Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- Tryggere for meg!- Enklere for oss! Regional EPJ ved OUS Superbrukerforum 21. og 22.1.2015 Fase 2 Eli Stokke Rondeel.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- Tryggere for meg!- Enklere for oss! Regional EPJ ved OUS Superbrukerforum 21. og 22.1.2015 Fase 2 Eli Stokke Rondeel."— Utskrift av presentasjonen:

1 - Tryggere for meg!- Enklere for oss! Regional EPJ ved OUS Superbrukerforum 21. og Fase 2 Eli Stokke Rondeel

2 Fase 2 skal støtte EPJ-prosjektets hensikt Sikre at pasientinformasjon er tilgjengelig på tvers av fag og geografi i OUS med en journal og en felles løsning for prøvesvar. Etablere en felles elektronisk pasientjournal og pasientadministrasjon for både somatikk, psykiatri, rus og avhengighet i hele OUS. Etablere like arbeidsprosesser for bruk av EPJ på tvers av OUS for bedre samarbeid internt. Etablere den nye regionale standarden for EPJ. Bedre pasientsikkerhet gjennom fokus på arbeidsprosesser, opplæring og kompetanseheving for alle yrkesgrupper og sikre systemstøtte i ny EPJ.

3 Resultatmål for Fase 2 Stabilisering og optimalisering av arbeidsprosesser er gjennomført Klinisk dokumentasjon for sykepleie (KDS) er innført Innført DIPS Operasjonsplanlegging og faset ut Albert Innført DIPS Vekstkurve og faset ut PCPal unntatt for spesialiserte brukere Faset ut Hippokrates og erstattet med DIPS Arena Elektroniske henvisninger til radiologi er innført Elektroniske henvisninger til mikrobiologi er innført Innført nye integrasjoner iht prioritert liste Sanert applikasjoner som ble erstattet i Fase 1 Løsningen er implementert som regional løsning Gjennomført målinger av forventede effekter og gevinster fra Fase 1 Etablert målepunkter (KPI) og gjennomføring av 0-linjemåling for Fase 2 funksjonalitet

4 Organisering Styringsgruppe SG Leder DP Integrasjon og samhandling Richard Husevåg Prosjektledelse Einar S. Hysing Eli S. Rondeel Jan Kåre Torrissen Prosjekt- kontor Torleif Nesheim DP Stabilisering/ Optimalisering Hilde Myhren DP Ny Løsning Ingrid Heitmann Styret OUS DP Operasjons- plan Liv-Marie Loraas Test Ole A. Sætveit Konvertering Cathrine Lund DP KDS Sidsel Børmark Infrastruktur Mikkel Frostad Opplæring Hanne Meyer Virksomhets- arkitektur Arve Kaaresen Release Thomas A. Steenberg

5 Styringsgruppens sammensetning fase 2 Styringsgruppen for fase 2 utvides med klinikklederne for: –Akuttklinikken, Øyvind Skraastad –Klinikk for nevrologi og kirurgi, Olav Røise –Hjerte lunge klinikken, Otto Smiseth Avslutning av fase 1 følges opp av styringsgruppen for Fase 2. Cathrine M. Lofthus går ut pga ny stilling i HSØ Norsk Sykepleierforbund har byttet representant fra Merete Norheim Morken til Bjørn Erik Ruud HSØ har økt sin representasjon med Benedicte Børge-Ask, programleder RKL Styringsgruppe Bjørn Erikstein, SG Leder Morten Reymert Marit Bjartveit Sigbjørn Smeland Terje Rootwelt Lena Gjevert Lars Eikvar Øyvind Skraastad (Ny) Otto Smiseth (Ny) Olav Røise (Ny) Kenneth Solstrand Bård Erik Ruud, TV (Ny) Bjørn Wølstad-Knudsen, TV Aasmund Magnus Bredeli, TV Rita H. von der Fehr, TV Per Oddvar Synnes, HVO Thomas Bagley, HSØ Benedicte Børge-Ask, HSØ/RKL (Ny) Ole Johan Kvan, SP Tor Arne Viksjø, DIPS Einar Hysing, PL Eli Stokke Rondeel, sekretær

6 Stabilisering / optimalisering Stabilisering Opti- malisering 2015 JFMAMJJASOND Stabilisering / forsterket linje Opti- malisering Gevinst Stabilisering av løsning Klientinfrastruktur og ytelse, Tune skrivere /etikettskrivere Stabilisere integrasjoner Sanering av systemene som skal ut Gevinstrealisering Konverteringsrydding Optimalisering team 1 Optimalisering team 2 Optimalisering team 3 Optimalisering t1 Optimalisering t2 Optimalisering t3 Optimalisering t1 Optimalisering t2 Optimalisering t3

7 Ny løsning 2015 JFMAMJJASOND DIPS på Olafiaklinikken Vekstkurve i DIPS (med konvertering) Vekstkurve i DIPS (uten konvertering) DIPS Akuttfunksjon Konverteringsutvikling Forprosjekt Utarbeidelse og design av løsning Prøve- konv. Test Opp- følging Plan- legging Utvikling av konverteringsregler Prøve- konv. T es t Opp- læring Utarbeidels e av rutiner Opplærings- materiell Oppfølging Forbedre løsning for Skadelegevakt og Akuttmottak Opplæring Forarbeid Prøve- konv. T es t Forarbeid Utarbeidels e av rutiner Test Opplæring Oppfølging

8 2015 JFMAMJJASOND Operasjons- modul I DIPS Operasjonsplan Konfig. Test Bearbeide og forankre løsning Opplæring og utrulling Utarbeide kursmateriell

9 Klinisk dokumentasjon av sykepleie (KDS) KDS 2015 JFMAMJJASOND Utrulling PHA (ARA og BUP) Utrulling KKT (unntatt AKB) Utrulling AKU Utrulling MED Utrulling KVB Utrulling KKN Utrulling HLK KKT PHA AKU MED KVB KKN HLK

10 Integrasjon og samhandling 2015 JFMAMJJASOND Integrasjon Samhandling Øvrige integrasjoner løp 1 Nødnummerkonvertering for nye integrerte fagsystemer RTG-integrasjoner løp 1 LAB-integrasjoner løp 1 RTG-integrasjoner løp 2 LAB-integrasjoner løp 2 RTG-integrasjoner løp 3 LAB-integrasjoner løp 3 Rel Samhandling løp 1 Samhandling løp 2 Øvrige integrasjoner løp 2 Øvrige integrasjoner løp 3 Samhandling løp Leveranse Leveranse Leveranse3 Forsterket linje, stabilisering og optimalisering av produksjonssatte integrasjoner fagsystemer Stabilisering ekstern formidling Planlegge Øvrige integrasjoner Planlegge RTG- integrasjoner Planlegge LAB- integrasjoner

11 Milepæler Fase 2 MilepælBeskrivelseDatoVirkelig dato M1Oppstart Fase M-S1Når stabilisering er gjennomført M-S2Når første gevinstmåling er gjennomført M-S3Når andre gevinstmåling er gjennomført og gevinstrapport er skrevet M-S4Når plan for vårens optimaliseringstiltak er ferdig M-S5Når plan for høstens optimaliseringstiltak er ferdig M-S6Når tiltak for optimalisering er innført i henhold til plan M-T1Når DIPS Søkeserver er tatt i bruk M-T2Når systemer fra fase 1 er sanert M-H1Når design og konfigurasjon av løsning for Olafiaklinikken er gjennomført M-H2Når test av løsning for Olafiaklinikken er gjennomført M-H3Når Olafiaklinikken har startet med DIPS M-V1Når rutiner og konfigurasjon av løsning for Vekstkurve er gjennomført M-V2Når test av løsning for Vekstkurve er gjennomført M-V3Når Vekstkurve er i produksjon M-A1 Når kravspesifikasjon for endringer i Akuttfunksjon for Skadelegevakten og Akuttmottaket er utarbeidet M-A2Når endringer i Akuttfunksjonen er gjennomført M-O1Når test av operasjonsmodul er gjennomført M-O2Når operasjonsmodul er tatt i bruk på første enhet M-O3Når operasjonsmodul er fullt breddet M-K1Når behandlingsplan er tatt i bruk på PHA, KKT og AKU M-K2Når behandlingsplan er tatt i bruk på MED og KVB M-K3Når behandlingsplan er tatt i bruk på KKN og HLK M-I1Når omfang på integrasjonsendringer mot lab og rad i Fase 2 er definert M-I2Når integrasjoner i Leveranse 1 er levert M-I3Når integrasjoner i Leveranse 2 er levert M-I4Når integrasjoner i Leveranse 3 er levert M2Når Fase 2 er avsluttet


Laste ned ppt "- Tryggere for meg!- Enklere for oss! Regional EPJ ved OUS Superbrukerforum 21. og 22.1.2015 Fase 2 Eli Stokke Rondeel."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google