Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høyfartsbaner i Norge – nye tider for klima og miljø Besteforeldreaksjonen, Oslo, 20. september 2008 Jørg Westermann, Norsk Bane AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høyfartsbaner i Norge – nye tider for klima og miljø Besteforeldreaksjonen, Oslo, 20. september 2008 Jørg Westermann, Norsk Bane AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høyfartsbaner i Norge – nye tider for klima og miljø Besteforeldreaksjonen, Oslo, 20. september 2008 Jørg Westermann, Norsk Bane AS

2 Velkomen om bord!

3 Reisekvalitet

4 kWh pr. 100 pkm

5 Et nytt banenett – reisetider fra Oslo Et nytt nasjonalt transportsystem Næring, syssel- setting, bosett. Klima, miljø, na- tur, ressursbruk Markedsfinans. Gods og person, nær- og fjerntraf.

6 Reisetider fra Oslo mot vest Bergen2:25 Stavang.2:25 Haugesd.2:03 Kristsnd.1:55 Egersd.3:08 Bamble1:10 Kragerø1:20 Akland1:28 Tvedestr.1:32 Arendal1:35 Grimstad1:42 Lillesand1:48 Gvarv0:50 Bø0:55 Brunkeb.1:00 Åmot1:12 Haukeli1:27 Dramm.0:20 Sande0:30 Holmestr.0:33 Horten0:38 Tønsbrg.0:41 Stokke0:46 Torp0:49 Sandefj.0:54 Larvik1:04 Porsgrn.1:10 Skien1:01 Notodd.0:45 Kongsbg.0:36 Hokksd.0:32 Mjøndal.0:28

7 Reisetider fra Oslo mot nord Nittedal0:10 Harestua0:15 Jevnaker0:25 Gran0:20 Raufoss0:30 Gjøvik0:35 Lilleham.0:50 Hafjell0:55 Ringebu1:05 Vinstra1:15 Otta1:20 Dombås1:35 Hjerkinn1:45 Oppdal1:55 Berkåk2:05 Gauldal2:15 Melhus2:20 Heimdal2:25 Trondhm.2:30 Bjorli1:50 Åndalsn.2:00 Vestnes2:10 Skodje2:20 Moa2:25 Ålesund2:30 Lillestrm.0:10 Garderm.0:20 Eidsvoll0:25 Tangen0:30 Stange0:35 Hamar0:40 Brumnd.0:45 Moelv0:50 Lilleham.1:00... Trondhm.2:40 Ålesund2:40 Hommel.2:40 Værnes2:43 Stjørdal2:45 Åsen2:50 Levanger2:55 Verdal3:00 Røra3:05 Steinkjer3:10... (Namsos/ Grong)3:30 (Mosjø.)4:25

8 Europabanen Gøteborg 1:45 t. København 3:00 t. Stockholm 2:40 t. Hamburg 5:00 t.

9 Realistisk i Norge??

10 Flytrafikken i 2007 = pr. dag = 45 tog pr. dag og retning 4,9 mill. reiser + utvikling fram til baneåpning + biltrafikk + ny trafikk pga. økt aktivitet

11 Flyreisende – internasjonal sammenligning Ny bane Paris – Lyon opna Ny bane Madrid – Sevilla

12 Haukeli- nettet

13 Avganger med høyfartstog pr. time Drammensb.: 10 avganger pr. time og retning Vestfoldbanen: 3 – 4 avganger pr. time og retn. Andre tog kommer i tillegg.

14 Rutetilbud med persontog Heltrukkt linje: én avgang hver time Striplet linje: én avgang annenhver time (Fleire tog sør for Gardermoen)

15 Containeromlasting fra bil til tog

16 Biltransporttog

17 Trailertrafikk 2006 vogntog pr. døgn Lavere pris = mer togtrafikk Halv tid = dobla produktivitet Mer trafikk = flere terminalar Større, tyngre og lengre kolli enn på veg, biltransporttog Store gevinster på ny bane: Halv stigning = dobla last

18 Inngrep i natur og landskap Regionaltogtrafikk med høyfarts-fjerntog >> færre kapasitetsutvidelser av vegnettet i byområde Et reelt alternativ til godsfrakt med bil >> færre kapasitetsutvidelser av stamvegnettet Et reelt alternativ til fly >> færre kapasitetsutvidelser av flyplasser Et banenettverk som realiserer jernbanens fartspotensiale >> høy konkurransekraft for hver meter ny bane Et nytt nasjonalt transportsystem >> redusert transportbehov gjennom samfunnsendringer

19 Samlokalisering med andre inngrep

20 Under høyfjellet

21 Jordbruks- og kulturlandskap

22 Bygningsmiljø / kulturarv

23 Våtmarksområder

24 Kryssing av dalbunner

25 Fjordkryssing

26 Banedistanser i høyfartsnettet Oppgaver i km Stavanger – Oslo via Haukeli ca. 100 km kortere enn via Kristiansd. og 150 km kortere enn dagens trasé.

27 Hastighet og produktivitet På ny bane kan ei tog på same tid køyre tre ganger så mange turer som i dag. Materiell- og personalbehovet blir redusert til en tredjedel, ved like mange avganger. Reisetid Oslo – Skien i dag: 3 timer Reisetid Oslo – Skien på ny bane: 1 time

28 Driftsinntekter og –kostnader ekskl. investeringer i infrastrukturen, pr. p-km Deutsche Bundesbahn 1982

29 Transport- og kom.komitéen Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Frem- skritts-partiet,... vil understreke betydningen av å få utredet høyhastighetsbaner ytterligere med utgangs- punkt blant annet i Jernbaneverket / VWI-rapporten, og rapporter fra andre kompetente miljøer slik at det gis et godt grunnlag for å vurdere en eventuell satsing på høyhastighetsbaner i behandlingen av NTP i 2009.

30 Avtale med Deutsche Bahn AG "Eit sjølvstendig grunnlag for regjeringa og Stortinget si handsaming av Nasjonal Transportplan våren 2009" Deutsche Bahn har et selvstendig ansvar for resultatene. Arbeidet inkluderer annen norsk / svensk ekspertise. Deutsche Bahn arbeider på fritt grunnlag, uten forhånds- bindinger til linjeføringer, driftskonsepter eller teknologi. Utredningen koster omtrent ti ganger så mye som Jern- baneverkets utredning i fjor og er mye mer detaljert.

31 Rapport fra Deutsche Bahn Høyfartsbaner vil ha et bemerkelsesverdig stort trafikk- potensiale, også i internasjonal sammenligning....gi betydelig raskere tilbud enn fly, bil og konvensjonelle tog, også på regionalstrekninger på det sentrale Østlandet....er eneste tiltak for fullgod konkurranse med bil og fly. Parsellvis utbygging av eksisterende baner anbefales ikke....ha store positive virkninger for klima, miljø, sikkerhet, næring og bosetting.

32 For mer informasjon: Norsk Bane AS Tlf

33 Markedsandeler for tog og fly

34 Overført flytrafikk Flystrekning Bergen – Oslo Stavanger – Oslo Haugesund – Oslo Kristiansand – Oslo Bergen – Stavanger Bergen – Sdfj./Skien Bergen – Haugesd. Bergen – Kristiansd. Stvg./Hgsd. – Sdfj. Stord – Oslo Reisende 2006 (fly) Reisende 2018 (fly) Over- føring 65 % 60 % 80 % 45 % 75 % 45 % 20 % 40 % 30 % 62 % Reisende 2018 (tog) km (tog) mill. pkm mill. pkm x kr 1,38 pr pkm = mill. kr

35 Inngjerding av banen? Bergensbanen ved Gråskallen

36 Traséføringer i dagens banenett

37 Prosjektkostnader, mill. kr. pr. km Stabil undergrunn Lave tomtepriser Haukelibanen 53,3 mrd. kr. Rimelige tunneler Prisnivå 2005

38 Vestkorridoren

39 Flaskehalser på nye baner Fartsgrenser etter fullstendig realisering av Jernbaneverkets utbyggingsplanar for 200 km/t. (Drammen-, Vestfold- og Østfoldbanen)


Laste ned ppt "Høyfartsbaner i Norge – nye tider for klima og miljø Besteforeldreaksjonen, Oslo, 20. september 2008 Jørg Westermann, Norsk Bane AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google