Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INVE STORS IN AQUACULTURE INnovation in AQuaculture 1 Utviklingen i Bjugn Statistikk for 2014/15.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INVE STORS IN AQUACULTURE INnovation in AQuaculture 1 Utviklingen i Bjugn Statistikk for 2014/15."— Utskrift av presentasjonen:

1 INVE STORS IN AQUACULTURE INnovation in AQuaculture 1 Utviklingen i Bjugn Statistikk for 2014/15

2 INVE STORS IN AQUACULTURE INnovation in AQuaculture 2 Folketallsvekst Folketallet på Fosen og i Bjugn Kommune er omtrent hvor det var for ti år siden. I samme periode har folketallet i Norge steget med over 12 % og over 14 % i Sør-Trøndelag Fosen Bjugn Sør-Trøndelag Landet Kilde: SSB.no

3 INVE STORS IN AQUACULTURE INnovation in AQuaculture 3 Omtrent samme folketallsvekst som Fosen Folketallet på Fosen og i Bjugn Kommune er omtrent hvor det var for ti år siden. I samme periode har folketallet i Norge steget med over 12 % og over 14 % i Sør-Trøndelag Kilde: SSB.no

4 INVE STORS IN AQUACULTURE INnovation in AQuaculture 4 Fødselsunderskudd nesten hvert år Antall levende fødsler delt på antall dødsfall 2005 -2014 Bjugn har hatt fødselsunderskudd nesten hvert år i perioden. Kilde: SSB.no

5 INVE STORS IN AQUACULTURE INnovation in AQuaculture 5 Fødselsunderskudd og lite tilflytting FødselsoverskuddFødselsunderskudd Netto utflytting Netto innflytting Bjugn Fosen Sør- Trøndelag Hele landet Rissa Leksvik Osen Ørland Åfjord Roan Tall i prosent av innbyggertall 01.01.2005 Kilde: SSB

6 INVE STORS IN AQUACULTURE INnovation in AQuaculture 6 Utvikling i antall virksomheter Kilde: SSB.no Bjugn slår både resten av Fosen og Sør-Trøndelag i utvikling i antall selskap, men når ikke opp til landsgjennomsnittet.

7 INVE STORS IN AQUACULTURE INnovation in AQuaculture 7 Nyetableringer Antallet nyetableringer er tilnærmet proporsjonalt fordelt mellom kommunene siden 2008. Kilde: SSB.no

8 INVE STORS IN AQUACULTURE INnovation in AQuaculture 8 En del konkurser i Bjugn Bjugn har hatt en høyere andel av konkursene på Fosen enn andelen innbyggere skulle tilsi. Spesielt fra 2012 og fremover. Kilde: SSB.no

9 INVE STORS IN AQUACULTURE INnovation in AQuaculture 9 Flere nyetableringer enn konkurser hvert år Bjugn har hatt en høyere andel av konkursene på Fosen enn andelen innbyggere skulle tilsi. Spesielt fra 2012 og fremover. Kilde: SSB.no

10 INVE STORS IN AQUACULTURE INnovation in AQuaculture 10 Utdanningsnivået øker Menn20052013 Grunnskolenivå37,3 %34,3 % Videregående skole-nivå49,0 %49,5 % Universitets- og høgskolenivå kort9,6 %11,8 % Universitets- og høgskolenivå lang2,9 %3,1 % Uoppgitt eller ingen fullført utdanning1,2 %1,3 % Kvinner20052013 Grunnskolenivå44,4 %36,6 % Videregående skole-nivå39,1 %41,0 % Universitets- og høgskolenivå kort14,1 %18,8 % Universitets- og høgskolenivå lang1,0 %2,0 % Uoppgitt eller ingen fullført utdanning1,3 %1,5 % Menn20052013 Grunnskolenivå36,1 %31,8 % Videregående skole-nivå49,5 %50,6 % Universitets- og høgskolenivå kort10,7 %11,4 % Universitets- og høgskolenivå lang2,9 %3,1 % Uoppgitt eller ingen fullført utdanning0,8 %3,2 % Kvinner20052013 Grunnskolenivå40,7 %34,3 % Videregående skole-nivå42,2 %43,4 % Universitets- og høgskolenivå kort15,0 %18,7 % Universitets- og høgskolenivå lang1,2 %2,3 % Uoppgitt eller ingen fullført utdanning0,8 %1,4 % FosenBjugn Sør-Trøndelag Menn20052013 Grunnskolenivå27,3 %24,0 % Videregående skole-nivå45,6 %43,2 % Universitets- og høgskolenivå kort15,9 %17,9 % Universitets- og høgskolenivå lang9,6 %11,1 % Uoppgitt eller ingen fullført utdanning1,6 %3,9 % Kvinner20052013 Grunnskolenivå31,4 %25,4 % Videregående skole-nivå40,1 %37,9 % Universitets- og høgskolenivå kort22,3 %26,2 % Universitets- og høgskolenivå lang4,6 %7,8 % Uoppgitt eller ingen fullført utdanning1,5 %2,7 % Hele landet Menn20052013 Alle nivåer100,0 % Grunnskolenivå29,4 %26,6 % Videregående skole-nivå45,1 %42,7 % Universitets- og høgskolenivå kort16,2 %17,5 % Universitets- og høgskolenivå lang7,4 %8,7 % Uoppgitt eller ingen fullført utdanning2,0 %4,5 % Kvinner20052013 Alle nivåer100,0 % Grunnskolenivå31,7 %27,0 % Videregående skole-nivå40,4 %37,5 % Universitets- og høgskolenivå kort21,8 %25,6 % Universitets- og høgskolenivå lang3,9 %6,7 % Uoppgitt eller ingen fullført utdanning2,2 %3,3 % Utviklingen i Bjugn og på Fosen er omtrent som for landet ellers: Befolkningens utdanningsnivå øker, spesielt blant kvinner. Det eneste utviklingstrekket som skiller Fosen og Bjugn fra Sør-Trøndelag og resten av landet er at andelen med videregående skole som høyeste avsluttede utdanning øker. Kilde: SSB.no

11 INVE STORS IN AQUACULTURE INnovation in AQuaculture 11 Færre unge, flere eldre Bjugn og Fosen har en lavere andel av unge (20 – 40 år) enn landsgjennomsnittet og fylkesgjennomsnittet, samt en høyere andel godt voksne og eldre (50+). Kilde: SSB.no

12 INVE STORS IN AQUACULTURE INnovation in AQuaculture 12 Arbeidsløse Ved utgangen av 2014 var arbeidsløsheten li Bjugn lavere enn landsgjennomsnittet og ellers i Sør-Trøndelag. Gjennom perioden har Bjugn i gjennomsnitt hatt høyere arbeidsledighet enn resten av landet og fylket. Av Fosenkommunene er det bare Leksvik og Åfjorden som har hatt noe lavere gjennomsnittlig arbeidsledighet de siste ti årene. % Kilde: SSB.no

13 INVE STORS IN AQUACULTURE INnovation in AQuaculture 13 Bransjer Bjugn20092015 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell147143-2,7 % Omsetning og drift av fast eiendom45474,4 % Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet334227,3 % Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner3231-3,1 % Helsetjenester142042,9 % Totalt47853010,9 % Fosen20092015 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell1 038948-8,7 % Omsetning og drift av fast eiendom21928530,1 % Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner1992032,0 % Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet17119312,9 % Oppføring av bygninger10612820,8 % Totalt3 0313 2738,0 % Sør-Trøndelag20092015 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell3 8843 668-5,6 % Omsetning og drift av fast eiendom2 3373 01529,0 % Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner2 1162 1813,1 % Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet1 5291 79117,1 % Helsetjenester1 3011 78237,0 % Totalt26 39430 60816,0 % Hele landet20092015 Omsetning og drift av fast eiendom43 88854 38923,9 % Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell53 24550 751-4,7 % Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner38 07839 5253,8 % Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet29 70235 33919,0 % Helsetjenester23 36632 56439,4 % Totalt467 330547 23217,1 % Antallet bedrifter i Bjugn har økt mer enn gjennomsnittet på Fosen. Tilbakegangen i antallet gårdsbruk er lavere i Bjugn enn gjennomsnittet på Fosen, i Sør-Trøndelag og landsgjennomsnittet.


Laste ned ppt "INVE STORS IN AQUACULTURE INnovation in AQuaculture 1 Utviklingen i Bjugn Statistikk for 2014/15."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google