Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Gløs NORD MålHandlingsplan Økt tilstedeværelseØkt medarbeidertrivsel.Fokus på ergonomi, pausegym og trivsel. Fysisk sikkerhetIngen skader i arbeidstiden.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Gløs NORD MålHandlingsplan Økt tilstedeværelseØkt medarbeidertrivsel.Fokus på ergonomi, pausegym og trivsel. Fysisk sikkerhetIngen skader i arbeidstiden."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Gløs NORD MålHandlingsplan Økt tilstedeværelseØkt medarbeidertrivsel.Fokus på ergonomi, pausegym og trivsel. Fysisk sikkerhetIngen skader i arbeidstiden. Fokus på HMS. Retningslinjer skal følges. Psykososialt arbeidsmiljøØkt medarbeider trivsel.Fokus på nærværet. Vi må vise at vi bryr oss og at vi respekterer hverandre. Fokusere på samarbeid. Ytre miljøØkt sorteringsgrad.Avfallshåndtering – Være pådrivere for miljøene slik at NTNU blir sett på som en miljøby. HMS for DA’s kunderIngen klager fra ansatte og studenter på mangelfull informasjon. Vi skal bli bedre på kommunikasjon/informasjon til ansatte og studenter om arbeid som utføres av Driftsavdelingen.

2 2 Gløs MIDTRE MålHandlingsplan Økt tilstedeværelseØkt medarbeider tilfredshet ved måling i 2014. Vi skal se-lytte og bry oss om hverandre. Fysisk sikkerhetIngen skader i arbeidstiden. Vi skal ha økt fokus på retningslinjer. Psykososialt arbeidsmiljøØkt medarbeider tilfredshet ved måling i 2014. Vi skal vise romslighet-rettferdighet-respekt og inkludering av hverandre. Ytre miljøØkt sorteringsgrad på Gløs Midtre med 10% Aktiv pådriver ut i miljøene for at NTNU skal nå sine mål. HMS for DA’s kunderIngen klager fra kunder/ansatte om mangelfull informasjon. Vi skal bli bedre på kommunikasjon/informasjon til ansatte om arbeid som utføres av Driftsavdelingen.

3 3 Gløs SØR MålHandlingsplan Økt tilstedeværelseØkt medarbeider tilfredshet. Julebord, felles vår tur. Skrytevaffel når noe er bra. De enkelte bygg. BA/RL varsler når det bør være. Vin lodding, lotto, tipping hver fredag, vaffel sporadisk. (allerede pågående aktiviteter) Fysisk sikkerhetIngen uhell eller skade i arbeidstiden. Ved semesterstart, ta opp HMS håndboka og sikkerhets datablad for verksteder og lab. En gang pr. år felles undervisning i ergonomi og løfte teknikk. Psykososialt arbeidsmiljøSe punkt 1. Nærvær. (Økt tilstedeværelse) Ytre miljøRedusert energi forbruk.Bli flinkere til å varsle om noe drypper eller sildrer. Se på bruken av lys og varme. HMS for DA’s kunderIngen klage fra kunder.Varsling i god tid ved planlagt driftsstans eller andre arbeider som vil påvirke/forstyrre våre kunder.

4 4 YTRE område MålHandlingsplan Økt tilstedeværelse88% nærvær i 2014 89% nærvær i 2015 Dialog, ergonomi, riktige Paga-tall, oppmerksomhet ovenfor medarbeidere, god informasjon Fysisk sikkerhet0-Null arbeidsrelaterte personskader i 2014- 2015. «We do it the safe way – or no way» Helse, miljø og sikkerhet skal `styre` arbeidsdagen. Holde oppsikt, tilbakemelde ved observerte avvik/nesten-ulykker. Benytte riktig arbeidsutstyr/verneutstyr Psykososialt arbeidsmiljøVidereføre dagens nivå ved hjelp av pkt 1 Gjennomføre medarbeider samtaler, medvirkning, trivsel. Ytre miljøHoldningsendring iht avfall og energi, fokus på HMS, økt gjenbruk. Legge til rette for bedre avfallssortering, opplæring i god håndtering, informere om gevinster, involvere alle, gå foran med gode eksempler HMS for DA’s kunderTilfredse kunder/bruker (kundetilfredshetsmåling) Være imøtekommende og tydelig, avklare forventninger, ta hensyn ved utførelse av arb.oppgaver/tjenester

5 5 DRAGVOLL MålHandlingsplan Økt tilstedeværelseØkt teamfølelse og samhold skal gi redusert sykefravær. Det gode samholdet skal skapes igjennom gode samtaler, sosiale aktiviteter og teambuilding. Det må skapes en følelse av at vi alle er viktige brikker i de andres hverdag. Det finnes et opplegg for teambuilding på Sørum gård. Her gjennomføres en rekke aktiviteter som den enkelte IKKE kan gjennomføre uten støtte eller hjelp fra andre. Pris 150,- pr pers inkludert lunch. Fysisk sikkerhetUnngå skader / ulykker relatert til jobb i 2014 og 2015. Systematisk jobbing med HMS og bruk av verneutstyr. Legge opp til månedlige "fokus-tema". Eks. bruk av kjemikalier, verneutstyr, forebyggende arbeidsteknikk, retningslinjer osv. Gjentagende drilling i hvem gjør hva av DO, RH, BA, RL og DL. Dette gjelder spesielt evakuering, sikring og varsling. Psykososialt arbeidsmiljøBedre tilfredshet blant medarbeidere ved neste medarbeiderundersøkelse. Jobbe for de ansatt. Være ordholden, systematisk, hjelpsom og korrekt. Alle skal bidra til at alle får en fin dag på jobben. Ytre miljø10 % økning i sorteringsgrad på vårt avfall hvert år i 2014 og 2015. Etablere sorteringsplass ved varemottak. Møbler og div demonteres og kildesorteres. HMS for DA’s kunderUnngå klager fra studenter og ansatt når det gjelder røyking ved våre bygg. Unngå fallskader ved innganger til våre bygg på vinters tid. Bedre skilting og tilrettelegging i forbindelse med områder det røykes. Fullt fokus på tidlig snørydding og strøing ved alle innganger.

6 6 PTP MålHandlingsplan Økt tilstedeværelseØkt medarbeider tilfredshet ved måling i 2014. Vi skal se-lytte og bry oss om hverandre. Fysisk sikkerhetIngen skader i arbeidstiden. Vi skal ha økt fokus på retningslinjer. Psykososialt arbeidsmiljøØkt medarbeider tilfredshet ved måling i 2014. Vi skal vise romslighet-rettferdighet-respekt og inkludering av hverandre. Ytre miljøLegge til rette for at NTNU oppnår en sorteringsgrad på 85% så raskt som mulig Evaluere/forbedre utnyttelsesgraden av avfallsbilene slik at vi når KLIMAFOT-prosjektets miljø- og økonomimål HMS for DA’s kunderIngen skader som følge av mangelfull vedlikehold på uteområdene Følge opp brøyting/strøing i løpet av vinteren.

7 7 NTNU trykk MålHandlingsplan Økt tilstedeværelseFå ned fraværMedarbeidersamtaler Fysisk sikkerhetUnngå ulykker og senke risiko for skader Nyere utstyr med økt sikkerhet (skjæremaskin og innbindinsmaskin) Psykososialt arbeidsmiljøBedre arbeidsmiljøMedarbeidersamtaler og sosiale aktiviteter utenfor arbeid. Ytre miljøFlinkere til å sortere avfallTilrettelegge for sortering HMS for DA’s kunderDet er for mye støy i skrankeområdet, problemer med å kommunisere med kunder. Ombygging ila 2014

8 8 Staben MålHandlingsplan Økt tilstedeværelseNøyaktig % mål kommer senere Fortsette den gode dialogen. Skape en arbeidsplass hvor vi tar vare på vår egen helse. Ledere skal være tydelige på hva som er tilstrekkelig kvalitetssnivå på stabs oppgaver. GI POSITIV TILBAKEMELDINGER!!! Fysisk sikkerhetUnngå belastningskader som fører til sykefravær/sykemeldinger Fortsett med god tilrettelegging av arbeidsplassene. Vi bestiller en fra HMS til å sjekke arbeidsplassene våre. Vi gjenoppliver pausegymmen Psykososialt arbeidsmiljøBli enda bedre kjent med hverandre. Delta på lønningspils (hver 3.torsdag i måneden) Felles årsplanlegging med noe sosialt. Ytre miljøVi skal redusere papir forbruk og bil bruk. Vi lager en miljøstasjon i Driftssentralen. Ser på tiltak som medfører mindre bruk av papir, for eksempel iPad, to dataskjermer etc. 10 turer på el-sykkel pr. år pr. stabsmedlem. Ikke bruke bil ifm oppdrag, møter o.l. på Gløshaugen. HMS for DA’s kunderForbedre informasjon og kommunikasjon. Kurs og opplæring for alle i stab (pedagogikk). Lage en felles «plass» for informasjon. Ta ansvar for å bruke den felles «plassen». Felles forståelse hvordan den daglige kommunikasjonen skal være. Lage kommunikasjons ABC.


Laste ned ppt "1 Gløs NORD MålHandlingsplan Økt tilstedeværelseØkt medarbeidertrivsel.Fokus på ergonomi, pausegym og trivsel. Fysisk sikkerhetIngen skader i arbeidstiden."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google