Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Allemannsretten v/ Arild Sørensen. Kunnskapsstatus  Kunnskapsbasert forvaltning Folks kunnskap om allemannsretten Forvaltningens kunnskap om hva folk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Allemannsretten v/ Arild Sørensen. Kunnskapsstatus  Kunnskapsbasert forvaltning Folks kunnskap om allemannsretten Forvaltningens kunnskap om hva folk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Allemannsretten v/ Arild Sørensen

2 Kunnskapsstatus  Kunnskapsbasert forvaltning Folks kunnskap om allemannsretten Forvaltningens kunnskap om hva folk vet – Kunnskap om allemannsretten Hva sier allemannsretten Hva folk opplever Hva folk mener

3 Kunnskapsstatus - hva folk vet

4 Kunnskapsstatus - Hva folk vet

5 Kunnskapsstatus - Hva folk opplever

6

7 Kunnskapsstatus – hva folk mener

8

9 Miljøstatus – er vi på rett vei

10 Utfordring – treffer vi målgruppene  Vet lite om samfunnsgruppers kunnskap. – Grunneiere – Næringslivet  Viktig for å kunne skreddersy kunnskap – Grunneiere – Tiltak og konflikthåndtering – Næringsliv – betaling for friluftsliv, organisert – kommersielt friluftsliv, lokale reguleringer, allemannspliktene

11 Allemannsretten er friluftslivet juridiske fundament

12 Utfordring – samfunnsutviklingen  Samfunn i endring  På hvilken måte: Mengden av materielle goder/stadig mer teknisk avansert Økt kjøpekraft Mentalitet – allemannsretten er til for meg Et mer globalisert samfunn. Vi ser stadig mer til hva andre gjør Styres av trender Endrer seg stadig raskere

13 Utfordring – rett kommunikasjon Allemannsretten vs. Friluftsloven  Allemannsretten kan tilby: – Dynamikk og fleksibilitet – Tradisjon – de lange linjene  Har vi bruk for begge når vi kommuniserer til allmennheten? – Et viktig underbegrep: allemannspliktene

14 Utfordring – finne rett kanal  Både utøvelse og kunnskap om allemannsretten er tilfredsstillende. Hva er problemet ?  Mediehverdagen endres: – Ungdommen ser ikke på tv – – leser i mindre grad aviser – Facebook, twitter, instagram.  Allemannsretten og pliktene

15 Allemannsretter mot allemannsretter  Allemannsretter som kolliderer: – syklende/gående – Ridende/gående – Skiløpere/syklende/ridende/gående  Medieskapt ? – Mediene glad i konflikter

16 Konflikt mellom allemannsretter

17 Er dette ulovlig ?

18 Tilrettelegging forsterker problemet

19 Er tilrettelegging løsningen ? Lysløypa for alle Henrik Romsaas i Tromsø kommune har funnet formelen som gjør at alle skal være velkommen i lysløypa

20 slitasjeskader skjerper konflikter  Bruk av hest på stier og vei og overalt i fjellet  Et problem for andre friluftslivsutøvere

21 Slitasjeskader skjerper konflikter  Sykling på stier  Er skadeomfang reelt?  Vi – de andre  Fremmedelement

22 Lokale forskrifter kontra sameksistens  Løsningsalternativer: – Regulere (Friluftslovens bestemmelser) Mange lokale forskrifter – uoversiktlig Uensartet praksis – Informasjon med vekt på allemannspliktene

23 Nye ferdselsformer  «Som sykkel regnes også kjøretøy som nevnt i første ledd og som er utstyrt med elektrisk hjelpemotor med maksimal nominell effekt på høyst 0,25 kW hvor hjelpemotorens effekt reduseres gradvis og opphører når kjøretøyet oppnår en hastighet på 25 km/t, eller tidligere hvis syklisten slutter å trå/veive. Det tillates at kjøretøyet har fremdrift kun ved motorkraft opp til 6 km/t. Kjøretøy som nevnt i dette ledd anses ikke som motorvogn etter vegtrafikkloven § 2.»vegtrafikkloven § 2.»

24 Nye ferdselsformer – catskiing

25 Hva med el - påhengsmotorer

26 Allemannsretten mot grunneierretten  Jakt og fiske  Grensen lovlig/ulovlig  Hvordan oppfattes skiltet: – Av den som setter opp skiltet – Den som leser skiltet  Lovlighetsvurdering § 13  Løsningsforslag ?

27 Utfordring - Allemannsretten har en verdi

28 Betalingsvillighet  Prekestolen, Nordkapp, Sjoa. Betalingsvillighet for tilgang til attraksjoner  Betalingsvillighet for tilrettelegging – skiløyper, alpinbakker, osv.  Destinasjoner – fellesgodefinansiering  Forsøpling – hvem skal betale for renovasjon

29 Betalingsvillighet for tilrettelegging

30 Utfordringer  Uklare juridiske begrepet – innmark/utmark  Endringer i andre lover har stor innvirkning på allemannsrettene – f.eks. pbl.  Ulovlige stengsler i strandsonen


Laste ned ppt "Allemannsretten v/ Arild Sørensen. Kunnskapsstatus  Kunnskapsbasert forvaltning Folks kunnskap om allemannsretten Forvaltningens kunnskap om hva folk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google