Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Urinlekkasje hos kvinner og menn Siv Mørkved Professor Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Forskningssjef, St.Olavs Hospital.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Urinlekkasje hos kvinner og menn Siv Mørkved Professor Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Forskningssjef, St.Olavs Hospital."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Urinlekkasje hos kvinner og menn Siv Mørkved Professor Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Forskningssjef, St.Olavs Hospital

2 2 Å være kontinent for urin betyr at en har evnen til å holde på urin så lenge man ønsker, og bare kvitte seg med den på et sosialt akseptabelt sted. Urininkontinens er det motsatte: En mister denne kontrollen

3 3 Definisjoner (Abrams et al. 2002) Urin lekkasje = urin inkontinens: –Enhver opplevelse av ufrivillig lekkasje av urin Anstrengelseslekkasje (Stress inkontinens): –Ufrivillig urinlekkasje ved anstrengelse eller fysisk aktivitet, nysing eller hosting Hastverkslekkasje (Urge inkontinens): –Plutselig vannlatingstrang og lekkasje

4 4 Konsekvenser av urin inkontinens Personlige –tap av livskvalitet sosial tilbaketrekning (Norton 1988; Hunskaar & Vinsnes 1991) redusert fysisk aktivitet (Bø et al. 1992; Nygaard et al 1990) Samfunnsøkonomiske –ca. 420 mill. kroner til hjelpemidler (”blå resept”) årlig i Norge –$ 11.2 billioner årlig i USA

5 5 Prevalens av urinlekkasje hos kvinner Varierer mellom 20% - 30% blant kvinner mellom 20 og 60 år Varierer mellom 20% - 35% blant kvinner mellom 60 og 90 år Varierer mellom 7% - 67% under svangerskap Varierer mellom 3% - 38% etter fødsel

6 6 Figure 1. Model for the development of pelvic floor dysfunction in women (Bump and Norton 1998). Ulike former for inkontinens – ulike årsaker

7 7 ANSTRENGELSESINKONTINENS / STRESSINKONTINENS Kjennetegn Lekkasjen opptrer ved fysisk aktivitet som fører til økt buktrykk som f.ex. ved: hoste, nysing, latter, løping, hopping og tunge løft. Årsaker Svangerskap og fødsel kan svekke bekkenbunnsmuskulaturen og øke sjansen for urinlekkasje. Overvekt, kronisk hoste og forstoppelse kan forverre problemet Østrogenmangel i forbindelse med overgangsalderen kan gi tørre slimhinner i skjeden og urinrør, og dermed føre til urinlekkasje.

8 8 HASTVERKSINKONTINENS/URGEINKONTINENS Kjennetegn Opplevelse av plutselig sterk vannlatingstrang med lite eller ingen forvarsel. Trangen er vanskelig å undertrykke og man når ikke alltid WC i tide. Hyppig vannlating forekommer ofte. Årsaker Blæren er overaktiv og det kan skyldes en forstyrrelse i nervesignalene mellom blæra og hjernen. Forstoppelse Overfølsomhet i urinblæren og urinrøret. Urinveisinfeksjon

9 9 OVERFLOWINKONTINENS Kjennetegn Urinen renner over. Symptomene kan variere fra trengninger og lekkasje ved anstrengelser, til stadig smådrypping av urin. Noen ganger fører det også til at man tisser på seg om natten. Årsaker Ufullstendig tømming av urinblæren. Behandling Man må først finne ut hvorfor blæra har nedsatt eller manglende tømmingsevne. Ved "slapp" blære får du opplæring i selvkatetrisering. Hvis det er avløpshinder, kan dette eventuelt fjernes kirurgisk.

10 10 Kontinens Vi er kontinente fordi trykket i urinrøret både i hvile og ved økning av trykket i bukhulen, er høyere enn trykket i urinblæren …og fordi vi har kontroll med blæren

11 11 Urinblære Urinrør Bekkenbunn Buktrykk Blæremuskel Normal situasjon – ikke lekkasje I urinrøret: -Slimhinner -Kollagent vev -Glatt musk. -Tverrstripet musk.

12 12 Urinblære Urinrør Bekkenbunn Buktrykk Blæremuskel I urinrøret: -Slimhinner -Kollagent vev -Glatt musk. -Tverrstripet musk. Lekkasje av urin

13 13 Bekkenbunnen Kontinensmekanisme –støtte for blære og urinrør –rask og sterk sammentrekning av bekkenbunnsmusklene til riktig tid Stabilisering av rygg / bekken?

14 14 Tykkelse av bekkenbunnens muskler (Mørkved et al. Int J Urogyn 2004) 0.79cm 0.99cm

15 15 Obs! Jeg lekker – hva gjør jeg? Primærlege/primærhelsetjenesten –Fysioterapeut med spesialkunnskap Evt. henvisning til spesialavdeling ved sykehus –Gynekolog / urolog –Uroterapeut / sykepleier –Fysioterapeut

16 16 Hvilke undersøkelser gjør vi ved St.Olavs Hospital? Sykehistorie (alvorlighetsgrad, sykdom, lokale/generelle/pers. faktorer) Spørreskjema / Vannlatingsskjema / Drikkeliste Kroppsundersøkelser –underlivsundersøkelse –mageundersøkelse –test av hudfølelse og reflekser Laboratorieprøver Spesialist undersøkelser –hoste- og hoppeprøver m/bleieveiing –kateterprøve - blæretømming –ultralyd –urodynamiske målinger Fysioterapeut –funksjon i bekkenbunnens muskler (observasjon, palpasjon, styrkemåling, ultralyd) og andre relevante muskelgrupper

17 17 Kan urinlekkasje behandles? Ja (bekkenbunnstrening, elektrostimulering, kirurgi) Ulike årsaker - konsekvenser for valg av behandling Informasjon om hjelpemidler, gode råd og evt. østrogenbehandling Flere norske studier har dokumentert god effekt av bekkenbunnstrening i behandling av stress inkontinens (Bø et al.1990, Finchenhagen & Bø 1998, Bø et al. 1999, Mørkved et al. 2002, Hay Smith et al. 2009)

18 18 Behandling av anstrengelseslekkasje (SUI) Bekkenbunnstrening Elektrostimulering Medikamenter Kirurgi

19 19 Behandling av hastverkslekkasje (urge) Elektrostimulering Blæretrening Bekkenbunnstrening Medikamenter Kirurgi

20 20 Blandings inkontinens Begge typer behandles for seg selv

21 21 Owerflow inkontinens Kateterdrenasje Selvkateterisering Fjerne avløpshindring

22 22 Hvordan trene bekkenbunnens muskler? 10 kraftige (så hardt du greier) sammentrekninger av BBM tre ganger pr dag hjemme: –trekk sammen bekkenbunnsmusklene så hardt som mulig –hold hver sammentrekning i 6 sekunder –slipp og pust rolig –legg til 4 raske sammentrekninger (Bø et al. 1990)

23 23 Hvor mange kvinner med urinlekkasje har god effekt av trening av bekkenbunnsmusklene? Forskningsprosjekt ved St.Olavs Hospital :

24 24 Treningsprogram Instruksjon i riktig bekkenbunnskontraksjon Bekkebunnstrening –10 maksimale kontraksjoner –hver kontraksjon holdes 6 sekunder –intensive kontraksjoner med 4 raske innovertrekk Trening hos fysioterapeut en gang per uke i to måneder, senere annenhver uke i fire måneder Hjemmetrening: 3 x 10 maksimale kontraksjoner av bekkenbunnens muskler i seks måneder Fører treningsdagbok

25 25 Biofeedback Mørkved et al.2002

26 26 Hvor mange ble kvitt lekkasjen av å trene bekkenbunnsmusklene? Trening med biofeedback: 69% Trening uten biofeedback: 50% Mørkved et al.2002

27 27 Mørkved et al.2002

28 28 Konklusjon Bekkenbunnstrening både med og uten biofeedback var effektivt som behandling av urinlekkasje (50-69% ble kontinente) 5 år etter: 44% av kvinnene var fortsatt kontinente 58% bedre enn før treningsperioden Mørkved et al.2002

29 29 Kan urinlekkasje forebygges? JA, delvis - med bekkenbunns- trening under svangerskapet eller etter fødselen Forskningsprosjekt ved St.Olavs Hospital:

30 30 TRENINGSGRUPPE Fulgte et spesielt tilpasset treningsprogram ledet av fysioterapeut i 12 uker, mellom svangerskapsuke 20 og 36 Trente i grupper på 10-15 kvinner i 60 min x 1 per uke - Generell trening - Intensiv styrketrening av BBM - Trening av muskulatur for stabilisering av rygg og bekken Oppfordret til å gjøre 10 x 3 max kontraksjoner av BBM per dag

31 31 Instruksjon i riktig sammentrekning av musklene i bekkenbunnen

32 32 Hvor mange hadde urinlekkasje etter treningsperioden? Ved 36 ukers svangerskap Trenings gruppe:48/14832% Kontroll gruppe:74/15348% (Mørkved et al Obstet Gynecol 2003;101:313-9)

33 33 Hvor mange hadde urinlekkasje 3 måneder etter fødselen? Trenings gruppe:29/14820% Kontroll gruppe:49/15332% (Mørkved et al Obstet Gynecol 2003;101:313-9)

34 34 Training group Control group 20 weeks of pregnancy 36 weeks of pregnancy 3 months after delivery

35 35 Konklusjon Trening av BBM i svangerskapet er effektivt som forebygging og behandling av urin inkontinens under svangerskap og etter fødsel

36 36 Hvilken effekt har trening av BBM i svangerskapet på fødselsforløpet ? Konklusjon Færre kvinner i treningsgruppen hadde forlenget 2.fase av fødsel (Salvesen & Mørkved. BMJ 2004)

37 37 Myten om at trening av bekkenbunnens muskler i svangerskapet vil føre til forlenget fødselsforløp ble ikke bekreftet i denne studien

38 38 Behandling av urininkontinens hos eldre Samme prinsipper som ved behandling av kvinner forøvrig Ta hensyn til samtidige sykdommer TILPASS den enkelte

39 39 Sammendrag Urin inkontinens hos kvinner kan behandles – uansett alder

40 40 Er trening av bekkenbunnens muskler hos menn effektivt som behandling av urinlekkasje? Eksempel – prosjekt ved St.Olavs Hospital

41 41 Causes and risk factors for urinary incontinence after radical prostatectomy Cause : Injury of internal sphincter (60-97%, Baert 1996), overactive detrusor Risk factors: Short urethra, not preserved bladder neck, injury to nerves, high age, ”unexperienced” surgeon, advanced tumor stage

42 42 Prevalence of urinary incontinence after radical prostatectomy -87% 1 month after surgery (Jønler 1996) -46% 3 months after surgery (Walsh 2000) -8% (Goluboff 1997) - 63% (Jønler 1996) 6 months after surgery -7% (Walsh 2000) – 18 % (Stene 2001) 12 months after surgery -8 % 18 months after surgery (Catalona 1999) -30-40% 1 year or more after surgery (Bishoff et al 1998; Boccon-gibod 1997; Braslis et al 1995)

43 43 Does pelvic floor muscle training with follow up instructions by a physiotherapist reduce urinary incontinence after radical prostatectomy? - A randomised controlled trial Siv Mørkved, Mari Overgård, Stian Lydersen, Anders Angelsen St. Olavs Hospital and Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway

44 44 Aims Assess the effects after RP of intensive and frequent pelvic floor muscle training with or without follow up instructions by a physiotherapist on: continence status perceived problems with urinary function pelvic floor muscle strength

45 45 Intervention B (n= 43) Instructions in correct pelvic floor muscle (PFM) contractions 3 x 10 PFM contractions daily at home Intervention A (n= 42) Instructions in correct pelvic floor muscle (PFM) contractions 3 x 10 PFM contractions daily at home Follow up instructions by a physiotherapist throughout the one year period: - group training sessions - training DVD Lost to follow-up (n=1)Lost to follow-up (n=4) Assessed for eligibility (n= 85) / Randomised

46 46 Results Comparison of proportion of continent patients (0 pads) __________________________________________________________________ Group A Group BP-value** __________________________________________________________________ 6 weeks 5/31(16%) 6/35 (17%) P= 0.87 3 months16/35 (46%)17/40 (43%) P= 0.73 6 months27/34 (79%)22/38 (58%) P= 0.061 12 months 33/36 (92%)28/39 (72%) P= 0.028 ____________________________________________________________ Perceived problems with urinary function: In group A 97 % reported no or only mild problems compared to 78 % in group B (p=0.010) Pelvic floor muscle strength: No significant differences between groups

47 47 Conclusion (Overgård, Angelsen, Lydersen & Mørkved. European Urology 2008) Thorough instruction in correct pelvic floor muscle contraction and pelvic floor muscle training guided by a physiotherapist throughout the first year after RP, enhance regular pelvic floor muscle training and reduce urinary incontinence in patients significantly more than training on their own.

48 48 Kliniske anbefalinger Grundig informasjon og instruksjon i trening av BBM før operasjonen BBMT starter umiddelbart etter at kateter er fjernet Et intensivt BBMT-program Individuell oppfølging eller oppfølging i grupper gjennom det første året etter operasjon (til oppnådd kontinens)


Laste ned ppt "1 Urinlekkasje hos kvinner og menn Siv Mørkved Professor Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Forskningssjef, St.Olavs Hospital."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google