Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagdager om organdonasjon og transplantasjon for helsepersonell og andre interesserte Sted: OUS Radiumhospitalet Forskningsbygget 1. etg, auditorium FOBY.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagdager om organdonasjon og transplantasjon for helsepersonell og andre interesserte Sted: OUS Radiumhospitalet Forskningsbygget 1. etg, auditorium FOBY."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagdager om organdonasjon og transplantasjon for helsepersonell og andre interesserte Sted: OUS Radiumhospitalet Forskningsbygget 1. etg, auditorium FOBY Påmelding: www.norod.nowww.norod.no Maks antall deltagere 150 Har du problemer med påmelding kan du ta kontakt med donorenheten@ous-hf.nodonorenheten@ous-hf.no Kurset er gratis, enkel lunch Mandag 5. september ORGANDONASJON Identifisering av potensielle donorer Organbevarende behandling Dødsdiagnostikk Kommunikasjon med de pårørende, mm. Tirsdag 6. september TRANSPLANTASJON Organtransplantasjoner Evaluering og tildeling av organer Organuttaket Oppfølging av de transplanterte, mm. Godkjenning for leger : Kurset er godkjent av Legeforeningen for leger i spesialisering innen anestesi med 6 timer for dag 1 om organdonasjon. Godkjenning for sykepleiere og bioingeniører: Kurset er godkjent av Norsk Sykepleierforbund for utdanning til klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie og fra Bioingeniørfaglig institutt for spesialistgodkjenning for bioingeniører med 12 timer for begge dager. Arrangører: Donorenheten ved Oslo universitetssykehus, transplantasjonskoordinatorene og NOROD – Norsk ressursgruppe for organdonasjon Mandag 5. september og tirsdag 6. september 2016

2 08.30 – 09.00Registrering, kaffe 09.00 – 09.10Velkommen Dag Wendelbo Sørensen, møteleder, anestesi- og donoransvarlig lege, OUS Ullevål 09.10 – 09.30 Livet på nytt – møte med en transplantert Karianne Viken 09.30 – 09.50 Introduksjon til organdonasjon Dag Wendelbo Sørensen, donoransvarlig lege, OUS Ullevål 09.50 – 10.05 Hvem er en potensiell donor? Annette Robertsen, anestesilege, OUS Ullevål 10.05 – 10.20Hva sier loven om organdonasjon og samtykke? Urs Christen, transplantasjonskoordinator, OUS Rikshospitalet 10.20 – 10.40Kaffepause med frukt, 20 minutter 10.40 – 10.50 Blodprøver og melding av en potensiell donor til transplantasjonskoordinator Gry Solberg, intensivsykepleier, OUS Rikshospitalet 10.50 – 11.10 Transplantasjonskoordinatorenes rolle og oppgaver i donorprosessen Urs Christen, transplantasjonskoordinator, OUS Rikshospitalet 11.10 – 11.30 Organbevarende behandling Bjørn Petter Benterud, anestesi- og donoransvarlig lege, OUS Rikshospitalet 11.30 – 11.50 Hvordan diagnostisere opphørt hjernesirkulasjon? Kliniske tester og cerebral angiografi Hege Linnerud Fredø, nevrokirurg, OUS 11.50 – 12.50Lunsj 1 time 12.50 – 13.00Når pasienten blir donor- en intensivsykepleiers refleksjoner. Hanne Petlund, intensivsykepleier, Bærum sykehus 13.00 – 13.30 Kommunikasjon med pårørende, fasene i donasjonsforløpet og spørsmålet om organdonasjon Torgunn Bø Syversen, intensivsykepleier, OUS Ullevål 13.30 – 13.50 Avskjed, syning, ettersamtalen og pårørendesammenkomst Lise Toubro Bratberg, intensivsykepleier, OUS Ullevål 13.50 – 14.20 Pårørendes erfaringer og opplevelser med organdonasjon Anne Stine Eger Mollestad 14.20 – 14.40Kaffepause med kake, 20 minutter 14.40 – 15.10 Donasjon etter sirkulatorisk død (DCD) Dag Wendelbo Sørensen, donoransvarlig lege, OUS Ullevål 15.10 – 15.45 Hvordan drive arbeid med organdonasjon? Oppsummering Dag Wendelbo Sørensen, donoransvarlig lege, OUS Ullevål MANDAG 5. SEPTEMBER 2016 Tema: ORGANDONASJON (forel ø pig program pr. 24.05.16) Med forbehold om endringer i programmet Velkommen!

3 08.30 – 09.00Registrering, kaffe 09.00 – 09.10 Velkommen Stein Foss, møteleder, tx-koordinator, OUS Rikshospitalet 09.10 – 09.30 Ventelister - hvem hva hvor? transplantasjonskirurg, OUS Rikshospitalet 09.30 – 09.50 Hvordan evalueres og tildeles organer? transplantasjonskirurg, OUS Rikshospitalet 09.50 – 10.10 Donor på operasjonsstuen operasjonsykepleier, OUS Rikshospitalet 10.10 – 10.30Kaffepause med frukt 20 minutter 10.30 – 11.00 Transplantasjon av nyrer og lever transplantasjonskirurg, OUS Rikshospitalet 11.00 – 11.30 Transplantasjon av thoraxorganer thoraxkirurg OUS Rikshospitalet 11.30 – 11.50 Hornhinnedonasjon Lege/sykepleier fra Øyeavdelingen/ Hornhinnebanken og Bjørn Petter Benterud, anestesilege, OUS Rikshospitalet 11.50 – 12.40Lunsj 50 minutter 12.40 – 13.00 Huden etter organtransplantasjon Mohammad Rizvi, dermatolog, OUS Rikshospitalet 13.00 – 13.20 Pasientopplæring etter transplantasjonen Tone Vidnes, transplantasjonssykepleier, OUS Rikshospitalet 13.20 – 13.40 Vanskelig regulerbar diabetes – pancreas- eller øycelletransplantasjon Trond Jensen, nefrolog, OUS Rikshospitalet 13.40 – 14.00Kaffepause med kake 20 minutter 14.00 – 14.20 Oppfølging og livskvalitet etter hjertetransplantasjon transplantasjonssykepleier, OUS Rikshospitalet 14.20 – 14.40 Helseøkonomi: Transplantasjon vs dialyse Geir Mjøen, nefrolog, OUS Rikshospitalet 14.40 – 15.00 Å leve med immunsupprimerende behandling Stein Tyrdal, lungetransplantert kirurg, OUS Ullevål 15.00 – 15.15Oppsummering og avslutning TIRSDAG 6. SEPTEMBER 2016 Tema: TRANSPLANTASJON (forel ø pig program pr 25.05.2016) Med forbehold om endringer i programmet Velkommen!

4 Kart over Radiumhospitalet Sted: OUS Radiumhospitalet, Ullernchauss é en 70, 0379 Oslo Auditorium: Forskningsbygget, bygg K, inngang 2, 1. etg. Auditorium FOBY Se kart: http://www.oslo- universitetssykehus.no/pasient_/nyttig_/kart_/Sider/ Kart-over-Radiumhospitalet.aspx http://www.oslo- universitetssykehus.no/pasient_/nyttig_/kart_/Sider/ Kart-over-Radiumhospitalet.aspx Parkering: Se kart og skilting. Det er relativt begrenset antall parkeringsplasser p å omr å det. Kollektivtransport anbefales. Utend ø rs parkeringsplasser: ansatte p å OUS som har gyldig parkeringsbevis kan parkere p å plasser som er merket for ansatte, alle andre m å betale avgift. Parkeringshuset: her m å alle betale parkeringsavgift. Kollektivtransport: se www.ruter.nowww.ruter.no Buss 23, 28 og 261 passerer Radiumhospitalet p å ring 3. T-banelinje 2 mot Kols å s, n æ rmeste stasjon er Montebello, ca 8 min. å g å til Radiumhospitalet. Internbuss mellom Rikshospitalet og Radiumhospitalet, avgang fra torget p å Rikshospitalet, ankomst ved taxiholdeplass Radiumhospitalet. For rutetider, s ø k ” internbuss ” p å OUS intranett. Praktisk informasjon INFORMASJON OM ORGANDONASJON Internettsiden til Norsk Ressursgruppe for Organdonasjon www.norod.no inneholder informasjon om organdonasjon for helsepersonell: www.norod.no E-l æ ringskurs om organdonasjon Protokoll for organdonasjon Aktuell litteratur Kompetanseprogram og kurs Statistikk og tall Bok for barn om organdonasjon og transplantasjon utgitt av Stiftelsen organdonasjon www.organdonasjon.no og finnes i interaktiv nettutgave p å www.pappashjerte.nowww.organdonasjon.no www.pappashjerte.no Forelesningsnotater fra fagdagene vil bli lagt p å www.norod.no etter kurset.www.norod.no


Laste ned ppt "Fagdager om organdonasjon og transplantasjon for helsepersonell og andre interesserte Sted: OUS Radiumhospitalet Forskningsbygget 1. etg, auditorium FOBY."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google