Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Folkemøte Smestad skole 26 januar 2016. Agenda Barnehage Utbygging Skole Gang- og sykkelveg Hva vil vi i vellet?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Folkemøte Smestad skole 26 januar 2016. Agenda Barnehage Utbygging Skole Gang- og sykkelveg Hva vil vi i vellet?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Folkemøte Smestad skole 26 januar 2016

2 Agenda Barnehage Utbygging Skole Gang- og sykkelveg Hva vil vi i vellet?

3 Barnehager Uvisse planer om utvidelse av Hektneråsen FUS- barnehage. Planene for omregulering av området ved Klasdammen til ny barnehage får vi presentert her i dag.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Vi skal lede utviklingen av fremtidens barnehager

17 Kunnskapsbarnehagen Espira er en av Norges største barnehagedrivere Administrerende direktør er Marit Lambrechts LITT OM ESPIRA

18 Espira er eid av AcadeMedia, Nordens største og ledende barnehage- og utdanningsaktør Barnehager, grunnskoler og voksenopplæring Ca. 50.000 barn og elever, ca. 30.000 voksenstudenter Totalt 475 enheter i Sverige og Norge I Sverige: 97 barnehager, 47 grunnskoler, 33 integrerte barnehager og grunnskoler, over 100 gymnas og 130 enheter for voksenopplæring I Norge: 82 barnehager LITT OM VÅRE EIERE AcadeMedia:

19 LekEspira

20 Vi skal gi barna en fantastisk start på livet! Pedagogiske verktøy Espira Akademiet Inne- og utemiljø PEDAGOGISK KONSEPT

21

22

23 Våre verktøy: Fagkort Veiledningshefter Egne satsinger for de eldste og for de yngste Standarder Spireportal PEDAGOGISK KONSEPT

24 Espira Akademiet Det tilbys kurs innenfor hovedkategoriene: Pedagogisk kompetanseutvikling Lederutvikling PEDAGOGISK KONSEPT

25 Inne- og utemiljø Leken og gjenkjennelig profil Helhetlig konsepttenkning i alle ledd

26 RÅD FOR INNOVASJON OG UTVIKLING (RIU) Råd for innovasjon og utvikling:

27 CSR/SOS BARNEBYER Espira er en av SOS Barnebyers Bedriftspartnere. Vi bygger barnehage for 140 barn i Zimbabwe sammen med SOS Barnebyer. Vi har ambisjon om at alle våre barnehager skal bli Miljøfyrtårn. Drøyt 60 barnehager er sertifisert nå. Espiras CSR arbeid

28 Hver dag tar vi vare på våre 7.500 barn i våre barnehager Vi skal gi de en fantastisk start på livet! Vi har 2.000 kompetente medarbeidere som sørger for dette Vi satser tungt på et godt faglig konsept og opplæring gjennom Espira Akademiet HMS, ledelse, godt faglig innhold og innovative løsninger kjennetegner Espira Vi skal lede an utviklingen av fremtidens barnehage!

29 Barnehagen og samfunnet 90% av barn i alderen 1–5 går i barnehage Barnehagedeltakelse har positiv effekt på barns utdanningsnivå og arbeidsmarkedstilknytning i voksen alder Barnehageområdet viser et godt eksempel på at private og offentlige virksomheter sammen kan løse et av samfunnets utfordringer BARNEHAGEN OG SAMFUNNET

30 Ny kommuneplan vedtatt 26.8.2015 Hansefellåsen Myrvoll sør Hektneråsen sør

31 Hansefellåsen 2022-2025

32 Myrvoll sør

33

34 Tristilvegen Nord Sentrumsetablering Regulering i gang Høringsfristen gikk ut for en uke siden

35 Hektneråsen sør

36 Restområder på Smestad og Hektneråsen Forventet kapasitet på ca. 230 boliger. Uviss utbyggingstakt. A B C D

37 Smestad skole Smestad skole er planlagt utbygd for å ivareta den relativt høye veksten av elever innenfor skolekretsen. Skolen er planlagt ferdig utbygd i 2019, tidspunkt revideres i sammenheng med revidering av befolkningsprognoser. Prognoser fra høst 2015 tilsier et langsiktig behov på 450 til 500 elever. Økning er lavere enn tidligere år basert på erfaring med at generell utbygging tar lengre tid en tidligere antatt.

38 Smestad skole … Størrelse på tilbygg og tidspunkt for ferdigstilling vurderes hvert år, og skjer i samråd med skolen Tillegstomt ble ervervet i 2015 For et helhetlig skole og uteområde er nærmiljøanlegget på skolen planlagt utvidet i sammenheng med at skolen bygges ut. Det er planlagt etablering av skolepaviljonger for to baser fra skolestart 2016. Det er satt av totalt ca 71 Mill til utvidelsen med et estimert behov på 2000m2.

39 Omtrentlig plassering av paviljong

40 Gang- og sykkelveg fra Oppsal til Grini Folkemøte avholdt sist høst Statens Vegvesen er i gang med regulering Ut på høring til sommeren Framdrift: tja… ferdig 2020?

41 Holt skole En perle som holder på å gå tapt Kommunen skal til å utrede nytt ungdomshus på Fjerdingby så vår idé om ungdomsklubb falt til jorden…

42 Midtre Rælingen Vel Trenger at flere blir med for å få til mer. I 2015 gjorde vi dette: Bygget bord ved gapahuken i Grindlia Ryddet stier nede ved vannet og oppe i skogen Bidro med 3 kasser til Rælingstrimmen. Vi fikk vinneren! Arrangerte St.Hansfeiring i Grindlia Skrev høringsinnspill Engasjert i Rælingen Friluftsråd

43 Midtre Rælingen Vel … I 2016 skulle vi gjerne: Ha flere medlemmer Fortsette med det vi gjorde i 2015 Få klopplagt en del myrdrag på stiene i marka (må snakke med grunneierne først…). Utfordre kommunen på tiltak i nærmiljøet vårt. Det dere mener vi skal ta tak i (men da trenger vi at flere engasjerer seg …)


Laste ned ppt "Folkemøte Smestad skole 26 januar 2016. Agenda Barnehage Utbygging Skole Gang- og sykkelveg Hva vil vi i vellet?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google