Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE."— Utskrift av presentasjonen:

1 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Leserkretsundersøkelse Handikapnytt © TNS Mars 2015 Leserkretsundersøkelse Handikapnytt

2 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Leserkretsundersøkelse Handikapnytt © TNS Mars 2015 Contents 2 1 Modellert lesertall6 2 Lesing av bladet og nettutgaven9 3 Redaksjonellmodul18 4 Annonsemodul28 5 Beslutningstakerindeks32 6 Word of mouth41 7 Bakgrunnsinformasjon48

3 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Leserkretsundersøkelse Handikapnytt © TNS Mars 2015 Vekstkart Handikapnytt har høy lojalitet og mange leser mye av hver utgave. Bladet oppfattes som troverdig, viktig og nyttig. Det oppleves også som et viktig medlemsgode i Norges Handikapforbund. Leserne er interessert i å lese om tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede, tilgjengelighet i bygninger, uteområder og samferdsel, samt tilrettelagt fritid, ferie, aktiviteter og idrett. Handikapnytt har høy lojalitet, grundig lesning og høy troverdighet blant sine lesere. Likevel ønsker flere seg mer innhold om helse og rehabilitering og politiske saker som angår funksjonshemmede spesielt. 3

4 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Leserkretsundersøkelse Handikapnytt © TNS Mars 2015 Sammendrag -Handikapnytt leses hjemme (97%) -Leserne av magasinet er lojale: 78% oppgir å ha lest samtlige av de siste 6 utgavene. -I snitt leses hver utgave 2,5 ganger. -42% leste alt/omtrent alt av Handikapnytt sist gang de leste/tittet i bladet. -90% mener ordet «troverdig» passer meget eller ganske godt til Handkapnytt. -87% er interessert i å lese om tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede (51 meget-, 36% ganske interessert). -83% er interessert i å lese om tilgjengelighet i bygninger, uteområder og samferdsel*. -66% oppgir å lese om tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede alltid eller ofte. -54% ønsker seg mer stoff om helse og rehabilitering**. Innsikt: Redaksjonelt Slått sammen: *Meget interessert og litt interessert.**Helt enig og litt enig. ***Meget godt og ganske godt. Innsikt: Annonser -Det høyest interesse for å lese annonser for medisinsk materiell/utstyr. -65% mener annonsene gir nyttige tips og råd om relevante produkter og tjenester**. 4

5 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Leserkretsundersøkelse Handikapnytt © TNS Mars 2015 Om Leserkretsundersøkelsen Målgruppe:Abonnenter av Handikapnytt Utvalg: Abonnenter av Handikapnytt med e-postadresser tilgjengelig i bladets register, 30% av totalantallet abonnenter. Antall Intervju: 411 (representert av Total i rapport) Feltperiode: 27.4.2015-5.5.2015 Intervjutid:7 minutter Handikapnytt Fakta om Leserkretsundersøkelse for Handikapnytt Fagpressen og TNS Gallup har inngått avtale om etablering av leserdokumentasjon for fagpressens medlemsblader. Formålet er å fremskaffe leserdokumentasjon for redaksjonell utvikling og annonsesalg basert på gjennomføring av leserkretsundersøkelser. Leserkretsundersøkelse for Fagpressen Informasjon om Leserkretsundersøkelsene 5

6 1 Modellert lesertall

7 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Leserkretsundersøkelse Handikapnytt © TNS Mars 2015 Modellerte lesertall TNS Gallup har utviklet en modell som estimerer lesertall for hvert enkelt fagblad per år. Modellen bygger på en rekke faktorer som bidrar til å forklare lesertallet for et fagblad, blant annet Fagpressenøkkelen og distribusjonsfordeling. Det modellerte lesertallet er separat fra Leserkretsundersøkelsen som vil bli presentert i resten av denne rapporten. 7

8 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Leserkretsundersøkelse Handikapnytt © TNS Mars 2015 Modellert lesertall Basert på Fagpressens opplagskontroll (2013/2 og 2014/1) har Handikapnytt et distribuert opplag på 17.554. Handikapnytt sitt modellerte lesertall for 2015 er: 55.771 8

9 2 Lesing av bladet og nettutgaven

10 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Leserkretsundersøkelse Handikapnytt © TNS Mars 2015 Lesing av bladet og nettutgaven Modul 1 Lesing av bladet og nettutgaven inneholder følgende spørsmålsbatteri: Q1 Bortsett fra i dag, når leste eller tittet du sist gang i […]? Q2 Hvor mange av de siste 6 nummer av [fyll inn tittel] har du lest eller tittet i? Q3 Omtrent hvor mange ganger leser eller titter du vanligvis i en utgave av [fyll inn tittel]? Q4 Da du leste [fyll inn tittel] sist gang, omtrent hvor stor andel av bladet leste du eller tittet du i da? Q5 Hvor pleier du vanligvis å lese bladet? Q6 Omtrent hvor mange andre personer enn deg selv tror du leser den utgaven du leste sist gang? Q7 Bortsett fra i dag, når besøkte du nettsiden til [fyll inn tittel]? Q8 Hvor mange av de siste 7 dagene har du besøkt nettsiden til [fyll inn tittel]? 10

11 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Leserkretsundersøkelse Handikapnytt © TNS Mars 2015 60% har lest Handikapnytt i løpet av den siste uken. N= Total Bortsett fra i dag, når leste eller tittet du sist gang i Handikapnytt? 11

12 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Leserkretsundersøkelse Handikapnytt © TNS Mars 2015 Meget høy lojalitet til Handikapnytt: 78% har lest samtlige av siste 6 utgaver. N= 380. Blant de som har lest i løpet av siste 12 mnd Hvor mange av de siste 6 nummer av Handikapnytt har du lest eller tittet i? 12

13 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Leserkretsundersøkelse Handikapnytt © TNS Mars 2015 86% leser en utgave av Handikapnytt opp til 4 ganger Omtrent hvor mange ganger leser eller titter du vanligvis i en utgave av Handikapnytt? N= 380. Blant de som har lest i løpet av siste 12 mnd 13

14 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Leserkretsundersøkelse Handikapnytt © TNS Mars 2015 59% leste ¾ eller mer av siste utgaven de tittet eller leste i Da du leste eller tittet i Handikapnytt sist gang, omtrent hvor stor andel av bladet leste eller tittet du i da? N= 380. Blant de som har lest i løpet av siste 12 mnd 14

15 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Leserkretsundersøkelse Handikapnytt © TNS Mars 2015 Handikapnytt leses i hjemmet Hvor pleier du vanligvis å lese Handikapnytt? Flere svar mulig N= 380. Blant de som har lest i løpet av siste 12 mnd 15

16 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Leserkretsundersøkelse Handikapnytt © TNS Mars 2015 N= Total Handikapnytt har lav oppslutning på nett. 10% sier å ha lest magasinet på nett i løpet av sist uke. Bortsett fra i dag, når leste du sist Handikapnytt på Internett? 16

17 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Leserkretsundersøkelse Handikapnytt © TNS Mars 2015 N= 40 Handikapnytt har lav oppslutning på nett Hvor mange av de siste 7 dagene har du besøkt nettsiden til Handikapnytt? 17

18 3 Redaksjonellmodul

19 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Leserkretsundersøkelse Handikapnytt © TNS Mars 2015 2 Redaksjonell modul Modul 2 Redaksjonell modul inneholder følgende spørsmålsbatteri: Q9 Hvor interessert er du i å lese om følgende stoffområder i [fyll inn tittel]? Q10 Hvor godt eller dårlig mener du følgende ord (adjektiver) passer til [fyll inn tittel]? Q11 Hvor tilfreds er du samlet sett med innholdet i [fyll inn tittel]? Q12 Hvor ofte leser du om følgende tema i [fyll inn tittel]? Q13 Ønsker du at [fyll inn tittel] skriver mer, mindre eller like mye om følgende områder? Q14 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om [fyll inn tittel]? 19

20 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Leserkretsundersøkelse Handikapnytt © TNS Mars 2015 87% er interessert i å lese om tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede Hvor interessert er du i å lese om følgende stoffområder i Handikapnytt? N= 380. Blant de som har lest i løpet av siste 12 mnd Meget interessert+ litt interessert= interessert 20

21 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Leserkretsundersøkelse Handikapnytt © TNS Mars 2015 Det som leses oftest om tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede Hvor ofte leser du om følgende tema i Handikapnytt? N= 380. Blant de som har lest i løpet av siste 12 mnd 21

22 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Leserkretsundersøkelse Handikapnytt © TNS Mars 2015 Handikapnytt oppfattes som troverdig, viktig og nyttig av sine leserne Hvor godt eller dårlig mener du følgende ord passer til Handikapnytt? N= 380. Blant de som har lest i løpet av siste 12 mnd Meget godt + litt godt= godt 22

23 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Leserkretsundersøkelse Handikapnytt © TNS Mars 2015 Leserne er tilfreds med Handikapnytt Hvor tilfreds er du samlet sett med innholdet i Handikapnytt? N= 380. Blant de som har lest i løpet av siste 12 mnd 23

24 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Leserkretsundersøkelse Handikapnytt © TNS Mars 2015 Leserne ønsker et ytterligere fokus på helse og rehabilitering, samt politiske saker som angår funksjonshemmede spesielt Ønsker du at Handikapnytt skriver mer, mindre eller like mye om følgende områder? N= 380. Blant de som har lest i løpet av siste 12 mnd 24

25 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Leserkretsundersøkelse Handikapnytt © TNS Mars 2015 Handikapnytt oppleves som å ha troverdig innhold, samt å være et viktig gode for medlemmene i Norges Handikapforbund Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om Handikapnytt? N= 380. Blant de som har lest i løpet av siste 12 mnd Meget enig + litt enig = enig 25

26 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Leserkretsundersøkelse Handikapnytt © TNS Mars 2015 77 er tilfreds med designomleggingen av Handikapnytt som ble gjennomført i 2014 I 2014 kom Handikapnytt i helt nytt design. Hvor tilfreds er du med omleggingen? N= 380. Blant de som har lest i løpet av siste 12 mnd 26

27 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Leserkretsundersøkelse Handikapnytt © TNS Mars 2015 I 2014 satset Handikapnytt på færre utgivelser med flere sider. 88% er tilfreds med denne omleggingen. Fra 2014 kommer Handikapnytt ut seks ganger i året i stedet for åtte, men til gjengjeld inneholder hver utgivelse flere sider. Hvor tilfreds er du med denne omleggingen? N= 380. Blant de som har lest i løpet av siste 12 mnd 27

28 4 Annonsemodul

29 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Leserkretsundersøkelse Handikapnytt © TNS Mars 2015 3 Annonse modul Modul 3 Annonse modul inneholder følgende spørsmålsbatteri: Q15 Hvor interessert er du i å lese om annonser for følgende produkter og tjenester? Q16 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om annonsene i [fyll inn tittel]? 29

30 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Leserkretsundersøkelse Handikapnytt © TNS Mars 2015 Annonser for medisinsk materiell/utstyr er det som er av høyest interesse for leserne Hvor interessert er du i å lese annonser (reklame) for følgende produkter og tjenester? N= 380. Blant de som har lest i løpet av siste 12 mnd 30

31 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Leserkretsundersøkelse Handikapnytt © TNS Mars 2015 Annonsene oppfattes som å gi nyttige tips og råd, samt at de er en viktig del av bladet Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om annonsene (reklamene) i Handikapnytt? N= 380. Blant de som har lest i løpet av siste 12 mnd 31

32 5 Beslutningstakerindeks

33 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Leserkretsundersøkelse Handikapnytt © TNS Mars 2015 4 Beslutningstakerindeks Modul 4 Beslutningstakerindeks inneholder følgende spørsmålsbatteri: Q17 Arbeider du i privat eller offentlig sektor? Q18 Hvilken av følgende bransjer/sektorer jobber du i? Q19 Hvilken av følgende funksjoner arbeider du hovedsakelig med på din arbeidsplass? Q20 Har du en ledende stilling, i så fall hvilken type? Q21 Har du i forbindelse med jobben noe å gjøre med innkjøp i bedriften? Q22 Hvor stort er det årlige beløpet du har helt eller delvis innflytelse over når det gjelder innkjøp av varer og tjenester? Q23 Nedenfor har vi listet opp endel varer og tjenester. Hvor stor innflytelse har du ansvar for innkjøp av den aktuelle varen eller tjenesten? 33

34 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Leserkretsundersøkelse Handikapnytt © TNS Mars 2015 N= Total Arbeidssituasjon Arbeider du i privat eller offentlig sektor? 34

35 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Leserkretsundersøkelse Handikapnytt © TNS Mars 2015 N= 148. Blant de som arbeider i privat sektor, offentlig sektor eller varierer. Bransje/sektortilhørighet Hvilken av følgende bransjer/sektorer jobber du i? 35

36 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Leserkretsundersøkelse Handikapnytt © TNS Mars 2015 Hvilken av følgende funksjoner arbeider du hovedsakelig med på din arbeidsplass? N= 148. Blant de som arbeider i privat sektor, offentlig sektor eller varierer. 36

37 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Leserkretsundersøkelse Handikapnytt © TNS Mars 2015 Har du en ledende stilling, i så fall hvilken type? N= 148. Blant de som arbeider i privat sektor, offentlig sektor eller varierer. 37

38 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Leserkretsundersøkelse Handikapnytt © TNS Mars 2015 Har du i forbindelse med jobben noe å gjøre med innkjøp i bedriften? N= 148. Blant de som arbeider i privat sektor, offentlig sektor eller varierer. 38

39 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Leserkretsundersøkelse Handikapnytt © TNS Mars 2015 Hvor stort er det årlige beløpet du har helt eller delvis innflytelse over når det gjelder innkjøp av varer og tjenester? N= 52. Blant de som har noe med innkjøp i jobbsammenheng å gjøre 39

40 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Leserkretsundersøkelse Handikapnytt © TNS Mars 2015 Nedenfor har vi listet opp endel varer og tjenester. Hvor stor innflytelse har du på innkjøp av den aktuelle varen eller tjenesten? N= 52. Blant de som har noe med innkjøp i jobbsammenheng å gjøre 40

41 6 Word of mouth

42 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Leserkretsundersøkelse Handikapnytt © TNS Mars 2015 5 WOM indeks Modul 5 WOM indeks inneholder følgende spørsmålsbatteri: Q24 Hvor oppdatert er du på hva som skjer innenfor følgende områder? Q25 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? Q30 Hvor interessert er du i følgende tema og aktiviteter? Q26 Omtrent hvor stor er din personlige brutto årsinntekt (før skatt og fradrag)? 42

43 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Leserkretsundersøkelse Handikapnytt © TNS Mars 2015 WOM indeks: innovasjonsvillighet N= TotalTall for Befolkningen 18+ er hentet fra Forbruker og Media, 15/1 43

44 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Leserkretsundersøkelse Handikapnytt © TNS Mars 2015 WOM indeks: Opinionsledere Tall for Befolkningen 18+ er hentet fra Forbruker og Media, 15/1 44

45 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Leserkretsundersøkelse Handikapnytt © TNS Mars 2015 Hvor oppdatert er du på hva som skjer innenfor følgende områder? N= Total 45

46 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Leserkretsundersøkelse Handikapnytt © TNS Mars 2015 Hvor interessert er du i følgende tema og aktiviteter? N= Total 46

47 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Leserkretsundersøkelse Handikapnytt © TNS Mars 2015 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? N= Total 47

48 7 Bakgrunnsinformasjon

49 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Leserkretsundersøkelse Handikapnytt © TNS Mars 2015 Bakgrunnsinformasjon 1:3 N= Total 49

50 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Leserkretsundersøkelse Handikapnytt © TNS Mars 2015 N= Total Bakgrunnsinformasjon 2:3 50

51 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Leserkretsundersøkelse Handikapnytt © TNS Mars 2015 N= Total Bakgrunnsinformasjon 3:3 51


Laste ned ppt "3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google