Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høydepunkt Høst 2010 Totalforbudet mot abort i Nicaragua: Hva er et kvinneliv verdt? Patricia Kaatee politisk rådgiver Amnesty International Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høydepunkt Høst 2010 Totalforbudet mot abort i Nicaragua: Hva er et kvinneliv verdt? Patricia Kaatee politisk rådgiver Amnesty International Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høydepunkt Høst 2010 Totalforbudet mot abort i Nicaragua: Hva er et kvinneliv verdt? Patricia Kaatee politisk rådgiver Amnesty International Norge

2 Nesten hvert eneste minutt dør en kvinne i forbindelse med svangerskap og fødsel 358.000 kvinner. Hvert eneste år.

3 99 prosent - 355.000 - av dødsfallene skjer i utviklingsland, først og fremst Afrika sør for Sahara og Sør Asia.

4 De aller fleste av disse dødsfallene kunne ha vært forebygget.

5 Hva er mødredødelighet?  Når en kvinne dør i graviditeten eller i løpet av 42 dager etter avsluttet graviditet.  Årsaken til dødsfallet er graviditeten, eller en tilstand som ble forverret av graviditeten.  For hver kvinne som dør er det 20 andre som får varige lidelser som kan føre til livslang smerte, uførhet og utstøtelse fra samfunnet.  Mødredødelighet er den viktigst årsaken til død og uførhet for kvinner i fruktbar alder i utviklingsland.

6 Medisinske årsaker:  Alvorlige blødninger  Svangerskapsforgiftning  Uttrygg abort  Fødselskomplikasjoner  Infeksjoner

7 Det handler om diskriminering Mødredødelighet er ikke først og fremst et medisinsk problem:  Kvinners liv og helse er ikke verdsatt.  Kvinners stemmer blir ikke hørt.

8 Det handler om fattigdom Livsløpsrisiko avhenger av risiko ved hver graviditet, og antall graviditeter.  Industrialiserte land – 1 av 4.300  Sør-Asia – 1 av 120  Afrika sør for Sahara - 1 av 31

9 Sosiale årsaker: ”Grunnen til at disse kvinnene dør er at verden ikke tar kvinnehelse på alvor. Dette er det mest brutale og sterkeste uttrykket for kvinneundertrykking i verden” Statsminister Jens Stoltenberg (Dagsavisen 040210)

10 Helse = en menneskerettighet

11 Helse som global menneskerettighet  Rett til den høyest oppnåelige helsetilstand er en rettighet i seg selv, ifølge Artikkel 12 i Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK)

12 Rett til helsetjenester ifm svangerskap og fødsel  FNs Kvinnekonvensjon artikkel 12.2: Staten skal sikre kvinner tilgang på adekvate tjenester i forbindelse med svangerskap, fødsel og barselstiden. Staten skal tilby gratis tjenester om nødvendig, samt adekvat ernæring i forbindelse med svangerskap og amming.

13 ØSK-kommiteen Gen Rec 14 para 12  Helsetjenester skal være tilgjengelige, oppnåelige, akseptable og av god kvalitet.  (…available, accessible, acceptable and of adequate quality…)

14 Milleniumsmål 5: Bedre mødrehelse  (a) Redusere omfanget av mødredødelighet i 2015 med 75% av nivået i 1990  (b) Universell tilgang til reproduktive helsetjenester

15 Hvor lang er verden kommet?  For å nå MDG 5 må den globale mødredødeligheten ned med 5,5 prosent i året. I realiteten går det ikke ned med mer enn 2,3  I noen land i Afrika sør for Sahara som Sierra Leone er den faktisk økende.  Også store forskjeller innad i enkelte land for eksempel Peru. (Amnesty International juli 2009)

16 Abort – omfang og konsekvenser  80 millioner uønskede svangerskap i året.  Rundt 40 millioner ender med abort  Nær 20 millioner aborter utføres hvert år av personer som mangler nødvendige ferdigheter og/eller under betingelser som ikke tilfredsstiller minimal standard.  Nesten alle finner sted i fattige land.  Sør Amerika har høyest rate med 34 utrygge aborter pr 1000 kvinner  Utrygge aborter utgjør rundt 13% av årsakene til mødredødeligheten globalt

17 Begrensninger på tilgang til trygg abort gjennom lov ser ikke ut til å ha noen effekt på omfanget av abort ref Romania:

18 Utrygg abort angår spesielt unge kvinner  To tredjedeler av de risikable abortene finner sted blant kvinner mellom 15 og 30 år.  Aldersmønsteret varierer markert fra region til region.  Afrika : andelen kvinner 15–19 år er høyere enn i noen annen region. Nesten 60% av de risikable abortene finner sted blant kvinner under 25 år.  Asia: 30% i denne gruppen.  Karibien og Latin- Amerika: kvinner i alderen 20–29 år står for mer enn halvparten av de risikable abortene.

19 Totalforbud mot abort i Nicaragua

20 Amalias historie  Amalie er 27 år gammel og eneforsørger for en 10 år gammel datter  10 uker gravid da hun fikk kreftdiagnose 2 februar  Muligt spredning til hjernen, lunger og bryst  Nødvendig med omfattende strålebehandling og kjemoterapi for å redde Amalies liv  Legene nektet å iverksette den livsnødvendige behandlingen fordi den kunne skade fosteret i strid med straffeloven.  Etter omfattende internasjonalt press og direkte inngripen fra den interamerikanske menneskerettighetskommisjonen som beordret nicaraguanske myndigheter å iverksette behandlingen ble behandlingen iverksatt.

21 Kriminaliseringen innebærer: I juni 2008 innførte Nicaragua totalforbud mot abort i straffeloven.  Det er ikke lov å ta abort når kvinnens liv og helse er i fare  Det er ikke lov å ta abort etter incest og voldtekt.  Helsepersonell kan ikke gi gravide med alvorlige sykdommer, som kreft, malaria og HIV/AIDS, behandling dersom dette kan skade fosteret.

22 Direkte konsekvenser  Kvinner som søker eller tar abort, og helsepersonell som informerer og utfører abort kan bli straffet med fengsel i opp til tre år. Helsepersonell kan i tillegg miste bevilgningen til å praktisere for en definert periode.  Jenter og kvinner som har spontanabortert kan mistenkes for å ha utført en provosert abort og bli straffet.  Ytringsfriheten knebles. De som er i mot loven tør ikke å si fra i redsel for å bli straffet.

23 Unge jenter rammes hardest  Voldtekt og incest er underrapportert i Nicaragua, men statistikken tyder på at flertallet av de som blir utsatt for seksuelle overgrep og voldtekt er unge kvinner under 18 år.  I perioden 2005-2007 rapporterte media om 1.247 tilfeller av voldtekt og/eller incest.  I 198 tilfeller (16 prosent) endte overgrepet med en graviditet.  Det overveldende flertallet av jentene som ble gravide som et resultat av overgrepet (172 jenter) var mellom 10 og 14 år gamle.

24 Mødredødelighet i Nicaragua  2007: 115 kvinner døde ifm svangerskap og fødsel.  Hva blir tallene framover?

25 Amnestys krav til nicaraguanske myndigheter  Artiklene i straffeloven som forbyr alle former for abort må umiddelbart avskaffes.  Kvinner som er gravide som resultat av incest og voldtekt, og kvinner hvis liv er i fare som følge av graviditeten må ha tilgang på trygg og gratis abort.  Ytringsfriheten til de som kritiserer loven må sikres.

26 Høydepunkt 2010  Fram til sommeren 2010 i all hovedsak media og lobby  Derfor stort og ubrukt potensiale for medlemsaktivisme  Ny rapport oktober 2010 med fokus på seksualisert vold mot jenter og unge kvinner

27 (((Demand Dignity)))


Laste ned ppt "Høydepunkt Høst 2010 Totalforbudet mot abort i Nicaragua: Hva er et kvinneliv verdt? Patricia Kaatee politisk rådgiver Amnesty International Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google