Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Du har allerede gjennomgått elektronisk Airside safety kurs Dette kurset skal gi en innføring i utformingen av flyplassen, kjennskap til ferdselsmønster.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Du har allerede gjennomgått elektronisk Airside safety kurs Dette kurset skal gi en innføring i utformingen av flyplassen, kjennskap til ferdselsmønster."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Du har allerede gjennomgått elektronisk Airside safety kurs Dette kurset skal gi en innføring i utformingen av flyplassen, kjennskap til ferdselsmønster og kart, oppmerking og spesielle utfordringer på flyplassen vår. Målsetning med kurset er å oppnå en sikker arbeidsplass og å redusere risikoen for uhell / hendelser i forbindelse med opphold og arbeid på lufthavna. Introduksjonskurs sikkerhet Stavanger lufthavn, Sola Versjon 11. juli 2008

3 Ord og uttrykk ManøvreringsområdeTaksebaner og rullebaner FerdselsområdeOmråder brukt av fly FlysideOmrådet innenfor flyplassgjerdet Interne kjørevegerKjøreveger på flyside Indre kjørevegIntern kjøreveg langs terminal Ytre kjørevegIntern kjøreveg ”bak” fly

4 Områdeinndeling utvendig flyside CSRA Sikkerhetskontroll- punkt CSRA manuell sikkerhetskontroll av kjøretøy og personell og manuell kontroll av id-kort og kjøretøy- tillatelse

5 Innpasseringspunkter utendørs Kortleserport Kortleserport med fjernkontroll Port med hengelås Gangport med kortleser Gangport med hengelås Ekstern port kun for fjernkontroll Ekstern port med hengelås Port ikke i bruk Porter i generell bruk (men med begrenset adgang) 1 Hovedport 5 Gangport P13 26 og 27 Fuelport 31 Port ved helikopterterminal

6 Security Sjekk av ID-kort elektronisk i kortlesere (ubemannede dører) manuell kontroll i bemannede punkt, hovedport og sikkerhetskontrollpunkt, fortløpende på flyside ved inspeksjoner Personell uten ID-kort skal på flyside være i følge med personell med slikt kort Sikkerhetskontroll ”elektronisk” i terminal Manuell utendørs

7 CSRA Underetasje Kjeller og kulvert: CSRA ”bak” kortleserdører, sikkerhetskontroll i første etasje

8 CSRA 1. etasje  Innpassering fra landside til CSRA via sikkerhetskontroll i innsjekkshall ved heis (H24) eller varemottaket.  Utpassering fra CSRA til landside via sikkerhetskontrollen i innsjekk ved heis, via gate 30 eller enveisdører fra ankomst innland.  Utlevering av oversize bagasje blir via dører ved innlandsbånd og i tollhall. For disse to dørene må sikkerhetskontrollør tilkalles for åpning av dør.

9 CSRA 2. etasje  Innpassering fra landside via sikkerhetskontrollsluse passasjerer og ansatte  Utpassering til landside via enveisdører til tollhall eller innland.

10 CSRA tredje etasje Adgang til CSRA 3. etasje via avgangshall innland. Tak/fjerde etasje: ikke CSRA, men avsperret landside, adgang kun for autorisert personell

11 Sammenheng mellom ID-kortets adgangsnivåer og lufthavnens områdeinndeling: Flyside innenfor blått område Hangarer Cargo (frakt) Spesielle områder (sikringsbygg) Baggasjehall (i flyterminal og helikopterterminal) TransittHall (i flyterminal) H H H C S B B TH

12 ID-kort Kort skal bæres synlig, kode skal skjules ved bruk. Rutiner ved påtreff av personell som ikke bærer synlig ID-kort Har personen følge Har personen ID-kort Varsle Airport Patrol/sikkerhetskontrolltjenesten eller følge vedkommende ut fra sikkerhetsbegrenset område/flyside Sanksjonsmuligheter Avinor har sanksjonsmuligheter ved rapporter om brudd på bestemmelser

13 Ansvar for din egen og andres sikkerhet Finn gode arbeidsrutiner som bidrar til sikre operasjoner. Vær et godt eksempel for andre. ”Snarveier” aksepteres ikke Bli sett, synbarhetstøy skal benyttes på flyside (Orange Avinor, gule vester andre selskaper) Ta vare på hørselen din, benytt hørselsvern Bruk vernesko Røyking er forbudt på flyside

14 Ansvar for din egen og andres sikkerhet Hold avstand til fly som er parkert (20 m probell, 50 m jetfly og helikopter) Vær oppmerksom med faren for blast bak flymotorer og innsuging forran motorene Løse gjenstander, små og store, skal sikres, for å unngå skader (FOD). Mindre gjenstander kastes i søppelbøtter (på flyside merket FOD)

15 Ansvar for din egen og andres sikkerhet Parkerte fly og utstyr som som du ikke har kunnskaper om skal ikke røres. Betjening av fly og diverse utstyr/verktøy krever opplæring. Ukyndig personell vil kunne sette sikkerheten i fare, om utstyr brukes feil.

16 . Rullebaner 18 (fra nord) og 36 (fra sør) 11 (fra vest) og 29 (fra øst) 18/36 11/29

17 . Taksebaner A1 og A2 C 1, C2 og C3 D E F1, F2 og F3 G1, G2, G3, G4, G5, G6 og G7 H J1 og J2 K1 og K2 L1, L2, L3 og L4 R E G F G C A D H L R K J

18 . Oppstllingsplattformer Avisingsplattform P13 P1 P9 P10 P2 P7 P5 P4 P3

19 Interne kjøreveger og spesielle fareområder Krysningspunkt takseveger og kjøreveger/gangveg Porter (1 hovedport, 31 helikopterterminal og 26/27 Fuelport) Om du sykler eller går fra flyterminal til hovedport skal du følge veg vist med gul pil. Gå ellers langs bygg. Vær oppmerksom på utkjøring fra bagasjehaller ved terminalene.

20 Ferdselsmønster stand 8-23 Ytre kjøreveg Indre kjøreveg Fareområder ved innkjørsler til bagasjeanlegg Passering av CSRA-brakke Overvåking av plattform fra CSRA-brakker og hovedport

21 Oppmerking ved stand Røde linjer er sikkerhetsområde for fly, det skal ikke være utstyr innenfor disse områdene når fly kommer eller går.

22 Eksempler på oppmerking, lys og skilting på Stavanger lufthavn, Sola Stopp for sikkerhets-kontroll Varselskilt lavsikt. Lampe blinker når lavsikts-prosedyre er innført Brannmelder/ direkte varsling av brannstasjon. Plassert på alle broer Store elementer som markerer farlige område Plast-kon som markerer farlig punkt

23 Vikeplikt for kjørende Vikeplikt for fy Grense for manøvreringso mråde Ledelinje for fly Grense for manøvreringso mråde (internkjøreveg) Eksempler på merking Sikkerhets- område fly Ledelinje for fly Sikkerhetslinje mot fly Intern kjøreveg

24 Brennstoff- og oljesøl og andre utslipp Avinor’s driftssentral skal varsles på tlf. 51 65 81 24 Avinor har eget utstyr for oppsamling av søl.

25 Hendelser innenfor lufthavnområdet Ved hendelser hvor det har vært forårsaket skade eller kunne ha blitt skader, skal det umiddelbart innrapporteres til Avinor iht lokale prosedyrer. Prosedyren finnes på Internett, http://avinor.no ”Stavanger lufthavn”, ”for ansatte på lufthavnen”http://avinor.no Dersom det er materielle skader ber man om at gjenstander som er involvert ikke blir flyttet før man har tatt bilder, eller på annen måte fått sikret/klarlagt hendelsesforløpet. Tett samarbeid med Avinors utrykningsleder er påkrevd. Avinor’s driftssentral varsles på tlf. 51 65 81 24

26 Lavsiktsprosedyre (LVP) Skal tillate trafikk når tårnet ikke kan se manøvreringsområdet, og faktisk også når pilot har så liten sikt at det er vanskelig å manøvrere, samt avverge sammenstøt med andre på grunnlag av det piloten selv ser. Derfor er det uhyre viktig at ferdselsmønsteret etterleves Formålet med denne prosedyren er å sikre drift under lav sikt. Iht. krav om lavsiktsprosedyrer på bakken, og her igjennom: Forebygge kollisjon mellom luftfartøyer Forebygge kollisjon mellom luftfartøy og annen trafikk Forebygge uautorisert ferdsel på rullebanen i forbindelse med avgang og landing Beskytte ILS anlegg mot utilsiktet utfall Forberede for raske brann/havariutrykninger Som fotgjenger på flyside, utvis stor forsiktighet, unngå ferdsel ut mot flyenes operasjonsområder.

27 Avslutning Introduksjonskurset inneholder også en praktisk runde i de områdene som er aktuelle for deg i forhold til din tjeneste eller funksjon på lufthavnen. Denne utføres sammen med din leder eller en annen kollega som er utpekt av din leder. Lykke til!


Laste ned ppt "Du har allerede gjennomgått elektronisk Airside safety kurs Dette kurset skal gi en innføring i utformingen av flyplassen, kjennskap til ferdselsmønster."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google