Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges speiderforbund Patruljen på tur: Et samarbeid mellom speidere, foreldre og ledere Foto: Kjetil Jøssang.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges speiderforbund Patruljen på tur: Et samarbeid mellom speidere, foreldre og ledere Foto: Kjetil Jøssang."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges speiderforbund Patruljen på tur: Et samarbeid mellom speidere, foreldre og ledere Foto: Kjetil Jøssang

2 2 Friluftslivets plass i speideren Speidingens formål: Å utvikle barn og unge til å bli selvstendige og ansvarsbevisste mennesker. Patruljen: den viktigste arenaen for speiderne, faglig og sosialt. Speidermetoden: utgangspunktet for måten vi driver speiding på. Naturen er en av våre viktigste og lettest tilgjengelige arenaer for aktivitet. Friluftsliv innenfor rammene av speidermetoden er en unik arena for å læring, mestring, vennskap og gode opplevelser. Speideren ønsker å være en motkultur til stillesittende fritid innendørs.

3 3 Vi vil få det til! Vi vil at ungene deres skal få enda flere gode opplevelser i speideren. Vi vil at de skal få utfordringer de lærer av. Vi vil motivere dem til å strekke seg litt ekstra. Vi vil lære dem det de trenger å kunne for å oppleve mestring. Vi vil samarbeide med dere om å få det til! Foto: Kjetil Jøssang

4 4 Barn og unge tilbringer mer tid inne nå enn tidligere. Det gir: mindre fysisk aktivitet flere overvektige i ung alder dårligere fysisk form, dårligere balanse/koordinasjon Fritiden er vesentlig mer voksenstyrt/-organisert enn før. Det gir: færre arenaer for egenstyrte aktiviteter for barn og unge færre muligheter til å lære av egne erfaringer, positive som negative mindre erfaring med å organisere, lede, samarbeide, løse konflikter og problemer uten voksen hjelp Ekspertmiljøer, interessegrupper, politikere og media er opptatt av temaet. Friluftsliv og uteaktivitet er et ideal for mange. Superaktuelt samfunnstema

5 5 Foto: Alexander Vestrum Speideren kan være en del av løsningen!

6 6 To store ledere om læring i speideren: Nelson Mandela, tidligere president i Sør-Afrika, og den sør- afrikanske speiderbevegelsens høye beskytter til sin død i 2013: «På verdensbasis er speiderbevegelsen ledende når det handler om å utvikle barn og unge. (…) Speideren motiverer unge mennesker til å utnytte det store potensialet de har.» Ban Ki-moon, FNs generalsekretær: «Jeg tenker med glede tilbake på min tid som speider, det var mens jeg gikk på skolen. Jeg likte virkelig å dra på leir og på haik. Jeg lærte dessuten mye, inkludert det å klare seg i naturen, betydningen av disiplin, og det ansvaret vi har for andre i samfunnet. Som FNs generalsekretær har jeg fortsatt nytte av erfaringene mine fra speideren.» Foto: South Africa The Good News Foto: World Economic Forum

7 7 Patruljen består ideelt av 4–7 speidere, inkludert patruljefører og -assistent. Speiderne i en patrulje leder og blir ledet av hverandre. De løser oppgaver sammen, alle får bidra med sitt, og de lærer av hverandre. Patruljen får veiledning av voksne ledere, som også motiverer dem til å strekke seg litt ekstra. De innser ikke alltid selv hva de er i stand til å klare! De voksne sørger for at speiderne er godt forberedt på nye utfordringer, som for eksempel en tur uten voksne ledere. Den beste læringen og utviklingen får speiderne på patruljetur! Om patruljen Foto: Andreas Harjo Kjellmann

8 8 Patruljen på tur Patruljen drar på dagstur, overnattingstur eller haik uten voksne ledere. Overnattingen kan foregå ute, eller inne på en hytte, avhengig av årstiden. I speideren betyr haik en overnattingstur hvor en viktig del av turprogrammet er å gå, sykle, padle el.l. en viss strekning. Overnattingen bør foregå ute, enten under åpen himmel, i gapahuk el.l. Varighet: Minst 18 timer. Troppsleder er hjemmeleder for patruljen. Speiderne tar kontakt med hjemmeleder hvis de trenger hjelp underveis. Hjemmelederen er også foreldrenes kontaktperson mens speiderne er på tur. Å komme fram raskest mulig er ikke målet. Samholdet, naturopplevelsen og kosen er i fokus. Foto: Kjetil Jøssang

9 9 Speidermetoden er i bruk også når patruljen er på tur: Learning by doing Bruk av patruljesystemet Friluftsliv Symbolikk, rammer og lek Progresjon i aktiviteter og ferdigheter Medbestemmelse og ansvar Samfunnsengasjement Forpliktelse gjennom lov og løfte En godt planlagt patruljetur med speidermetoden som grunnlag, gir speiderne lærerike og morsomme opplevelser, og styrker samholdet i patruljen! Speidermetoden på tur – grunnleggende prinsipper i praksis Foto: Karen Johanne Strømstad

10 10 Patruljetur er gøy! For speiderne er det viktigste at tur uten voksne ledere er GØY! Å legge opp turen selv, bestemme aktiviteter, rute og mål, planlegge måltidene er spennende og bygger forventninger. Å dra alene, klare seg selv, bestemme selv gir opplevelser og minner for livet. Det bygger vennskap og selvtillit. Speiderne vokser på oppgaven, og søker nye utfordringer. Sjansene øker for at de fortsetter i speideren! Foto: Alexander Vestrum

11 11 Patruljeturen gir flotte minner for livet! «Jeg husker godt den første teltturen til Totenåsen da jeg gikk i 6. klasse. Det var i 1949. Jeg var patruljefører, og hadde ansvar for de andre i Oter-patruljen. Vi hadde et firkanta pyramidetelt av seglduker, med hekter i åpningen. Der var det en bred sprekk, og det regna inn i teltet hele natta. Jeg møtte faktisk en fra Oter-patruljen her om dagen. Vi snakka om den turen der. Om at alle ble våte. Og om hvor fint vi hadde det!» Nils Faarlund, grunnlegger av Norges Høgfjellsskole i Hemsedal. Faarlund etablerte friluftsliv som høgskolestudium ved Norges idrettshøgskole i 1972. Foto: Kjetil Jøssang

12 12 Om våte sokker, kald sovepose, og veden som ikke ville brenne … De beste turene er de hvor ikke alt gikk som det skulle! Å være litt kald, tørst, sulten og sliten er noe vi gjør klokt i å la barna våre erfare – dessuten er det forbigående! «Learning by doing» er en del av speidermetoden: Egne erfaringer er dem vi lærer raskest, best og mest av. Speiderne er forberedt på mindre uhell på tur. De er ikke uten kunnskap og ferdigheter. Etter turen evaluerer speiderne turen for å lære enda mer av erfaringene. Dårlige erfaringer kan være bra erfaringer! Foto: Kjetil Jøssang

13 13 Balansen mellom å være beredt og å være engstelig «Å leve er farlig, en kan dø av det!» heter det. Vi kan ikke skjerme oss selv eller andre for all tenkelig risiko – det er heller ikke noe mål! Det er naturlig at vi vil beskytte barna våre mot farer, men er den beste beskyttelsen å fjerne alt av risiko fra hverdagen deres? I vårt samfunn erstatter kontroll mestring i stadig større grad – noe som kan gjøre at opplevelsen (vurderingen) av risiko blir feil, av og til for lav, men oftere for høy! Å være beredt, å vite at en mestrer risikosituasjoner, gjør en tryggere og mindre engstelig, og i bedre stand til å ta vare på seg selv og andre. Hvis sikkerheten er basert på at andre passer på deg, blir du ufri og avhengig, sammenliknet med om du lærer å passe på deg selv.

14 14 Hvordan forbereder vi speiderne? Barn som får ansvar, tar gjerne ansvar, men vi må hjelpe dem å bli beredt: Kunnskap om bekledning og prinsipper for å holde seg varm og tørr. Kunnskap om utstyr, og erfaring med å bære sekken over lengre tid. Trening i å bygge gapahuk og i å sette opp telt. Håndtering av varme (bål, kokeapparater og drivstoff), brannsikkerhet. Tilbereding av primitiv mat – både nødvendig og kos! Øvelse i samarbeid og kommunikasjon i patruljen. Bruk av kart og kompass og GPS. Enkel førstehjelp. Foto: Kjetil Jøssang

15 15 Alltid beredt: Risikoanalyse / redusere risikoen Å være beredt på en tur innebærer å ha tenkt gjennom hva som kan skje, og hvordan det er hensiktsmessig å handle: Foto: Kjetil Jøssang Hva kan gå galt? Hvor reell er risikoen? Hvilke konsekvenser vil det ha? Hvordan kan risikoen reduseres eller fjernes? Hvordan takle hendelser best mulig?

16 16 Hva kan skje på en tur? TIL DISKUSJON Hvilke risikoelementer innebærer en patruljetur? Speiderne kan gå seg vill. Speiderne kan skade seg eller falle i vannet. Speiderne kan bli uvenner. Speiderne kan starte en brann. Andre kan plage og true, eller til og med skade speiderne Speiderne kan møte på ville dyr eller kyr/hester. Annet? Foto: Kjetil Jøssang

17 17 Våre turerfaringer VI DELER! Gode turtips og ruter i nærområdet. Hyggelige overnattingsplasser. Fine bål- og badeplasser. Morsomme aktiviteter/leker for underveis. Forslag til god, primitiv mat. Hendelser på tidligere turer, og hvordan speiderne og lederne håndterte dem. Foto: Kjetil Jøssang

18 18 Om bruk av mobiltelefon TIL DISKUSJON Mobiltelefonen er et nyttig hjelpemiddel, og bør være med på tur. Samarbeid med både speidere og foreldre om hvordan den skal brukes på tur/haik er viktig: Hvordan og når mobiltelefonen er nyttig. Hvorfor den skal være avslått det meste av tiden. Til diskusjon: Fordeler og ulemper med at alle har med mobilen på tur, og er opptatt av den. / Hvem skal speiderne kontakte ved behov? Til diskusjon: Hvilke rutiner skal gruppa vår ha for mobilbruk på tur? «Hjemmeoppgaver» for foreldre: 1) Motiver barnet ditt. 2) Minn om rutinene. 3) Hold tilbake når det gjelder kontakt med barnet ditt under haiken/turen. Husk at hjemmeleder er bindeleddet mellom speidere og foreldre!

19 19 God tur – eventyrene er der ute! Foto: Kjetil Jøssang


Laste ned ppt "Norges speiderforbund Patruljen på tur: Et samarbeid mellom speidere, foreldre og ledere Foto: Kjetil Jøssang."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google