Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

De maritime fagskolenes samarbeid. Erfaringer med felles lærerkonferanse og eksamenssamarbeid. Harry Haugen Avd. leder Fagskolen Troms avd. Tromsø Skipsoffisersutdanningen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "De maritime fagskolenes samarbeid. Erfaringer med felles lærerkonferanse og eksamenssamarbeid. Harry Haugen Avd. leder Fagskolen Troms avd. Tromsø Skipsoffisersutdanningen."— Utskrift av presentasjonen:

1 De maritime fagskolenes samarbeid. Erfaringer med felles lærerkonferanse og eksamenssamarbeid. Harry Haugen Avd. leder Fagskolen Troms avd. Tromsø Skipsoffisersutdanningen

2 Utdanningens omfang Et bredt spekter av behov for maritim sertifikatutdannig. (10,67 m og 750kW) Utenriks, Offshore, Kysttrafikk gods, Ferge og passasjertrafikk, Havfiske, kystfiske, og fangst, Oppdrettsnæringen, Reiselivsnæringen – opplevelses tilbud.

3 Starten August1998 Fagskoleloven 2003, «Firerbanden-2003» Haugesund 30,9 – 1.10, Sommarøy sept., pilotprosjekt juni, 2004 Eksamenssamarbeid januar 2005 Godkjenning - NOKUT fra våren 2006. (lokale planer) Krav om formelt eksamenssamarbeid mellom fagskoler fra Sjøfartsdirektoratet 2008.

4 Samarbeid mellom alle fagskolene 2010 – 2016 Balestrand september 2010 – felles planverk Gardermoen august 2011 – Organisering av utviklingsarbeid klart Desember 2012 - felles søknad levert Felles eksamen besluttet i Bergen oktober 2013, iverksatt våren 2015. April 2013 – felles NOKUT godkjenning Oktober 2013 - Bergen –Mål om felles sluttvurdering alle fagskoler fra våren 2015 Oktober 2014 – Fagernes i Valdres, Læringsutbyttebeskrivelser og vurdering. Oktober 2015 – Geiranger, Studiekrav og eksamen Oktober 2016 – Bodø 2016 – felles dokumentstyringssystem implementert.

5 Eksamenssamarbeidet Eksamenssamarbeid i grupper startet 2008 – 2014. Felles eksamen vår 2015 --- Krever nøye planlegging og oppfølging Avvik – avdekkes i stor grad før eksamen. Samhandling gir større robusthet og mer enhetlig vurdering av studentenes kompetanse Styrket habilitet Styrket omdømme og tillit

6 Nasjonalt samarbeid, koordinering og styring. Forpliktende samarbeid mellom 12 (13) fagskoler i Norge. Årlig lærerkonferanse, delfinansiert av marfag2020 Årlige eksamenssamlinger for lærere, delfinansiert av marfag2020 Jevnlige ledermøter, MUF, RFF jevnlig digital, telefon kontakt mellom alle nivåer bland de samarbeidende skoler

7 Konkrete resultat av samarbeidet. Nasjonal plan, felles emneplaner og nasjonal standard for vurdering Nasjonale LUB-er for nasjonal plan og alle emneplanene. (NOKUT har nå overordnede LUB-er til vurdering) Nasjonale opptakskriterier for studenter og enklere flyt av studenter mellom utdanningsstedene. Felles eksamen fra våren 2015 i alle emner. Bedre kvalitet på utdanningene. Etablert koordinator for MARFAG2020 prosjekter og samarbeidet mellom de maritime fagskolene. Felles kvalitetssystem for overordnet styring av fellesprosesser og dokumenter (2016). Bedre grunnlag for videre samarbeid, Bedre robusthet og større fagmiljø enn en skole kan skape alene. Økt innflytelse, Bedre omdømme, Bedre dialog med: MARKOM2020, UH-sektoren, Departement, Sjøfartsdirektoratet, NOKUT.

8 NHD - MARFAG2020- MARFAG2020 MARKOM2020 – UH prosjekt forankret i regjeringens maritime strategi. MARFAG2020 – underprosjekt til MARKOM2020 MARFAG2020 samarbeidet gir oss finansiell støtte til utvikling av utdanningen. Budsjett ca. 8 mill pr år til utviklingsprosjeter i fagskolene for 2016 15 mill til utstyr i konkurranse med universitet og høgskoler

9 Faglig miljø større enn den lokale enhet Sterkere og tiltakende samhandling mellom lærere på fagskolene: Større fagmiljø Kvalitetsheving av opplæringen helt inn i klasserommet Mer enhetlig opplæring Mer enhetlig vurdering

10 Felles ansvar for styrende dokumentasjon og felles kvalitetsstyring på overordnet nivåfelles kvalitetsstyring på overordnet nivå

11 Samarbeid mellom konkurrenter Kultur for deling og utvikling: gir en vinn –vinn situasjon for alle parter på alle nivåer. Trygghet En bredere kompetansebank for alle parter Læring og utvikling Kvalitetsheving Inspirasjon og motivasjon

12 Samhandling mellom fagskoler – høgskoler og universiteter Det er etablert, flere formelle samarbeidsavtaler mellom fagskoler og UH sektoren. Departementets bestilling til UH-sektoren om innpass for fagskolestudenter gleder Kent Gudmundsens utspill om studiepoeng for fagskolestudenter gleder.

13 Hva må til for å øke samarbeidet mellom fagskoler, høgskoler og universiteter Motivasjon: Sterkere signaler fra myndigheter Etablering av nasjonale samhandlingsarenaer Etablere samhandlingsmål som gir et vinn – vinn resultat for partene i samarbeidet. Arbeide for økt status for profesjonsfokus i utdanningene

14 Fremtidig samarbeid Tillit til et fremtidig liv for den enkelte fagskole i åpen konkurranse Tillit til at de samarbeidende vil hverandre vell. Tillit til, og troen på, at samarbeid er den riktige vei å gå for å utvikle kvaliteten i opplæringen. Tilliten til at samarbeidspartene er gjensidig forpliktet til å bidra positivt for fellesskapet og den enkelte. Tilliten til at vi kan skape en fremtidig felles struktur og utvikling av e-læring for fremtidige og seilende sjøfolk. Tilliten til at vi kan utvikle en «yrkesbachelor» – treårig tertærudanning med fokus på operasjonell spesialisering. ( Støttes av Gudmundsen)

15 Ingen by uten omland Historien om høgskolene (1978) og VK3 (1988) tilbudene på 1980 tallet. Maskinistutdanningen i høgskolene, Vestfold (Ålesund) Fagskolenes produksjon av offiserer Myten om det geografisk lokaliserte fagmiljø. Effekten av å bli sett – en kvalitetsfremmende effekt av møtet mellom organisasjoner.

16 Kompetansebegrepet Bekymring: De maritime fagskolene er bekymret for den definisjonene som synes å ligge i den offentlige kompetansedebatten og en akademisering av kompetanse begrepet. Hvis kompetanse er et utrykk for et individs evne og vilje til å gjennomføre en formålstjenlig handling, må kompetansedebatten få et større omfang og ikke omfatte kun master og PhD.

17 Brett opp ermene, vi får det til hvis vi vil! Tettere forpliktende samarbeid som omfatter alle fagskoler i Norge og som har et kvalitetsfremmende og faglig fokus. Et enhetlig utdanningssystem fra vgs til pH. D. En samhandling som styrker utdanningssystemet og næringen mot å møte fremtidens utfordringer Et samarbeid der vi VET at vi bidrar til hverandres opplæringskvalitet og studentenes læringsutbytte.


Laste ned ppt "De maritime fagskolenes samarbeid. Erfaringer med felles lærerkonferanse og eksamenssamarbeid. Harry Haugen Avd. leder Fagskolen Troms avd. Tromsø Skipsoffisersutdanningen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google