kurs for ledere

13 EKSEMPLER PÅ SAKER VI ARBEIDER MED NÅ Forebyggende: Helseundersøkelse av ansatte Bistår ved tilsynsbesøk og lukking av pålegg etter besøk Risikostyrt helseundersøkelser Kvalitetssystem og internkontroll Arbeidsmiljø i åpne kontorlandskap Personalmøte med ulike tema AMU – hvordan kan AMU jobbe bedre – og smartere ? Oppståtte saker: Ledelse av arbeidstakere som er uenig med arbeidsgiver. Anonyme henvendelserT Sykefraværsoppfølging og dialogmøter – helserelatert eller arbeidsrelatert sykefravær Arbeidsplasssamtale – vonde hender og føtter. Funksjonsvurdering – vurdering av arbeidsevnegrad til bruk ved tilbud om annet arbeid Pyskososialt arbeidsmiljø – hva er problemet - og hva kan gjøres for få det bedre? Vitne i rettsak – samarbeide med tilsynsmyndighetene

14 Utfordringen er å endre Utfordringen er å styrke GAP Arbeidstakers forutsetninger Arbeidsgivers krav Forebygge sykefravær – handler om å jobbe med holdninger i arbeidsmiljøet og samtidig fange opp saker som kan føre til sykefravær. BHT – i arbeidsmiljø og i enkeltsaker – med analyser og veiledning

15 Eksempel - Ergonomisk arbeidsmiljøfaktorer Arbeidstaker Ble kjent med arbeidsutstyret og bruk det i hht. opplæringen. Melde ifra til ……. Og …….. om trakassering på arbeidsplassen Melde ifra til …………..dersom du får sykdom/skade som du mener har sammenheng med arbeidet. Varier arbeidsstillingene - Ta små pauser ved lange arbeidsdager Bidra positivt til arbeidsmiljøet Ikke forstyrr kolleger unødvendig Arbeidsgiver : Tilrettelegge med godt fysisk arbeidsmiljø, stol, bord, utstyr, luft, vann. Ved kontorplass: Tilby ergonomisk veiledning – og deretter synstest hos optiker. Vurdere behovet for fysisk trening – grunnet i ensidig og/eller belastende arbeid Arbeidstidsregler - arbeidsmengde Tilpasset opplæring i arbeidsoppgaver og bruk av arbeidsutstyr Regelmessig kartlegging av arbeidsmiljøet

16 Ergonomi handler om at utstyret skal tilpasses til mennesket – og ikke omvendt

17 Hva skal til for å lykkes? Tydelig og god ledelse Klart definerte ansvar og arbeidsoppgaver Møteplasser for å samarbeide om utfordringer som oppstår – og aktiv medvirkning fra arbeidstakerne Tilbakemeldinger – ris og ros Ha et aktivt og operativt hms-system

18 Tilbakemelding Hei Ingrid og takk for samtalen i dag! Du gjer livet og jobben lettar !

19 Takk for meg Ingrid Lium Tlf 95 16 59 91 www.bht.no


Laste ned ppt "BHT I NORGE Inngår som ledd i det forebyggende helse-og miljøarbeidet ved bedriften Skal bistå arbeidsgiver og arbeidstaker, vernombud og AMU til å skape."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google