Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bildebruk i elevarbeider Behandling, komprimering og manipulering av digitale bilder Kildekritikk, personvern og regler om opphavsrett Hvordan sette sammen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bildebruk i elevarbeider Behandling, komprimering og manipulering av digitale bilder Kildekritikk, personvern og regler om opphavsrett Hvordan sette sammen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bildebruk i elevarbeider Behandling, komprimering og manipulering av digitale bilder Kildekritikk, personvern og regler om opphavsrett Hvordan sette sammen bilder, tekst og lyd til en fortelling / presentasjon med Microsoft Photo Story Even Øiestad even@eventdata.no

2 Agenda for dagen  Enkel katalogisering og bilderedigering med Google Picasa  Personvern, kildekritikk og opphavsrett – Hvordan virker personopplysningsloven - bilder og etikk – Hva inneholder god kildekritikk – Opphavsrett og Creative Commons – Finne og legge ut bilder på nettet  Manipulering av bilder med PhotoFiltre V6 LUNSJ  Lage fotofortellinger med Microsoft Photo Story

3 Verktøyene vi bruker  Picasa – Importere, ordne og finne alle bilder på datamaskinen. – Lage fotomontasjer og lysbildepresentasjoner – Enkel redigering av bildene  PhotoFiltre – Effektivt verktøy for å retusjere og manipulere bildene – Bulk-konvertering av formater  Photo Story – Lager film av bildene – Med bevegelse (panorering og zooming), lydopptak og bakgrunnsmusikk

4 Først litt teknisk prat om digitale bilder  Digitale bilder består av punkter (pixler) – Oppløsning -  bredde ganger høyde - angir antall punkter bildet består av  dpi / ppt (dots per inch / punkter per tomme) – angir hvor tett punktene vises – Fargedybde og kvalitet – bestemmes av filformatet  GIF – Kun 256 farger – Animasjoner  PNG – Mer avansert enn GIF – Større fargedybde – Transparente farger – Mye brukt på web  JPEG – Mest vanlig filformat i enkle digitale kameraer – 8-bit fargedybde (256 alternativer) for hver av fargekanalene rød, grønn og blå (RGB) – Komprimert format som blir dårligere for hver gang det lagres – Egner seg godt til sluttresultatet, men ikke som format i redigeringsprosessen.  TIFF – Større fargedybde – Lagrer uten kvalitetstap

5 Google Picasa – komme i gang 1. Finn og installer Picasa – Gå til http://picasa.google.no – Last ned og installer – Velg: Søk bare i mine dokumenter, mine bilder og på skrivebordet – Velg: Picasa fotoframviser 2. Velg mapper Picasa skal overvåke – Verktøy -> Mappebehandling

6 Google Picasa – importere og ordne bilder 1. Importer bilder med Picasa – Alt. 1: Koble til kamera – Alt. 2: Velg bildemappe fra annen bruker (evt. felles bruker) 2. Lag album – Dra bilder over i album – Høyreklikk og legg bilder inn i album 3. Finn bilder – Vis mapper i flat eller trestruktur – Søke- og filtreringsfunksjonen

7 Google Picasa – redige bilder  Dobbeltklikk for å redigere ett bilde 1. Grunnleggende redigering  Beskjær  Rett opp (juster horisont)  Røde øyne  Retusjer (reparasjon av riper og små skader)  Lys og kontrast  Tekst 2. Justering  Utfyllingslys  Lyse og mørke områder  Fargetemperatur og nøytral farge 3. Effekter  Flere spennende effekter

8 Personvern Utdrag fra datatilsynets hjemmeside (www.datatilsynet.no):  Klasselister og lignende er etter den nye offentleglova med forskrift, som trådde i kraft 1, januar 2009, offentlige dokument. Hovedregelen er da at så lenge listene bare inneholder navn, adresse, telefonnummer og eventuelt fødselsnummer, er hele listen offentlig og kan oppgis ved krav om innsyn.  Taushetsplikten vil likevel gjelde dersom noen av elevene har hemmelig telefonnummer eller adresse, eller dersom adressen røper et forhold som kan anses som personlig, for eksempel av vedkommende bor på en barnevernsinstitusjon. Dersom det i listen kommer frem informasjon om at eleven får tilrettelagt undervisning på grunn av ulike former for handikap eller atferdsproblemer, vil taushetsplikten også gjelde.  På grunn av den reelle faren for at personopplysninger kommer på avveier, råder Datatilsynet skolene til å vurdere behovet for og rutinene ved bruk av slike lister.  Bilder er personopplysninger på lik linje med navn, telefonnummer, etc.  Kan skolen filme og fotografere barna? – Dagligdagse gjøremål som filmes eller fotograferes for å studere samspillet mellom barn og voksne, vil verken være melde- eller konsesjonspliktig. Det bør heller ikke by på noe problem om lærere tar bilder av elever for å henge opp i klasserommet. – Dersom man skal utlevere videoopptak eller bilder til foreldrene, kreves samtykke fra de foresatte til barna på videoen/ bildet. – Om man filmer eller fotograferer enkeltelever for å for eksempel studere adferdsvansker, vil det kreve samtykke fra de foresatte. Denne bruken vil som regel være konsesjonspliktig.  Kan skolen legge ut bilder av elevene på Internett? – Dersom man publiserer bilder på Internett krever dette samtykke fra den enkelte elev, og fra elevens foresatte dersom eleven er under 15 år. (Samtykke kreves forøvrig også for publisering av bilder av ansatte på Internett.)

9 Internett, bilder og etikk  I beste mening… – Hva skal bildet fortelle? – Hva er hensikten? – Ønsker vi (trenger vi) å vise dette bildet? – Er bildet hyggelig – også om 10 år? – Ville jeg lagt ut et bilde av en voksen i samme situasjon? – Fremstår personene og skolen slik vi ønsker? – Vet du at de som er på bilde føler seg komfortable – Er oppløsningen på bildet tilstrekkelig lavt? – Er det innhentet tilstrekkelig samtykke fra foreldre/foresatte?

10 Kildekritikk  Min påstand: Det viktigste å lære barna når det gjelder bruk av Internett er å: - være kritisk til informasjonens opprinnelse og formål! - være kritisk til eget bidrag  Noen nyttige nettsteder om kildekritikk og personvern: – www.ung.no/kildekritikk – www.nettvett.no – www.tryggbruk.no – www.dubestemmer.no  Vi kikker på www.ung.no og www.dubestemmer.no

11 Opphavsrett  Åndsverksloven § 1 sier: ”Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket.” – Opphavsretten oppstår i det verket er skapt. Det er ikke noe krav om registrering eller andre formaliteter. I det øyeblikk man har malt bildet, skrevet artikkelen eller komponert musikken, har man opphavsrett hvis vilkårene ellers er oppfylt. – Opphavsretten gir den som har skapt et verk både rett til å bestemme om et verk skal utnyttes, og i tilfelle hvordan det skal utnyttes. Opphavsmannen kan velge å la andre fritt få lov til å utnytte verket, eventuelt at det kan utnyttes på visse måter og på nærmere angitte vilkår.

12 Opphavsrett forts…  Du kan kopiere privat – Det er lov å kopiere til privat bruk. Denne bestemmelsen er en viktig del av lovens avveining mellom opphavsmannens rettigheter og allmennhetens interesser  Hva er privat? – Deg selv og for din familie og nære vennekrets (lukkede kretser der det er en personlig tilknytning mellom de tilstedeværende)  Kopieringsgrunnlaget må være lovlig  For noen verk er det forbudt å foreta privatkopiering – Dette gjelder blant annet for datamaskinprogram – Det er heller ikke anledning til å kopiere kunstverk på en slik måte at kopien kan oppfattes som en original  Spesielle regler for åndsverk til bruk i undervisning – Avtale med KopiNor

13 Creative Commons  Creative Commons (CC) er en internasjonal organisasjon grunnlagt i USA i 2001 med det mål å fremme en delingskultur der skapende mennesker (dvs. opphavs­personer og brukere) lett kan finne fram til hverandre og til hverandres verk, og derigjennom spre og gjenbruke verkene. Motivasjonen bak organisasjonen er blant annet å gjøre et kulturelt mangfold fritt, funksjonelt og levedyktig.  I dag er Creative Commons et internasjonalt nettverk som tilbyr lisenser tilpasset nasjonal lovgivning, språk og kultur for bruk på Internett og andre steder der det er behov for fleksible lisenser.

14 Creative Commons forts…  Creative Commons brukes for å lage avtaler mellom opphavsmann og bruker – Creative Commens kaller disse avtalene for «lisenser». – Du kan bruke disse lisensene for å gi andre tillatelse til å bruke det som du har skapt. – Og dersom du mottar et åndsverk som andre har skapt med en slik lisens, så vet du at du har lov til å bruke det – med de mulighetene og begrensningene lisensen forteller. – Creative Commons-lisensene har blitt oversatt til mange ulike språk og tilpasset mange ulike rettssystemer over hele verden. – Creative Commons-lisensene er laget slik at de skal kunne brukes på tvers av språkbarrierer og landegrenser.

15 Seks ulike lisenser basert på 4 symboler

16 Alle lisenser påbyr navngivelse  «Navngivelse» betyr at for å få lov til å bruke et åndsverk, så må brukeren oppgi navnet på den som har har skapt verket.  Navngivelse er en helt grunnleggende rettighet som den som har skapt et åndsverk har.  I mange tilfeller er navngivelse den eneste betingelsen du vil stille for å la andre bruke noe du har skapt.

17 Ikke-kommersiell bruk  Synes du at det er greit at andre skal ha mulighet til å tjene penger på å bruke noe som du har skapt uten å spørre om lov?  Dersom du ikke synes det, så kan du med Creative Commons påby at all bruk skal være ikke-kommersiell. Et slikt påbud markeres med det runde symbolet du ser i øvre, venstre hjørnet.  En annen måte å lese symbolet på, er som et forbudsskilt som forbyr kommersiell bruk.  Brukes for å kreve betaling i kommersielle sammenhenger

18 Tillater ikke bearbeidelser  Du kan med Creative Commons markere at det bare er lov å dele kopier som er helt lik din original.  Symbolet forteller andre at ingen bearbeidelser kan lages.  Ikke uten å spørre først…

19 Del på samme vilkår  Påbud om at bearbeidelser deler samme vilkår som du har selv har valgt.  Dette innebærer altså at de samme påbud og forbud som du har valgt når du deler ditt originale verk med andre, skal gjelde når noen deler en bearbeidelse av ditt verk med andre.  Skal sikre dine vilkår i flere generasjoner

20 Oppsummering

21 Kilder til bilder og lyd som ivaretar opphavsretten Bilder  creativecommons.org  commons.wikimedia.org  images.google.no  flickr.com Musikk  Nrk.no/urort  Mp3.seekasong.com

22 Hvordan lage lisens på egne verk (bilder)?  Lag HTML-kode direkte fra creativecommons.no  Prosedyre ved opplasting til bildedatabaser (for eksempel Flickr.com )

23 Nettsteder som omhandler temaet  www.clara.no – Informasjonssentral for opphavsrett og klarering  www.kopinor.no – Organisasjon som representerer opphavsmenn og utgivere  www.datatilsynet.no – Offentlig tilsyn og ombud for personvernet i Norge

24 PhotoFiltre  En rekke detaljerte muligheter for justering og endring  Legge på filtre for å endre bildet  Batch konvertering

25 Microsoft Photo Story  En sammensetning av bilder (fotografier), musikk, lydopptak og tekst til en digital fortelling  Lavterskelprogramvare (veiviser)  Mange muligheter – Presentasjon i prosjektarbeid – Presentasjon av stoff – Bygge sosial kompetanse – Dokumentasjon

26 Photo Story – bruk og virkemåte – Laste ned og installere Photo Story fra Internett – Start Photo Story (lag ikon på skrivebordet) 1. Importer og ordne bildene dine Rekkefølge, enkel redigering, fjerne svarte kanter 2. Legg til en tittel for bildene Tekst og effekter 3. Lydkommentar og tilpass bevegelsene Tilpass bevegelser og overganger, legg til lyd på hver bilde 4. Legg til bakgrunnsmusikk eller forberedt lydopptak Last ned eller ripp musikk, lag egne lydopptak 5. Lagre historien Gå igjennom innstillinger og plassering/filnavn, Lagre prosjektet også – Vis fortellingen…

27 Diskusjon  Hvordan ta i bruk Photo Story med dine elever – Hvilke fag – Presentasjonsmåter – Konkrete prosjekter – Personvern og etikk


Laste ned ppt "Bildebruk i elevarbeider Behandling, komprimering og manipulering av digitale bilder Kildekritikk, personvern og regler om opphavsrett Hvordan sette sammen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google