Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Thomas Angells (1692- 1767) testamente Trondheim bys mest gullkantede gavebrev gjennom alle tider Testamenterte hele sin formue til de fattige, forvaltet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Thomas Angells (1692- 1767) testamente Trondheim bys mest gullkantede gavebrev gjennom alle tider Testamenterte hele sin formue til de fattige, forvaltet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Thomas Angells (1692- 1767) testamente Trondheim bys mest gullkantede gavebrev gjennom alle tider Testamenterte hele sin formue til de fattige, forvaltet gjennom en stiftelse Flere spesifiserte formål, testamentet opererer med 6-deler. 2/6 deler av overskuddet skulle tillegges kapitalen Dekket i nesten 200 år en stor del av Trondheims sosialutgifter, i starten endog størsteparten I tillegg er det i strid med testamentet brukt store beløp på gode offentlige formål helt fram til 1904. Tatt fra avsetningen til kapitalen Avsetning til kapitalen ble også omgått etter 1904 Thomas Angells Stiftelser er en gaveutdelende stiftelse med flere allmennyttige formål som også driver næringsvirksomhet. For historien og hva Thomas Angells Stiftelser gjør i dag, se vår hjemmeside: thomasangell.no

2 Problemstillinger Det er oppretters privilegium å fastsette vedtekter for en stiftelse, herunder bestemmelser om at deler av årlig avkastning skal tillegges kapitalen. Endring krever godkjenning fra Stiftelsestilsynet etter strenge krav, jfr § 46 Kan Stiftelsestilsynet eller andre myndigheter gripe inn i en stiftelses formål eller vedtekter, for eksempel ved å hevde at det gir skadelige virkninger å følge vedtektene? For stiftelser som skal tilgodese flere formål, og samtidig bevare kapitalen, kan det oppstå flere typer utfordringer. Primært styrene i stiftelsene som må foreta vurderingene. Mange gaveutdelende stiftelser har i perioder ikke delt ut midler fordi avkastningen har vært dårlig eller stiftelsene har gått med tap. Det ligger innenfor styrenes skjønn å beslutte å bygge opp grunnkapitalen slik at behovet for vedtektsendring ikke er til stede. Spesialtilfelle for Thomas Angells Stiftelser: Kan styret vedta et mål om å bygge opp grunnkapitalen med for eksempel 50 mil kr i et kapitalfond for senere utdeling til sosiale formål?

3 Hva er fordelene med stiftelse som organisasjonsform? Egner seg for virksomhet som skal være nøytral, uavhengig, forutsigbar og langsiktig Oppretters privilegium å fastsette vedtekter og formål Ikke utbytte til eierne kan være et konkurransefortrinn Skatterettslige fordeler, spesielt for allmennyttige stiftelser Byr stiftelsesformen på noen utfordringer? Stiftelser med liten kapital har spesielle utfordringer Stiftelser med formål som også det offentlige har ansvar for har spesielle utfordringer Styrene « bundet til masten» Problemer knyttet til å hente inn ny kapital Fravær av eiere som stiller krav kan lede til svekket fokus på effektiv drift og videre utvikling Kan være krevende å tilpasse seg endringer i samfunnet Stiftelser som skal tilgodese flere formål kan få problemer. Styrene kan velge å prioritere engangsstøtte framfor å binde seg til varig drift. Dette trenger ikke være det beste for å realisere formålet


Laste ned ppt "Thomas Angells (1692- 1767) testamente Trondheim bys mest gullkantede gavebrev gjennom alle tider Testamenterte hele sin formue til de fattige, forvaltet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google