Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ADVOKAT SVEIN SJØGREN OPPGJØR AV PERSONFORSIKRINGER I STATEN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ADVOKAT SVEIN SJØGREN OPPGJØR AV PERSONFORSIKRINGER I STATEN."— Utskrift av presentasjonen:

1 ADVOKAT SVEIN SJØGREN OPPGJØR AV PERSONFORSIKRINGER I STATEN

2 Alternativ tittel: Hvordan staten som arbeidsgiver og selvassurandør systematisk gir sine ansatte og forsikrede dårligere rettigheter enn hva staten som lovgiver pålegger andre arbeidsgivere og forsikringsselskap å tilby sine ansatte og forsikrede. PERSONFORSIKRINGER I STATEN

3 Advokat Svein Sjøgren Ansatt i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen Tidligere arbeidet i Gjensidige Forsikring og Advokatfirma Scavenius Tidsskrift for Erstatningsrett 2010 s. 97-111

4 Fakta om staten som arbeidsgiver: Tall fra Statens Sentrale Tjenestemannsregister (SST) viser at det pr 1.3.2014 var 160 664 ansatte i staten (143 398 årsverk). Ansatte i statlige foretak, statlige aksjeselskaper, statlige stiftelser eller andre organisasjoner som staten eier er ikke med i tallene i SST. I staten er det om lag 300 forskjellige virksomheter. Kilde: www.regjeringen.no PERSONFORSIKRINGER I STATEN

5 Forsikrings- og erstatningsordninger i staten Reglementet for økonomistyring i staten § 20: «Staten står som selvassurandør, dersom ikke annet er bestemt av Finansdepartementet.» Statens personalhåndbok pkt. 4.2: «Dette innebærer at staten dekker erstatningsbeløp over budsjettet, uten å tegne forsikringer. Forventet kostnad for staten ved selv å opptre som forsikringsselskap vurderes som lavere enn kostnaden ved å tegne forsikring i et privat forsikringsselskap.» PERSONFORSIKRINGER I STATEN

6 Kategorier av forsikringer i staten: Yrkesskadeforsikring Bilansvar – skade påført ved bruk av statens motorvogner Skade på forsvarspersonell i internasjonale operasjoner Pensjonsforsikring Gruppelivsforsikring – HTA fellesbestemmelsene § 24 Utvidet yrkesskadeforsikring – HTA fellesbestemmelsene § 24 Ulykkesforsikring under tjenestereiser i Norge og i utlandet Særavtaler om forsikring – f.eks. særavtale om forsikringsordninger ved tjeneste i internasjonale fredsoperasjoner

7 Spørsmål: Gjelder det andre regler for statens forsikringer enn det som gjelder for øvrig? Dersom det gjelder andre regler – hvilket regelverk gjelder da? Og hvilke konsekvenser får dette for skadelidtes forsikringsoppgjør? PERSONFORSIKRINGER I STATEN

8 Spørsmål: Gjelder det andre regler for statens forsikringer enn det som gjelder for øvrig? PERSONFORSIKRINGER I STATEN

9 Kategorier av forsikringer i staten: Yrkesskadeforsikring Bilansvar – skade påført ved bruk av statens motorvogner Skade på forsvarspersonell i internasjonale operasjoner Pensjonsforsikring Gruppelivsforsikring – HTA fellesbestemmelsene § 24 Utvidet yrkesskadeforsikring – HTA fellesbestemmelsene § 24 Ulykkesforsikring under tjenestereiser i Norge og i utlandet Særavtaler om forsikring – f.eks. særavtale om forsikringsordninger ved tjeneste i internasjonale fredsoperasjoner PERSONFORSIKRINGER I STATEN

10 Kategorier av forsikringer i staten: Yrkesskadeforsikring Bilansvar – skade påført ved bruk av statens motorvogner Skade på forsvarspersonell i internasjonale operasjoner Pensjonsforsikring Gruppelivsforsikring – HTA fellesbestemmelsene § 24 Utvidet yrkesskadeforsikring – HTA fellesbestemmelsene § 24 Ulykkesforsikring under tjenestereiser i Norge og i utlandet Særavtaler om forsikring – f.eks. særavtale om forsikringsordninger ved tjeneste i internasjonale fredsoperasjoner PERSONFORSIKRINGER I STATEN

11 Kategorier av forsikringer i staten: Yrkesskadeforsikring Bilansvar – skade påført ved bruk av statens motorvogner Skade på forsvarspersonell i internasjonale operasjoner Pensjonsforsikring Gruppelivsforsikring – HTA fellesbestemmelsene § 24 Utvidet yrkesskadeforsikring – HTA fellesbestemmelsene § 24 Ulykkesforsikring under tjenestereiser i Norge og i utlandet Særavtaler om forsikring – f.eks. særavtale om forsikringsordninger ved tjeneste i internasjonale fredsoperasjoner PERSONFORSIKRINGER I STATEN

12 Kategorier av forsikringer i staten: Yrkesskadeforsikring Bilansvar – skade påført ved bruk av statens motorvogner Skade på forsvarspersonell i internasjonale operasjoner Pensjonsforsikring Gruppelivsforsikring – HTA fellesbestemmelsene § 24 Utvidet yrkesskadeforsikring – HTA fellesbestemmelsene § 24 Ulykkesforsikring under tjenestereiser i Norge og i utlandet Særavtaler om forsikring – f.eks. særavtale om forsikringsordninger ved tjeneste i internasjonale fredsoperasjoner PERSONFORSIKRINGER I STATEN

13 Forsikringsavtaleloven § 10-1 første og andre ledd: Lovens del B gjelder for avtaler om personforsikring som inngås med forsikringsselskap. Lovens regler gjelder også for andre avtaler om personforsikring, herunder forholdet mellom pensjonskasser og -fonds og medlemmene, så langt de passer. Med personforsikring menes livsforsikring, ulykkesforsikring og sykeforsikring. Forsikringen kan tegnes på forsikringstakerens eller på en eller flere andre personers liv eller helse. PERSONFORSIKRINGER I STATEN

14 Forsikringsavtaleloven § 10-1 første og andre ledd: Lovens del B gjelder for avtaler om personforsikring som inngås med forsikringsselskap. Lovens regler gjelder også for andre avtaler om personforsikring, herunder forholdet mellom pensjonskasser og -fonds og medlemmene, så langt de passer. Med personforsikring menes livsforsikring, ulykkesforsikring og sykeforsikring. Forsikringen kan tegnes på forsikringstakerens eller på en eller flere andre personers liv eller helse. PERSONFORSIKRINGER I STATEN

15 Forsikringsavtaleloven § 10-1 første og andre ledd: Lovens del B gjelder for avtaler om personforsikring som inngås med forsikringsselskap. Lovens regler gjelder også for andre avtaler om personforsikring, herunder forholdet mellom pensjonskasser og -fonds og medlemmene, så langt de passer. Med personforsikring menes livsforsikring, ulykkesforsikring og sykeforsikring. Forsikringen kan tegnes på forsikringstakerens eller på en eller flere andre personers liv eller helse. PERSONFORSIKRINGER I STATEN

16 Norsk lovkommentar v/ Trine-Lise Wilhelmsen: Uttrykket «livsforsikring» omfatter pensjonsforsikring. Ot.prp. nr. 49 (1988-89) s. 108 legger til grunn at det også omfatter uføreforsikring. Se til dette Knut S. Selmer, Opplysningsplikt og forsikringstilfelle ved forsikring mot uførhet, NFT 1992, s. 37-55, særlig s. 40-45. PERSONFORSIKRINGER I STATEN

17 Norsk lovkommentar v/ Trine-Lise Wilhelmsen: Uttrykket «livsforsikring» omfatter pensjonsforsikring. Ot.prp. nr. 49 (1988-89) s. 108 legger til grunn at det også omfatter uføreforsikring. Se til dette Knut S. Selmer, Opplysningsplikt og forsikringstilfelle ved forsikring mot uførhet, NFT 1992, s. 37-55, særlig s. 40-45. PERSONFORSIKRINGER I STATEN

18 Norsk lovkommentar v/ Trine-Lise Wilhelmsen: Uttrykket «livsforsikring» omfatter pensjonsforsikring. Ot.prp. nr. 49 (1988-89) s. 108 legger til grunn at det også omfatter uføreforsikring. Se til dette Knut S. Selmer, Opplysningsplikt og forsikringstilfelle ved forsikring mot uførhet, NFT 1992, s. 37-55, særlig s. 40-45. PERSONFORSIKRINGER I STATEN

19 Forsikringsavtaleloven del B om personforsikring vil således normalt omfatte: Gruppelivsforsikring Uføreforsikring Pensjonsforsikring Ulykkesforsikring Sykeforsikring PERSONFORSIKRINGER I STATEN

20 Unntak for staten Forarbeidene til fal. viser spesifikt til at Statens Pensjonskasse bør unntas reglene i loven. Staten mener at statens forsikringsytelser uansett er å regne som avtalte ytelser i arbeidsforhold – ikke forsikring. PERSONFORSIKRINGER I STATEN

21 Kategorier av forsikringer i staten: Yrkesskadeforsikring Bilansvar – skade påført ved bruk av statens motorvogner Skade på forsvarspersonell i internasjonale operasjoner Pensjonsforsikring Gruppelivsforsikring – HTA fellesbestemmelsene § 24 Utvidet yrkesskadeforsikring – HTA fellesbestemmelsene § 24 Ulykkesforsikring under tjenestereiser i Norge og i utlandet Særavtaler om forsikring – f.eks. særavtale om forsikringsordninger ved tjeneste i internasjonale fredsoperasjoner PERSONFORSIKRINGER I STATEN

22 Kategorier av forsikringer i staten: Yrkesskadeforsikring Bilansvar – skade påført ved bruk av statens motorvogner Skade på forsvarspersonell i internasjonale operasjoner  Pensjonsforsikring Gruppelivsforsikring – HTA fellesbestemmelsene § 24 Utvidet yrkesskadeforsikring – HTA fellesbestemmelsene § 24 Ulykkesforsikring under tjenestereiser i Norge og i utlandet Særavtaler om forsikring – f.eks. særavtale om forsikringsordninger ved tjeneste i internasjonale fredsoperasjoner PERSONFORSIKRINGER I STATEN

23 Kategorier av forsikringer i staten: Yrkesskadeforsikring Bilansvar – skade påført ved bruk av statens motorvogner Skade på forsvarspersonell i internasjonale operasjoner  Pensjonsforsikring  Gruppelivsforsikring – HTA fellesbestemmelsene § 24 Utvidet yrkesskadeforsikring – HTA fellesbestemmelsene § 24 Ulykkesforsikring under tjenestereiser i Norge og i utlandet Særavtaler om forsikring – f.eks. særavtale om forsikringsordninger ved tjeneste i internasjonale fredsoperasjoner PERSONFORSIKRINGER I STATEN

24 Kategorier av forsikringer i staten: Yrkesskadeforsikring Bilansvar – skade påført ved bruk av statens motorvogner Skade på forsvarspersonell i internasjonale operasjoner  Pensjonsforsikring  Gruppelivsforsikring – HTA fellesbestemmelsene § 24  Utvidet yrkesskadeforsikring – HTA fellesbestemmelsene § 24 Ulykkesforsikring under tjenestereiser i Norge og i utlandet Særavtaler om forsikring – f.eks. særavtale om forsikringsordninger ved tjeneste i internasjonale fredsoperasjoner PERSONFORSIKRINGER I STATEN

25 Kategorier av forsikringer i staten: Yrkesskadeforsikring Bilansvar – skade påført ved bruk av statens motorvogner Skade på forsvarspersonell i internasjonale operasjoner  Pensjonsforsikring  Gruppelivsforsikring – HTA fellesbestemmelsene § 24  Utvidet yrkesskadeforsikring – HTA fellesbestemmelsene § 24  Ulykkesforsikring under tjenestereiser i Norge og i utlandet Særavtaler om forsikring – f.eks. særavtale om forsikringsordninger ved tjeneste i internasjonale fredsoperasjoner PERSONFORSIKRINGER I STATEN

26 Kategorier av forsikringer i staten: Yrkesskadeforsikring Bilansvar – skade påført ved bruk av statens motorvogner Skade på forsvarspersonell i internasjonale operasjoner  Pensjonsforsikring  Gruppelivsforsikring – HTA fellesbestemmelsene § 24  Utvidet yrkesskadeforsikring – HTA fellesbestemmelsene § 24  Ulykkesforsikring under tjenestereiser i Norge og i utlandet  Særavtaler om forsikring – f.eks. særavtale om forsikringsordninger ved tjeneste i internasjonale fredsoperasjoner PERSONFORSIKRINGER I STATEN

27 Spørsmål: Gjelder det andre regler for statens forsikringer enn det som gjelder for øvrig? Dersom det gjelder andre regler – hvilket regelverk gjelder da? Og hvilke konsekvenser får dette for skadelidtes forsikringsoppgjør? PERSONFORSIKRINGER I STATEN

28 Spørsmål: Dersom det gjelder andre regler – hvilket regelverk gjelder da? PERSONFORSIKRINGER I STATEN

29 Spørsmålet skal knyttes opp mot følgende praktiske problemstillinger i forsikringsforhold: Foreldelse Fristavbrudd Renter Rett til å tegne fortsettelsesforsikring PERSONFORSIKRINGER I STATEN

30 Foreldelse: Utgangspunkt: fal. § 18-6: «Krav på forsikringssum ved kapitalforsikring i livsforsikring foreldes etter 10 år, og andre krav på erstatning eller forsikringssum etter 3 år. Fristen begynner å løpe ved utløpet av det kalenderår da den berettigede fikk nødvendig kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Kravet foreldes likevel senest 20 år, henholdsvis 10 år, etter utløpet av det kalenderår da forsikringstilfellet inntraff.» PERSONFORSIKRINGER I STATEN

31 Foreldelse: Alternativt regelsett: PERSONFORSIKRINGER I STATEN

32 Foreldelse: Alternativt regelsett: Lov om foreldelse av fordringer PERSONFORSIKRINGER I STATEN

33 Foreldelse: Alternativt regelsett: Lov om foreldelse av fordringer § 2: «Den alminnelige foreldelsesfrist er 3 år.» PERSONFORSIKRINGER I STATEN

34 Foreldelse: Alternativt regelsett: Lov om foreldelse av fordringer § 2: «Den alminnelige foreldelsesfrist er 3 år.» § 3 nr. 1: «Foreldelsesfristen regnes fra den dag da fordringshaveren tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse.» PERSONFORSIKRINGER I STATEN

35 Foreldelse: Alternativt regelsett: Lov om foreldelse av fordringer § 2: «Den alminnelige foreldelsesfrist er 3 år.» § 3 nr. 1: «Foreldelsesfristen regnes fra den dag da fordringshaveren tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse.» § 10 nr. 1: «Dersom fordringshaveren ikke har gjort fordringen gjeldende fordi han manglet nødvendig kunnskap om fordringen eller skyldneren, inntrer foreldelse tidligst 1 år etter den dag da fordringshaveren fikk eller burde skaffet seg slik kunnskap.» PERSONFORSIKRINGER I STATEN

36 Fristavbrudd: Utgangspunkt: fal. § 18-6 tredje ledd: «Krav som er meldt til selskapet før foreldelsesfristen er utløpt, foreldes tidligst seks måneder etter at sikrede har fått særskilt skriftlig melding om at foreldelse vil bli påberopt. Meldingen må angi hvordan foreldelse avbrytes. Foreldelsesfristen forlenges ikke etter bestemmelsen her dersom det er gått mer enn 10 år fra kravet ble meldt til selskapet.» I praksis medfører bestemmelsen at fristen kan avbrytes med melding av krav til forsikringsselskapet. PERSONFORSIKRINGER I STATEN

37 Fristavbrudd Alternativt regelsett: PERSONFORSIKRINGER I STATEN

38 Fristavbrudd Alternativt regelsett: Lov om foreldelse av fordringer PERSONFORSIKRINGER I STATEN

39 Fristavbrudd Alternativt regelsett: Lov om foreldelse av fordringer § 14: «Foreldelse avbrytes når skyldneren overfor fordringshaveren uttrykkelig eller ved sin handlemåte erkjenner forpliktelsen, så som ved løfte om betaling eller ved å betale rente.» PERSONFORSIKRINGER I STATEN

40 Fristavbrudd Alternativt regelsett: Lov om foreldelse av fordringer § 14: «Foreldelse avbrytes når skyldneren overfor fordringshaveren uttrykkelig eller ved sin handlemåte erkjenner forpliktelsen, så som ved løfte om betaling eller ved å betale rente.» § 15 nr. 1: «Foreldelse avbrytes når fordringshaveren tar rettslig skritt mot skyldneren for å få dom, skjønn, voldgiftsdom eller tilsvarende avgjørelse. PERSONFORSIKRINGER I STATEN

41 Fristavbrudd Alternativt regelsett: Lov om foreldelse av fordringer § 14: «Foreldelse avbrytes når skyldneren overfor fordringshaveren uttrykkelig eller ved sin handlemåte erkjenner forpliktelsen, så som ved løfte om betaling eller ved å betale rente.» § 15 nr. 1: «Foreldelse avbrytes når fordringshaveren tar rettslig skritt mot skyldneren for å få dom, skjønn, voldgiftsdom eller tilsvarende avgjørelse. § 16 nr. 1: «Foreldelse avbrytes når tvist om kravet bringes inn til avgjørelse ved et forvaltningsorgan som har særskilt myndighet til å avgjøre slik tvist.» PERSONFORSIKRINGER I STATEN

42 Renter: Utgangspunkt: fal. § 18-4: «Selskapet skal svare rente av erstatning eller forsikringssum når det er gått to måneder etter at melding om forsikringstilfellet ble sendt til selskapet.» PERSONFORSIKRINGER I STATEN

43 Renter: Alternativt regelsett: PERSONFORSIKRINGER I STATEN

44 Renter: Alternativt regelsett: Lov om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven) PERSONFORSIKRINGER I STATEN

45 Renter: Alternativt regelsett: Lov om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven) § 2. Vilkår for forsinkelsesrente: «Fordringshaveren kan kreve rente etter denne lov (forsinkelsesrente) når kravet ikke innfris ved forfall. Renten løper fra forfallsdag når denne er fastsatt i forveien, og ellers fra 30 dager etter at fordringshaveren har sendt skyldneren skriftlig påkrav med oppfordring om å betale.» PERSONFORSIKRINGER I STATEN

46 Rett til å tegne fortsettelsesforsikring Utgangspunkt: fal. § 19-7: «Når en kollektiv livsforsikring opphører, har medlemmene hver for seg rett til å fortsette forsikringsforholdet med individuell premieberegning uten å gi nye helseopplysninger. Samme rett har et medlem som av annen grunn enn alder trer ut av den gruppen som forsikringen omfatter.» PERSONFORSIKRINGER I STATEN

47 Rett til å tegne fortsettelsesforsikring Alternativt regelsett: PERSONFORSIKRINGER I STATEN

48 Rett til å tegne fortsettelsesforsikring Alternativt regelsett: Intet supplerende regelverk å falle tilbake på PERSONFORSIKRINGER I STATEN

49 Spørsmål: Gjelder det andre regler for statens forsikringer enn det som gjelder for øvrig? Dersom det gjelder andre regler – hvilket regelverk gjelder da? Og hvilke konsekvenser får dette for skadelidtes forsikringsoppgjør? PERSONFORSIKRINGER I STATEN

50 Spørsmål: Og hvilke konsekvenser får dette for skadelidtes forsikringsoppgjør? PERSONFORSIKRINGER I STATEN

51 Spørsmålet skal knyttes til praktiske eksempler å følgende måte: Renter: Ulykkesforsikring Foreldelse: Pensjonsforsikring Fortsettelsesforsikring: Gruppelivsforsikring PERSONFORSIKRINGER I STATEN

52 Spørsmålet skal knyttes til praktiske eksempler å følgende måte: Renter: Ulykkesforsikring PERSONFORSIKRINGER I STATEN

53 Renter – ulykkesforsikring: Erstatningen beregnes på bakgrunn av varig medisinsk invaliditet Rente beregnes fra 30 dager etter at fordringshaveren har sendt skyldneren skriftlig påkrav med oppfordring om å betale Grunnlag for skriftlig påkrav vil normalt ikke foreligge før det skaden har stabilisert seg, og det er innhentet en spesialisterklæring. Konsekvensen er at skadelidte kan gå glipp av flere år med renter. PERSONFORSIKRINGER I STATEN

54 Spørsmålet skal knyttes til praktiske eksempler å følgende måte: Renter: Ulykkesforsikring Foreldelse: Pensjonsforsikring Fortsettelsesforsikring: Gruppelivsforsikring PERSONFORSIKRINGER I STATEN

55 Spørsmålet skal knyttes til praktiske eksempler å følgende måte: Foreldelse: Pensjonsforsikring PERSONFORSIKRINGER I STATEN

56 Foreldelse/fristavbrudd – pensjonsforsikring Foreldelsesfristen regnes fra den dag da fordringshaveren tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse. Det vil si at pensjonskrav foreldes suksessivt tre år etter forfallsdato i hver pensjonstermin. Litt om tilleggsfrist i henhold til foreldelsesloven § 10 nr. 1 Mest aktuell regel for fristavbrudd er regelen om erkjennelse i foreldelsesloven § 14. Normalt vil dette si dato for vedtak om tilkjent pensjon. PERSONFORSIKRINGER I STATEN

57 Foreldelse/fristavbrudd – pensjonsforsikring Foreldelsesfristen regnes fra den dag da fordringshaveren tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse. Det vil si at pensjonskrav foreldes suksessivt tre år etter forfallsdato i hver pensjonstermin. Litt om tilleggsfrist i henhold til foreldelsesloven § 10 nr. 1 Mest aktuell regel for fristavbrudd er regelen om erkjennelse i foreldelsesloven § 14. Normalt vil dette si dato for vedtak om tilkjent pensjon. Men: PERSONFORSIKRINGER I STATEN

58 Foreldelse/fristavbrudd – pensjonsforsikring Trygderettens kjennelse av 14. desember 2012( TRR-2012-1361: «Det er på det rene at SPK erkjente sin forpliktelse overfor Ap da SPK 21. januar 2011 gjorde vedtak om at hun fikk pensjon fra SPK. Imidlertid opplyser SPK i det oversendelsesbrevet som er utarbeidet i saken, at de etter fast praksis regner foreldelsesfristen som avbrutt den første i måneden etter den måneden de mottok kravet om pensjon fra medlemmet, forutsatt at alle opplysninger som er nødvendig for å behandle kravet, er mottatt. I Aps tilfelle ble hennes krav om pensjon regnet som satt fram i skjema datert 3. august 2010, og retten kan ikke se at det er forhold i saken som tilsier at det ble satt fram tidligere. SPK har da etter sin praksis erkjent hennes krav på pensjon 1. september s.å. En slik løsning er gunstigere for Ap enn om man legger til grunn tidspunktet for vedtaket der hun fikk pensjon, og retten legger den etter dette til grunn.» PERSONFORSIKRINGER I STATEN

59 Foreldelse/fristavbrudd – pensjonsforsikring Trygderettens kjennelse av 14. desember 2012( TRR-2012-1361: «Det er på det rene at SPK erkjente sin forpliktelse overfor Ap da SPK 21. januar 2011 gjorde vedtak om at hun fikk pensjon fra SPK. Imidlertid opplyser SPK i det oversendelsesbrevet som er utarbeidet i saken, at de etter fast praksis regner foreldelsesfristen som avbrutt den første i måneden etter den måneden de mottok kravet om pensjon fra medlemmet, forutsatt at alle opplysninger som er nødvendig for å behandle kravet, er mottatt. I Aps tilfelle ble hennes krav om pensjon regnet som satt fram i skjema datert 3. august 2010, og retten kan ikke se at det er forhold i saken som tilsier at det ble satt fram tidligere. SPK har da etter sin praksis erkjent hennes krav på pensjon 1. september s.å. En slik løsning er gunstigere for Ap enn om man legger til grunn tidspunktet for vedtaket der hun fikk pensjon, og retten legger den etter dette til grunn.» PERSONFORSIKRINGER I STATEN

60 Foreldelse/fristavbrudd – pensjonsforsikring Trygderettens kjennelse av 14. desember 2012( TRR-2012-1361: «Det er på det rene at SPK erkjente sin forpliktelse overfor Ap da SPK 21. januar 2011 gjorde vedtak om at hun fikk pensjon fra SPK. Imidlertid opplyser SPK i det oversendelsesbrevet som er utarbeidet i saken, at de etter fast praksis regner foreldelsesfristen som avbrutt den første i måneden etter den måneden de mottok kravet om pensjon fra medlemmet, forutsatt at alle opplysninger som er nødvendig for å behandle kravet, er mottatt. I Aps tilfelle ble hennes krav om pensjon regnet som satt fram i skjema datert 3. august 2010, og retten kan ikke se at det er forhold i saken som tilsier at det ble satt fram tidligere. SPK har da etter sin praksis erkjent hennes krav på pensjon 1. september s.å. En slik løsning er gunstigere for Ap enn om man legger til grunn tidspunktet for vedtaket der hun fikk pensjon, og retten legger den etter dette til grunn.» PERSONFORSIKRINGER I STATEN

61 Spørsmålet skal knyttes til praktiske eksempler å følgende måte: Renter: Ulykkesforsikring Foreldelse: Pensjonsforsikring Fortsettelsesforsikring: Gruppelivsforsikring PERSONFORSIKRINGER I STATEN

62 Spørsmålet skal knyttes til praktiske eksempler å følgende måte: Fortsettelsesforsikring: Gruppelivsforsikring PERSONFORSIKRINGER I STATEN

63 Fortsettelsesforsikring – gruppelivsforsikring Statens personalhåndbok punkt 7.3.23: Statsansatte som slutter på grunn av sykdom, er omfattet av gruppelivsforsikringen i to år etter overgang til 100 prosent uførepensjon fra Statens Pensjonskasse. Fortsettelsesforsikring vil således være aktuelt for tiden etter utløpet av denne perioden. Dersom denne gruppen nektes å tegne fortsettelsesforsikring, vil dette i realiteten innebære at de selv må bære risikoen for dødsfall som skyldes sykdommer med et langvarig sykdomsforløp. PERSONFORSIKRINGER I STATEN

64 Fortsettelsesforsikring – gruppelivsforsikring I forhold til sykdommer med sannsynlig dødelig utgang vil en paradoksal situasjon oppstå hvor medlemmet og de pårørende på den ene siden har interesse av at livet varer så lenge som mulig, og på den andre siden har en økonomisk interesse av at dødsfallet inntreffer før forsikringsdekningen opphører. Ved spørsmål om livsforlengende behandling kan dette i ytterste konsekvens bli en meget reell problemstilling. PERSONFORSIKRINGER I STATEN

65 Spørsmål: Gjelder det andre regler for statens forsikringer enn det som gjelder for øvrig? Dersom det gjelder andre regler – hvilket regelverk gjelder da? Og hvilke konsekvenser får dette for skadelidtes forsikringsoppgjør? PERSONFORSIKRINGER I STATEN

66 Spørsmål: Må skadelidte/forsikrede finne seg i dette? PERSONFORSIKRINGER I STATEN

67 Om forsikringsavtalelovens del B får anvendelse for Hovedtariffavtalens gruppelivsforsikring Er statens ulykkesforsikringer, pensjonsforsikring og gruppelivsforsikring «personforsikringer» - jf fal. § 10-1? Særskilt unntak for Statens Pensjonskasse? Om forsikringsavtaleloven § 19-7 får anvendelse for Hovedtariffavtalens gruppelivsforsikring § 19-7 andre ledd: «Første ledd gjelder bare for en forsikring som er dekket i selskap som har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet.» PERSONFORSIKRINGER I STATEN

68 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! PERSONFORSIKRINGER I STATEN


Laste ned ppt "ADVOKAT SVEIN SJØGREN OPPGJØR AV PERSONFORSIKRINGER I STATEN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google