Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Presentasjon av breddeåret i geografi. 2 Hva er geografi? Faktakunnskap om areal, fjell og elver?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Presentasjon av breddeåret i geografi. 2 Hva er geografi? Faktakunnskap om areal, fjell og elver?"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Presentasjon av breddeåret i geografi

2 2 Hva er geografi? Faktakunnskap om areal, fjell og elver?

3 3 Hva er geografi? Geografi er et bredt fagfelt Geografi ligger i skjæringspunktet mellom mange andre fagretninger –Sosiologi, geologi, politikk, historie, psykologi! MEN: Geografi har det romlige perspektivet sentralt –Hvorfor ser det slik ut akkurat her? –Hvorfor ser dette stedet annerledes ut enn andre steder? –Hvilken betydning har det for stedet at det ser nettopp slik ut?

4 4 Samfunnsgeografi Geografer er opptatt av hvordan omgivelsene påvirker vår aktivitet, kultur og levesett, og hvordan vi påvirker omgivelsene våre.

5 5 Naturgeografi Hvilke naturlige prosesser har skapt landskapet vi kan se i dag? Elver, isbreer, skred osv. Hvilken samfunnsmessig betydning har disse prosessene?

6 6 Geografiske informasjonssystemer (GIS) Analyse, modellering og fremstilling av geografiske data Er egentlig et verktøy innenfor de to hovedretningene, men har blitt så populært og omfattende at det kan regnes som en egen fagretning. Digitale kart, 3D-modellering, prosess-modeller

7 7 Breddeåret i geografi GEOG1000 – Menneske og sted I (7.5 sp) –Innføring i samfunnsgeografi –Fokus på regionale utviklingsprosesser i Norge, feltkurs til Rørvik! GEOG1001 – Menneske og sted II (7.5 sp) –Videre innføring i samfunnsgeografi –Fokus på byutvikling og urban geografi. GEOG1003 – Geografi i praksis – Kvalitative metoder (7.5 sp) –Innføring i kvalitativ metode –Intervju og observasjon

8 8 GEOG1004 – Geografi i praksis – Tall, kart og bilder (7.5 sp) –Innføring i kvantitativ metode –Statistisk analyse, bruk av GIS, digitale kart og romlig analyse GEOG1005 – Jordas naturmiljø (15 sp) –Innføring i naturgeografi, en kjapp innføring i… alt! –Geologi, geomorfologi, klima, meteorologi. –Feltkurs til Nord-Møre og Gauldalen GEOG1007 – Befolkning, ressurser og miljø (15sp) –Innføring i demografiske begreper og modeller, samt viktige trekk ved bosetting og bosetting i Norge og verden for øvrig –Perspektiver på sammenhenger mellom ressurser, befolkningsvekst, utvikling og miljøproblemer. –Arealbrukskonflikter, beiteproblematikk, vannknapphet og globale klimaendringer.

9 9 Hvorfor skal du studere Geografi? Hvis du er nysgjerrig og liker å avdekke hemmelighetene bak hvorfor ting er som de er, er det få ting som er bedre enn geografi. Siden geografi er ”alt”, kommer du aldri til å se på verden på samme måte igjen etter du har begynt med geografi. –Som naturgeograf kommer du f.eks til å bli verdens mest irriterende fjellturkamerat.

10 10 Hvorfor skal du studere Geografi? Du stiller med noe unikt på jobbmarkedet Mange andre er spesialister på ett fagfelt, men: Få, om noen, har den samme evnen til å kombinere mange fagfelt med det samme oversiktsperspektivet som geografer har. Geomatikk/GIS-bransjen er i sterk vekst, og GIS- erfaring er ettertraktet på mange fagfelter.

11 11 Noen aktuelle jobbfagfelt Planlegging og forvaltning –Offentlig sektor, kommuner, etater som NVE, NGU, Statens Vegvesen osv osv osv. –Bistands/utviklingsarbeid –Naturressursforvaltning –Regional utvikling og samferdsel Geomatikk –GIS-ingeniør –Landmåling, flyfoto, laserscanning, analyse Konsulentbransjen

12 12 Hvorfor skal du studere Geografi? Geografisk institutt er et lite men koselig institutt Tett kontakt med dyktige forskere som er faglige storheter! Instituttet har avansert teknisk utstyr som man får tilgang til å bruke –Georadar, differensiell GPS, LiDAR Mange morsomme feltkurs –Ikke mange andre fagretninger på Dragvoll som får reist like mye! Aktiv linjeforening (GEOLF)

13 13 Takk for oppmerksomheten! www.ntnu.no/geografi


Laste ned ppt "1 Presentasjon av breddeåret i geografi. 2 Hva er geografi? Faktakunnskap om areal, fjell og elver?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google