Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velferdsteknologi Nettverkssamling for kommunene i Hordaland 19.April 2016 Prosjekt i Miljøtjenesten Livsglede i aktivitet og arbeid - for brukere og ansatte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velferdsteknologi Nettverkssamling for kommunene i Hordaland 19.April 2016 Prosjekt i Miljøtjenesten Livsglede i aktivitet og arbeid - for brukere og ansatte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velferdsteknologi Nettverkssamling for kommunene i Hordaland 19.April 2016 Prosjekt i Miljøtjenesten Livsglede i aktivitet og arbeid - for brukere og ansatte på sande dagsenter Prosjektleder Edith Ytreland Vidnes Virksomhetsleder Siv Reidun Meling

2 Bakgrunn Miljøtjenesten – gir tjenester til voksne personer med utviklingshemming og eller utviklingsforstyrrelser. 9 boenheter ( 2-8 brukere i hver boenhet) 1 dagsenter, med 7 fast ansatte, 3 i samdrift m andre boenheter 15 faste brukere fra 18 – 65 år 5 SFA ( skole fritidsavlastning) 14 – 20 år

3 Behov for endring: For at vi skal bli i stand til å møte utfordringene ihht st.meld 25 «Morgendagens Omsorg» og st.meld 45 «Frihet og likeverd», må vi se brukernes ressurser, ansattes kompetanse og lokalene til dagsenteret i en sammenheng. Flere brukere, ikke flere ansatte Brukere med mer sammensatte behov og diagnoser, Det stilles mer krav fra pårørende. Kommunen får samtidig mer ansvar for behandling og oppfølging fra spesialhelsetjenesten. krav om omstilling, økt kompetanse, ta i bruk ny teknologi, tenke nytt, Vi startet nå arbeidet som vil gjøre oss bedre rustet til å møte fremtidens behov.

4 Fra søknaden : Vi ønsker å ta i bruk mer kommunikasjons verktøy for å øke kommunikasjons- ferdighetene og - mulighetene til brukerne og ansatte. Ved å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger, kan vi øke egenmestring hos brukerne, utvide aktivitets muligheter, Som igjen vil forebygge og redusere utagering og øke trivsel Vi kan koble dette mot prosjektet vi har jobbet med ihht ”aktive brukere med sunne levevaner. ( 2014 )

5 Oppstarten Søke midler…… Hvor – oversikt over midler som finnes ???? Midler og søknadsfrister kommer ofte brått på ( lett å la de gå fra seg i en travel hverdag) Noen må skrive søknaden, så konkret og enkelt som mulig (Anbefaler søknadskriverkurs, koster ca 2000, tjener det fort inn igjen.) Viktig å søke flere steder. Både offentlige og private midler, fond og legater Ikke tenk begrensinger, tenk muligheter, les utlysningene nøye, og spiss søknaden. Lag en enkel mal med all generell informasjon, bruk bilder, lite tekst, konkret budsjett ( klipp og lim )

6 Motatt midler 2014- 2016; 2014: 400 000 H.dir «aktive brukere med sunne levevaner» Dette gav mersmak så vi søkte videre… 2015: 10 000 Folkehelse for Demens ( Hundekjøring ) 2015/16: 400 000 H.dir « livsglede i aktivitet og arbeid» 2015:200 000 Fylkeskommunen «Velferdsteknologi» 2015: 100 000 Bergesen Dy – El sykkel – Rikshaw 2015: 10 000 Tubfrim – el sykkel 2015: 51 000 Sparebankstiftelsen, SR Bank, ergometersykkel Totalt 400 000 + 771 000

7 Velferdsteknologiske løsninger 200 000,- Viktig ( frustrerende) prosess i starten Hva er velfersdteknologi Hva finnes på markedet Hva har vi behov for, og hvordan kan vi vite hva vi har behov for ??? Arbeidsgruppe: prosjektledelse, ansatte, resurspersoner Hva vet vi om dette, hva vil vi vite, ønsker, tanker, ideer, drømmer Hvem vet vi om som vet noe om dette? Søk på nettet – Ålesund kommune Inviterte Abilia og Cognita til å komme og fortelle hva de har å by på Avd IKT med fra starten – VIKTIG !!!! Avd Eiendom – praktisk – krever en del ekstra strøm, kabler og uttak pga gammelt bygg

8 Abilia presentasjon

9 Prosjekter Sande Dagsenter -> Sande Aktivitetssenter Fylkesmannen Velferdsteknologi 200 000,- utstyr/ investering IKT storskjerm infoskjerm wii- lyd/anlegg vaktbok/ telefon ergometersykkel Abilia / Cognita dayplanner timestokk timer Kommunikasjon H dir kompetanseheving 400 000,- LØFT / Lean 2 sept, 30/9 og 1/10, 4 nov + flere dager. kartlegging av kompetansebehov hos ansatte. Kursing / opplæring av ansatte våren 2016 ihht ny teknologi og kompetansebehov Universell utforming - gjennomgang av bygg - prosjekt i januar med ergoterapi utd. diakonhjemmet. sykkelskur/ utstyr til hjelpemidler - tegnes avd. eiendom søknad i HØP sykkel og akt.prosjekt 100.000 bergesen dy har bestilt en sykkel - ønsker fler Nasj.f folkehelse kr. 10 000,- hundekjøring sommer 2015 Tubfrim 10000,- til sykkel - utbetales når sykkel er kommet. Sr bank sparebank stiftelsen - sykkel 51 000,-

10 Utfordringer ? Ansatte – viktig å ha de ansatte med på lag! svaret på utfordringer er ikke alltid flere årsverk, men tenke forbedring, forenkling og fornying ( FFF) Endringer = usikkerhet, merarbeid ? Viktig med informasjon, enkel og konkret ( vanskelig i myldreprosessen) Samarbeid mellom avd IKT og avd Eiendom - ansvarsavklaringer Tildelte midler i juni – måtte brukes før 31.12. ( krav fra fylkesmannen) Kort tid på en viktig myldreprosess Vanskelig å velge rett hva pengene skal brukes til Tenke langsiktige behov Investering - unngå drifts kostnader

11 Hva har vi fått til ? Trådløst nettverk i hele bygget Info skjerm til inngangspartiet TV 42’’ med Apple TV og Ipad til alle aktivitetsrom – uten Tv lisens TV 72’’ med Apple TV og Ipad til allrom ( fjernet Tv lisens brikke) To motitech ergometersykler og en vanlig ergometersykkel foran storskjermen – filmer fra you tube el lignende – eller filme selv ( lisens til filmene for dyre som driftsutgifter ) Rikshaw sykkel Day Planner Abilia - 2 stk. En for hele huset og en for en bruker Time stokken Abilia - 5 min, 20 min og 60 min Wii – Karaoke, lydanlegg m 4 mikrofoner Juztmove

12 Infoskjerm

13 Abilia: Timestokken og dayplanner

14 Apper og apple TV

15 Motitech - ergometersykkel Trening foran 72 ‘’ skjermSosialt og kjekt, mye latter !!

16 Wii sport - karaoke – sang og musikk

17 Rikshaw sykkel

18 Hundekjøring

19 Milepæl : Navneendring - FEST !!!! Fra sande dagsenter Til Sande aktivitetssenter

20 Viktig å feire !

21 Reportasje i Sola bladet : -Viktig med informasjon utad ! -Brukes som dokumentasjon i rapporter.

22 Hva gjenstår ? Implementeringsfasen – viktigst av alt !!! Opplæring av ansatte Opplæring av brukere Bli kjent med utstyret Trygghet Tid til å prøve Oppfølging Videreutvikling Få andre boliger til å benytte utstyr på kveld og i helger. Uante Muligheter

23 Implementering Alle ansatte har nå fått opplæring i alt utstyr. Aktivitetssenteret stengt en hel dag: opplæring med IKT, Abilia, el syklene. Ergometersyklene, apper, skjermer Alle ansatte har fått prøve alt utstyr Wii – sport, karaoke Personalarbeid: Jti kartlegging Team kompasset Bedre utnyttelse av personalresurser, bevisstgjøring. Riktig kompetanse, på rett sted. Øke kompetanse ved behov

24 Heldige oss som har fått denne muligheten Spennende å jobbe med prosjekt Livsglede i aktivitet og arbeid – Glede, latter, mestring, fellesskap nye muligheter, erfaringer Takk for oppmerksomheten !


Laste ned ppt "Velferdsteknologi Nettverkssamling for kommunene i Hordaland 19.April 2016 Prosjekt i Miljøtjenesten Livsglede i aktivitet og arbeid - for brukere og ansatte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google