Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AVFALL SOM FRAMTIDIG ENERGIBÆRER Jostein Angell Landsdelsutvalget.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AVFALL SOM FRAMTIDIG ENERGIBÆRER Jostein Angell Landsdelsutvalget."— Utskrift av presentasjonen:

1 AVFALL SOM FRAMTIDIG ENERGIBÆRER Jostein Angell Landsdelsutvalget

2 Prosjekt: Framtidige behandlingsløsninger for avfall i Nord-Norge. Idé og bakgrunn De mest kritiske faktorene for å kunne etablere større behandlingsløsninger i Nord-Norge er: Logistikk Utnyttelse av energi fra slike anlegg. Napoli, januar 2008

3 Prosjekt: Framtidige behandlingsløsninger for avfall i Nord-Norge. Mål Gjennom prosjektet ønsker oppdragsgiverne å vurdere de viktigste faktorene for å etablere større behandlingsanlegg for våtorganisk avfall i Nord-Norge. Vurdere framtidig struktur og lokalisering ut fra krav til stabil og lønnsom energiavsetning. Vurdere struktur og lokalisering ut fra hensynet til effektiv logistikk, hvor også andre avfallsfraksjoner sees i sammenheng med transport av våtorganisk avfall. Drøfte ulike modeller for organisering. Vurdere miljødilemmaene knyttet til etablering av større behandlingsanlegg.

4 Stokmarknes Oppdragsgivere: Nord-norske avfallselskaper Vest Finnmark Avfallselskap, Alta Finnmark Miljøtejeneste, Lakselv Remiks, Tromsø Reno-Vest, Sortland Lofoten Avfallseskap, Leknes HRS, Narvik IRIS, Bodø

5 Søppelberget vokser Norge 1950: 25 kg pr person 2007: 430 kg pr person (2 mill tonn årlig) Nord Norge Deponi: 145 000 tonn Gjenvinning: 131 000 tonn Våtorganisk: 37 000 tonn

6 Restavfall og våtorganisk fordelt på selskap

7 Stokmarknes R =100 km Logistikk Transportøkonomi Retningsbalanse Miljøbelastning

8 Eksempel på bulktransport med båt

9 Kilde: Østfoldforskning

10 Kompost erstatter torv og kunstgjødsel i tillegg til at noe av karbonet blir lagret i jord. Kilde: Østfoldforskning

11 Den flytende bioresten erstatter kunstgjødsel. Biogassen erstatter varme og el.

12 Kilde: Østfoldforskning Flytende biorest erstatter kunstgjødsel. Biogassen utnyttes til el. og eventuelt varme.

13 Beregnet kg CO 2 ekv pr kg våtorganisk avfall Kilde: Østfoldforskning

14 Energibehov hvor avfall kan inngå som bærer Kirkenes: Fjernvarme: 10 – 12 GWh (15 000 tonn rest) Alta: Fjernvarme: 10 – 12 GWh (Flis + rest) Tromsø:Fjernvarme: 160 GWh (60 000 tonn rest) Stokmarknes:Damp/varme: 30 – 60 GWh (Biogass/gass/el) Norcem, Kjøpsvik: Varme: 30 000 tonn restavfall Bodø: Fjernvarme:160 GWh (40 000 tonn rest) Mo i Rana: Fjernvarme:Overskudd

15 Avfall bidrar i dag med ca 1,7 TWh til norsk energiproduksjon men…… Deponiforbudet vil sette fart i energigjenvinning: Planer i Sør-Norge tilsvarer en økning av forbrennings- kapasiteten med ytterligere 700 000 tonn innen 2013. Nord-Norge kan og ønsker å investere i energigjenvinning men…… Rammevilkårene og avgiftspolitikken må legges om eks. grønne sertifikater, premiere varme og ikke bare el. etc. Stimulere til en diversifisert energiproduksjon Oppsummering


Laste ned ppt "AVFALL SOM FRAMTIDIG ENERGIBÆRER Jostein Angell Landsdelsutvalget."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google