Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Hjertekirurgiregister Et forskriftsregulert nasjonalt kvalitetsregister Presentasjon 07.12.2015: Offentliggjøring av resultater fra nasjonale medisinske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Hjertekirurgiregister Et forskriftsregulert nasjonalt kvalitetsregister Presentasjon 07.12.2015: Offentliggjøring av resultater fra nasjonale medisinske."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Hjertekirurgiregister Et forskriftsregulert nasjonalt kvalitetsregister Presentasjon 07.12.2015: Offentliggjøring av resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre v/ Odd Geiran, administrativ leder

2 Presentasjonen omfatter: Historikk og nye muligheter Demografiske data Trender mht. aktivitet, operasjonstyper, risikofaktorer, type klaffeproteser og globale resultater Senterspesifikke data for koronar bypass operasjon Operasjonsrater 2014 fordelt på fylker og helseregioner Rater for koronarangiografi, PCI (utblokking) og CABG (koronar bypass operasjon) Oppsummering og veien videre

3 21 års kvalitetsarbeid i Norsk Hjertekirurgi Fra operasjonsregister til operasjons – og pasientregister Det norske hjertekirurgiregisteret Etablert 1992 av Norsk Thoraxkirurgisk Forening med prof. Jan Svennevig som registerfører Anonymt operasjonsregister med frivillig deltakelse av enhetene Årlige rapporter 1994 – 2011 omfatter aktivitet (trender), risikofaktorer, tidlige resultater «Heart surgery in Norway» Norsk Hjertekirurgiregister 2013 Etablert av HOD 2013*, lagt til HSØ v/Oslo Universitetssykehus Personidentifiserbart register (data fra 2013 – 2014) Til sammen 98582 registrerte operasjoner og behandlinger (8516 personidentifiserbare) Høy dekningsgrad for data * http:lovdata.no.forskrift/2011-12-16-1250

4 Hjertekirurgi i Norge 1995 – 2014 Antall operasjoner (hovedgrupper) NCSP – NCMP; kapittel F, Ekskl. pacemaker, PCI, IABP

5 Hjertekirurgi i Norge 2014 Kjønnsfordeling i ulike aldersgrupper Aldersprofil CABG, SAVR(P), kombinert CABG+SAVR, TAVR

6 Hjertekirurgi 2014 Kjønnsfordeling ved ulike operasjoner

7 Hjertekirurgi i Norge 2014 Operasjonstyper ift bosted Operasjoner per regionper 100 000 innbyggere

8 8 Hjertekirurgi per fylke Operasjoner pr. 100 000 innbyggere

9 Kirurgi for hjerteklaffefeil Operasjon for klaffefeilValg av metode og protese

10 Preoperativ risiko ved hjertekirurgi * Euroscore I beregnet for pasienter > 18 år Hypertensjon ikke registrert før 2013 %

11 Komplikasjoner etter hjertekirurgi* * TEVAR, VAD and ECMO ikke medregnet i grunnlaget %

12 Mortalitet ved hjerteoperasjoner (%) %

13 Senterspesifikke data Rapportert 2013 - 2014 Koronar bypass, aortaklaffekirurgi og kombinerte inngrep Representerer til sammen 65,2 % av alle operasjoner Utføres på kvinner og menn i alle aldre Utføres ved alle avdelinger og enheter Avdelingene har hver for seg tilstrekkelige volum til å beskrive risiko og kvalitetsanalyse Små volum kan likevel gjøre tolkning av «forskjeller» mellom de enkelte sentra eller årlige data, usikre eller ikke meningsfylte

14 Hjertekirurgi i Norge 2014 Oversikt CABG per senter OUSHaukel.St. OlavUNNFeiring Antall399329313232420 Gj.snitt alder (år)65,764,666,466,165,5 Kvinner %1614,618,52219 Øhj. / hast %2,87,33,88,64,8 Tidl. operasjon %0,50,90 0,7 Euroscore I3,84,5i.a.4,42,9 PO Respirator > 24 t %0,83,01,3 1,0 PO sirk. støtte %1,02,11,01,30,5 PO hjerneslag %0,51,21,30,90,2 PO blødning %0,82,12,93,41,2 PO dyp infeksjon %00,6 2,61,4 30 d. mortalitet %0,30,90,600,2 Tilsvarende finnes for AVR og kombinert AVR + ACB

15 Koronar sykdom 2014 Behandlingsrater pr 100.000 innbyggere for CABG og PCI

16 Hjertekirurgi i Norge 2014 Operasjonsrater pr. helseregion (bosted) per 100 000 innb.* Koronar opr. Klaffe opr. Komb. Koronar+ klaffopr. Klaff + aortaopr. Mini-inv. Aortaklaff ** Aortaopr.TEVAR *** Opr. medf. feil Transpl. Hjerte + lunger Helse Sør- Øst 25,621,37,53,144,71,26,11,4 Helse Vest 37,624,26,93,763,22,75,70,9 Helse Midt Norge 42,517,27,82,94,75,71,94,70,9 Helse Nord 52,933,5114,211,28,82,75,72,1 Norge33,422,57,83,34,84,91,85,81,3 * Basert SSB folketall 31.12.13 og bosted rapportert i NHKiR ** 20 TAVR fra OUS inkludert *** 40 TEVAR fra HUS, St. Olav og UNN inkludert Gule felt markerer rater under landsgjennomsnitt

17 Spørsmålstillinger etter 2014 CABG versus PCI Følges internasjonale «guidelines» (ACC; ESC)? Er det «hjerteteam» som gir behandlingsråd? Ulike pasientpopulasjoner ved sykehusene? Ulik epidemiologi i regionene og fylkene? Ulik indikasjon for hasteutredning (angiografi)? Favoriserer økonomiske insentiver PCI ? Manglende logistikk (sengekapasitet) for CABG?

18 Arbeidsoppgaver i Norsk Hjertekirurgiregister 2016 Fra operasjoner - til operasjoner og pasienter Etablere nasjonal IT plattform (MRS) Forenkle innrapportering av data Utvikle automatiserte rapporter Øke statistisk kapasitet ift. innsamlede data Øke offentlig tilgjengelighet av ferdig analyserte data Utnytte forskriftenes muligheter til å følge enkeltpasienter og dermed etablere grupper av pasienter «som benytter ulike og gjentatte behandlingstilbud» Pasienter er registrert gjentatte ganger og i flere helseregistre, eks: I 2014 er 7,8 % tidl. operert og 12,3 % tidl. PCI behandlet Hvor mange trenger ny operasjon eller intervensjon? Hvor mange får pacemaker eller ICD etter operasjon? En rekke problemstillinger vedrørende folkehelse, helsetilbud, organisering og metoder, kan nå belyses

19 Norsk Hjertekirurgiregister og Norsk Thoraxkirugisk Forening takker alle som har bidratt til opprettelsen av et norsk kvalitetsregister for hjertekirurgi og alle som har bidratt til innsamling av data og utviklingen av registeret fra 1994 til dato Årsrapport og slidesamling: www.kvalitetsregistre.no

20 Kontakter Norsk Hjertekirurgiregister Fagrådsleder: prof. Arnt E. Fiane; afiane@ous-hf.no afiane@ous-hf.no Database: Axon Monitor v/ prof. emeritus Jan L. Svennevig; janlsvennevig@ymail.com janlsvennevig@ymail.com Daglig leder: prof.emeritus Odd Geiran; ogeiran@ous-hf.noogeiran@ous-hf.no Norsk Thoraxkirurgisk Forening Leder: prof. Alexander Wahba; alexander.wahba@ntnu.no alexander.wahba@ntnu.no

21 Kontakter Hjertekirurgiske avdelinger Oslo Universitetssykehus, Oslo Prof. Arnt E. Fiane afiane@ous-hf.no Haukeland Universitetssykehus, Bergen Prof. Rune Haaverstad rune.haaverstad@helse-bergen.no St. Olavs Hospital, Trondheim Avdelingsleder Asbjørn Karevold asbjorn.karevold@st.olav.no Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø Avdelingsleder Knut Kjørstad knut.kjorstad@unn.no Feiringklinikken Avdelingsleder Stein Erik Rynning stein.erik.rynning@lhl-klinikkene.no


Laste ned ppt "Norsk Hjertekirurgiregister Et forskriftsregulert nasjonalt kvalitetsregister Presentasjon 07.12.2015: Offentliggjøring av resultater fra nasjonale medisinske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google