Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sosialt Nettverksarbeid som metode i geriatrien Erfaringer fra en somatisk sykehusavdeling Jan Bjørnson 07 09 99 Diakonhjemmets sykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sosialt Nettverksarbeid som metode i geriatrien Erfaringer fra en somatisk sykehusavdeling Jan Bjørnson 07 09 99 Diakonhjemmets sykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sosialt Nettverksarbeid som metode i geriatrien Erfaringer fra en somatisk sykehusavdeling Jan Bjørnson 07 09 99 Diakonhjemmets sykehus

2 Definisjon av Geriatri n Geriatri er læren om sykdom hos eldre der aldring og psykososiale faktorer influerer på sykdomsforløpet. n Det sosiale nettverket spiller en stor rolle i denne konteksten n Sosialt nettverksarbeid er å ta denne definisjonen på alvor

3 Definisjon av Sosialt Nettverk n Mennesker som samhandler mer eller mindre regelmessig med hverandre (Arnstein Finset) n Relativt varige, uformelle relasjoner mellom mennesker (Jan Stokke)

4 Målsetting for nettverksarbeid n Mobilisere nettverket og bevisstgjøre pasient / pårørende i forhold til dette for å øke livskvaliteten og forebygge sosiale problemer på kort og lang sikt. n Sykdomssituasjonen fører ofte til forandring i nettverket. n Forebygging er viktig før pasienten er for dårlig og de nærmeste pårørende er utslitt.

5 Sammenheng mellom sosialt nettverk og helse n En rekke epidemiologiske studier har vist at et dårlig eller manglende sosialt nettverk er en risikofaktor for en rekke sykdommer, på høyde med høyt blodtrykk, kolesterol, røyking og stress n Sosialt nettverk er en buffer mot stress og har en direkte effekt på helsetilstanden n Biologisk effekt - virker inn på immunforsvaret

6 Sosialt nettverk og Helse n Svedheim 1986 n Broadhead 1983 n Blomhof & Ekblad 1995 n Boonstra 1995 n Dalgård et al. 1995

7 Hva gir et nettverk? n Tilhørighet n Identitet n Respons n Engasjement n Inspirasjon n Kjærlighet n Gi/få - gjensidighet n Nærhet - avstand n Penger - tjenester

8 Anvendelse av nettverksperspektiv og intervensjon n I arbeid med pasienter n I organisasjonsnettverk n I internt tverrfaglig nettverk n I gruppeprosess generelt n ” Dersom et hjelpetiltak skal være til nytte, må det være en del av den sosiale sammenhengen pasienten er i.” (Carolyn Attneave)

9 Hemmeligheten? n ” At man,når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted først og fremst må passe på at finde ham der hvor han er og begynde der. n Det er hemmmeligheten i all sann hjelpekunst” n Søren Kirkegaard (1813-55)

10 SYKDOM/SKADE

11 FYSISK SOSIALÅNDELIG PSYKISK

12 Familie (de som bor sammen) Slekt Naboer, venner, andre Arbeid(daglig virksomhet,eldresenter) Offentlig

13 n HUKOMMELSE n TENKNING n SPRÅK n ASSOSIASJON n UTFØRE HANDLINGER n PERSONLIGHET ALZHEIMER SYKDOM VASKULÆR DEMENS

14 Relasjonsperspektiv HELHETEN HISTORIEN RELASJONENE MILJØET ØKOLOGIEN Bestefar KROPP PSYKE ÅND SAMFUNN BOLIGYRKE SLEKT FAMILIE KOLLEGER HISTORIE NABOLAG MILJØ NABOER VENNER MED- PASIENTER HYTTE

15 Familie (de som bor sammen) Slekt Naboer, venner, andre Arbeid(daglig virksomhet,eldresenter) Offentlig Kone Trofast Datter Søster Sønn Kolleger Pasieneter Advokat Nabo Nabolag MenighetVenner Politi S.hjem Sykehus

16 Familie (de som bor sammen) Slekt Naboer, venner, andre Arbeid(daglig virksomhet,eldresenter) Offentlig Kone Trofast Datter Sønn Nabo Venner S.hjem Sykehus Lege Psyk.

17 Familie (de som bor sammen) Slekt Naboer, venner, andre Arbeid(daglig virksomhet,eldresenter) Offentlig Kone Trofast Datter Søster Sønn Institusjon (pasientgruppen) Institusjon (romkamerat) Institusjon

18 Krise som motiverende og mobiliserende faktor n Innleggelse - utskrivelse - reinnleggelse n Akutt sykdom / kronisk sykdom n ”plasseringsproblem” n Relasjonskonflikt n Livskriser m/tap av funksjon, status, innflytelse,identitet,stolthet, sine kjære,selvrespekt, troen på fremtiden

19 Krise II n Når tidligere erfaringer og innlærte reaksjonsmåter ikke er tilstrekkelig til å forstå og psykisk beherske den aktuelle situasjon (Johan Cullberg) n Krise på gresk: avgjørende vending, plutselig forandring n Krise på kinesisk: fare + ny mulighet

20 Grunnsetninger knyttet til nettverksmøter n Økosystemisk tilnærming n Flere er bedre n Når en lider, lider alle. n Alle er eksperter på noe, ingen er eksperter på alt. n Felles bekymring for / tilknytning til n Å dele hemmeligheter er sunt

21 Grunnsetninger II n Å møtes er emosjonelt sterkt og potensielt legende n Forandring skjer i krise. n En nettverksprosess gir fornyelse av energi og støtte n Nettverksmøter justerer klare seg selv- og uavhengighets-holdning n Ritualer har kraft ( leirbålet,17.mai)

22 Definisjon av nettverksmøte n Strukturert møte med de involverte i en overgangsfase for å skape en felles forståelse

23 Hvorfor nettverksmøte? n For å skape en felles forståelse av den aktuelle situasjonen n for å samordne fag,tjenester og privat nettverk n for å komme i dialog om situasjonen og fremtiden n for å løse problemer,se ressurser,dele synspunkter og informasjon

24 Hvem skal være med? n De som er betydelig involvert i situasjonen og som pasienten mener skal være med. n Det aktuelle sosiale systemet, tegn kart n ” De betydningsfulle andre” n Stikkord : hva skjer hvis han / hun ikke er med ?

25 Hvordan gjennomføre møter? n Sett av 10 minutter til for- og etter- møte n Planlegg i god tid n Uforstyrret rom n Teamets forberedelse/møteleder n Støtte for personer i utsatte posisjoner, roller n Ikke planlegg resultat / unngå forsvar og argumentasjon

26 Gjennomføring / struktur n Kaffe / ”tribalisering” n Innledning ved møteleder og pasient - rammen - situasjonen nå. n ”Runde”- hvem er du i f.h.t.pasient, hva tenker du om sit.?Bekymringer n Fritt frem el.styrt ledelse. Løsninger,ressurser,erfaringer n Avslut.-ikke alle probl.løses/ høres n Etter møtet- småmøter - refleksjon

27

28 Å SAMLES Å KNYTTES SAMMEN NY ANSVARSFORDELING

29

30 ¶DEN MÅLRETTEDE ·DEN SNILLE, SOM TAR PÅ SEG ALT ¸DEN SOM IKKE HELT KLARER Å FØLGE MED ¹DEN OVERAKTIVE ºDEN STAE »DEN AGGRESIVE ¼DEN LIKEGYLDIGE ½DEN TAUSE VISE ¾DEN LURE

31 Gjennom sterk vilje, hardt arbeid og godt lederskap har Oslo Filharminiske Orkester klart å realisere en visjon om internasjonal anerkjennelse. For sin kompromissløse kvalitet i alle ledd har Filharmonien vunnet ry som et orkester i verdensklasse. Mer enn noen andre har orkesteret gjennom sine mange turneer klar å knytte kvalitetsbegrepet sammen med norsk kultur og å gjøre Norge - og Hydro - bedre kjent i utlandet. Hydro er stolt over sin tilknytning til et av verdens beste symfoniorkestre. Det er en glede for Hydro Porsgrunn og Hydro Rafnes å bidra til at orkesteret gjester Skien med konsert 3. November 1993 i anledning Ibsenshusets 20 års jubileum.

32 VENNER ER MILJØVERN FOR KROPPEN !

33 Sykehjem Hjemme- baserte tjenester Helse senter Psykiatrisk lokalsykehus Somatisk lokalsykehus RådgivningSamarbeidsmøter ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?


Laste ned ppt "Sosialt Nettverksarbeid som metode i geriatrien Erfaringer fra en somatisk sykehusavdeling Jan Bjørnson 07 09 99 Diakonhjemmets sykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google