Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionale fagråd Regionale fagråd er frivillige samarbeidsorganer i spørsmål knyttet til anadrom laksefisk. De er først og fremst rådgivende organer og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionale fagråd Regionale fagråd er frivillige samarbeidsorganer i spørsmål knyttet til anadrom laksefisk. De er først og fremst rådgivende organer og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionale fagråd Regionale fagråd er frivillige samarbeidsorganer i spørsmål knyttet til anadrom laksefisk. De er først og fremst rådgivende organer og har ingen formell myndighet eller lovpålagte oppgaver. I de regionale fagrådene utveksles synspunkter, og rådene søker å komme fram til felles problemløsninger og enighet om forvaltningsstrategi og tiltak. ”Det regionale fagrådet for laks og sjøørret i Skagerak og Oslofjorden er et godt eksempel på et velfungerende råd, og det har også egen hjemmeside. Se http://www.fagrad.com. Regionalt fagråd kan også oppnevnes for hele fylker.” (Fra Miljødirektoratets hjemmeside www.miljodirektoratet.no)

2 Lakseregion Østlandet 28 laksevassdrag Ca. 150 sjøørretvassdrag

3 Bestandstilstand for laks Østlandet (Antall vassdrag = 28)

4 Omfatter følgende 15 vassdrag:AkerselvaOslo og Akershus * Nasjonalt laksevassdrag AskerelvaOslo og Akershus LysakerelvaOslo og Akershus NeselvaOslo og Akershus SandvikselvaOslo og Akershus Enningdalselva *Østfold Glomma/AagaardselvaØstfold TistaØstfold HerrelvaTelemark KammerfossvassdragetTelemark SkienselvaTelemark LierelvaBuskerud DrammenselvaBuskerud ÅroselvaBuskerud Numedalslågen *Vestfold

5 Fangst av laks (kg) i Enningdalselva

6

7 Sjølaksefisket i Norge (kg)

8 Fangst i sjølaksefisket på Østlandet Telemark, Vestfold, Buskerud, Oslo & Akershus og Østfold

9 Oppsummering – Østlandet 2015 Elvefisket: Laksesesongen 2015 var adskillig bedre enn 2014, med en økning i elvefisket på ca. 12 tonn, eller ca. 40 %. Numedalslågen gikk opp med ca. 7 tonn og Drammenselven opp med ca. 4 tonn i forhold til fjoråret. I forhold til gjennomsnitt de siste 12 år for alle elvene var det en økning på ca. 2 tonn, eller ca. 7 %. Årets laksesesong må derfor karakteriseres som god. I tillegg til godt innsig av laks, må vannføring og fiskeforhold karakteriseres som gode i 2015. Vektklasser for Østfold samlet (elv og sjø) i forhold til 2014: Ca. 60 % økning av smålaks ( 7 kg)(38%)« Sjølaksefisket: Det har vært en oppgang i sjølaksefisket (kg) i Iddefjorden/Svinesund på ca. 18 % fra 2014. Storlaksen økte med ca. 50 % mens mengden smålaks og mellomlaks var omtrent som i 2014. For Østlandet samlet var økningen i sjølaksefisket på ca. 5 % i forhold til snittet av årene 2008-2013.


Laste ned ppt "Regionale fagråd Regionale fagråd er frivillige samarbeidsorganer i spørsmål knyttet til anadrom laksefisk. De er først og fremst rådgivende organer og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google