Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges ledende apotekkjede.  Apotek:211  Ansatte.ca 2400  Kunder: ca 16 mill.  Resepter: ca 9,5 mill.  Produkter: ca 43 mill.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges ledende apotekkjede.  Apotek:211  Ansatte.ca 2400  Kunder: ca 16 mill.  Resepter: ca 9,5 mill.  Produkter: ca 43 mill."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges ledende apotekkjede

2  Apotek:211  Ansatte.ca 2400  Kunder: ca 16 mill.  Resepter: ca 9,5 mill.  Produkter: ca 43 mill.

3 3 3 Tre internasjonale legemiddelgrossister LeverandørerInternasj. grossistNasjonal grossistApotek

4 4 4 ”Annerledesmarkedet” Konsumenten verken velger eller betaler; Betaler verken konsumerer eller velger; Den som velger verken betaler eller konsumerer

5 5 5 Ny Apoteklov 1. mars 2001 fjerner et 400 år gammelt monopolregime Europas mest liberale apoteklovgivning… Innførte en markedsbasert apotekstruktur wFra apotekkonsesjoner og privilegier til fri etablering wFri etablering – andre enn farmasøyter eier apotek wEiernes økonomiske vurdering av etablering bestemmer hvor mange apotek som etableres Åpnet for vertikal integrasjon (grossist – detaljist) Åpnet for generisk substitusjon … 2 år etter mister apotekene legemiddelmonopolet Christian IV (1577-1648)

6 6 6 Apoteketableringen liberalisert – legemiddelomsetningen fortsatt strengt regulert Myndighetene har liberalisert apotekmarkedet slik at alle kan etablere apotek – legemiddelmarkedet er fremdeles detaljregulert. Våre inntekter fastsettes av staten Priser: Staten fastsetter maksimal utsalgsalgpris på reseptbelagte legemidler samt apotekenes avanse Kan kun fastsette prisene selv på 20-25 prosent av produktene Krav Grossist har leveringsplikt på alle legemidler til hele landet innen 24 timer Grossist har lagringsplikt på alle legemidler Apotek må føre alle legemidler Farmasøyt til stede i hele åpningstiden Utføre statlige oppgaver Generisk bytte Legemiddelstatistikk

7 7 7 75% av omsetningen på apotek er reseptbelagte legemidler Konkurranseutsatt

8 8 8 GIP=Grossistens innkjøpspris AIP=Apotekets innkjøpspris AUP=Apotekets utsalgspris Generika Patentent Produsent Grossist Apotek Stat/forbruker Grossistavanse Apotekavanse Uregulert Regulert GIP AIP Svak forhandlingsmakt Sterk forhandlingsmakt Svak forhandlingsmakt Sterk forhandlingsmakt Fra 1 jan 2005 regulert gjennom refusjonspris på AUP ihht. trinnprismodellen Maksimal AUP reguleres gjennom maksimal AIP fastsatt ut fra internasjonale sammenlikninger (laveste 3 priser) tillagt maksimal apotekavanse. Verdikjede - integrasjon AUP

9 9 9 Kunden er vinneren ved apotekliberaliseringen ”Den nye apotekloven har ført til økt nyetablering av apoteker, utvidede åpningstider og bedre tilgjengelighet for publikum” ( Konkurransetilsynets årsberetning 2002 ) 9350 innbyggere per apotek Omsetningen per apotek har falt 1200 medisinutsalg i dagligvarebutikker over hele Norge

10 10 Legemiddelpriser (AUP ekskl. mva) blant 17 europeiske land (100 mest omsatte legemidler) Kilde: IMS Consulting

11 11 Forventninger til apotek Hva forventer kundene i apoteket? wKvalitetsvarer wKunnskap wPålitelig informasjon

12 12 Et moderne apotekkonsept som kjennetegnes ved wFelles profil wFelles innredningsløsninger wFelles sortiment wForpliktende innkjøps- og distribusjonsløsninger wStor selvvalgavdeling med handelsvarer og reseptfrie legemidler wDirekte reseptur der kundens resept ekspederes i løpet av noen få minutter

13 13 Resepturløsning i Apotek1 Direktereseptur wPrimært sted for kundens reseptbehandling Bakreseptur wAvlastning for direkte reseptur wTelefon resepter wFax-resepter Forsendelsesreseptur wTilpasses det enkelte apoteks behov

14 14 Selvvalg Kategorier wMedisinsk egenbehandling w Beredskap w Personlig Pleie w Ernæring w Sykepleieartikler

15 Apokjeden Distribusjon AS

16 16 Krav til legemiddelgrossist Apokjeden Distribusjon AS har tillatelse fra Statens legemiddelverk (SLV) for å drive grossistvirksomhet Kravene til legemiddelgrossister ligger i: GDP – Good Distribution Practice Forskrift om grossistvirksomhet av legemidler med retningslinjer hjemlet i: Lov om legemidler og Lov om helsemessig beredskap Næringsmiddelloven

17 17 Kvalitetskrav Kunne levere innen 24 timer (48 timer) Kunne levere utenom åpningstider Levere alle etterspurte legemidler i Norge Sørge for sikker transport slik at legemidlene ikke ødelegges, kommer på avveie eller forårsaker skade Bygninger og utstyr, herunder kjøretøyer og transportmidler, skal være konstruert og vedlikeholdt på en måte som beskytter legemidlene mot mulig skadelig påvirkning som for eksempel: wStøv, lukt, fuktighet, eksos wDyr, fugler, insekter wMikrobiell forurensning wDirekte sollys, sterk varme, regn og frost Termostaterte kjøretøyer eller containere skal om mulig ha løpende registrering av temperatur.” Temperaturkrav 5 0 C-25 0 C, kjøletransport 4 0 C-8 0 C

18 18 Nødvendig informasjon Hvordan sikres korrekt temperatur (måles/dokumenteres) Omlasting (rutiner/dokumentasjon) Mellomlagring (rutiner/dokumentasjon) Returer (apotek => grossist) Oppfølging av avvik Sikkerhet

19 19 Konsekvenser ved avvik Livsviktig legemiddel kommer ikke frem i tide Legemidler uten effekt Legemidler med uønskede effekter Livsviktige legemidler må destrueres => store kostnader

20 20

21 21

22 22 Skårer 181 apotek Max distanse = 850 kilometers Dagens distribusjonsstruktur Narvik 30 apotek Max distanse = 1 000 kilometer

23 23 Vår kunnskap – din trygghet 13


Laste ned ppt "Norges ledende apotekkjede.  Apotek:211  Ansatte.ca 2400  Kunder: ca 16 mill.  Resepter: ca 9,5 mill.  Produkter: ca 43 mill."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google