Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Transfusjonsreaksjoner A.Espinosa Overlege Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Transfusjonsreaksjoner A.Espinosa Overlege Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin."— Utskrift av presentasjonen:

1 Transfusjonsreaksjoner A.Espinosa Overlege Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin

2 Klassifikasjon 1. Immunologiske Antistoffer mot erytrocytter Antistoffer mot erytrocytter Febrile non-hemolytiske reaksjoner Febrile non-hemolytiske reaksjoner PTP (Posttransfusjonspurpura) PTP (Posttransfusjonspurpura) Allergiske reaksjoner Allergiske reaksjoner TA-GVHD TA-GVHD TRALI (Immunologisk TRALI) TRALI (Immunologisk TRALI) 2. Infeksiøse bakterier bakterier virus virus 3. Toksiske Fysiske mekanismer Fysiske mekanismer Kjemiske mekanismer Kjemiske mekanismer 4. Hemodynamiske TRALI (Ikke immunologisk TRALI) TRALI (Ikke immunologisk TRALI) TACO TACO 5. Komplikasjoner ved massive transfusjoner Hypotermi Hypotermi Koagulasjonsforstyrrelser Koagulasjonsforstyrrelser

3 I Immunologiske TR 1. Antistoffer mot erytrocytter. 2. Febrile non-hemolytiske reaksjoner. 3. PTP (Posttransfusjonspurpura). 4. Allergiske reaksjoner. 5. TA-GVHD 6. Immunologisk TRALI

4 Hemolytiske transfusjonsreaksjoner Pasienten har antistoffer rettet mot giverens erytrocytter. Pasienten har antistoffer rettet mot giverens erytrocytter. Hemolytiske TR kan klassifiseres i: Hemolytiske TR kan klassifiseres i: Intravaskulær Hemolyse ( akutt ) Ekstravaskulær Hemolyse ( forsinket)

5 Intravaskulær hemolyse - Hyppigst anti-A, anti-B ( OBS! ved feil blod gitt!) - Antistoff (IgM) som aktiverer komplementkaskaden fullt ut - Andre sjeldne antistoffer som kan føre til IV-hemolyse i tillegg til ABO antistoffer: Anti-PP 1 P k, anti-Vel tillegg til ABO antistoffer: Anti-PP 1 P k, anti-Vel Ekstravaskulær hemolyse - Antistoff som enten ikke kan aktivere komplement eller ikke aktiverer komplementkaskaden fullt ut. ikke aktiverer komplementkaskaden fullt ut. - Eksempler: Rh, Kell, Duffy, MNSs, Kidd, Lewis m.fl.

6 Akutt Intravaskulær Hemolyse Intravaskulær destruksjon av de transfunderte erytrocytter pga komplementaktivering. Intravaskulær destruksjon av de transfunderte erytrocytter pga komplementaktivering. IgM antistoffer

7 Akutt Ekstravaskulær Hemolyse Destruksjon av antistoffdekkede erytrocytter i retikuloendotelial systemet (milten og leveren). Destruksjon av antistoffdekkede erytrocytter i retikuloendotelial systemet (milten og leveren). IgG antistoffer

8 IV-hemolyse- Patofysiologi Aktivering av Komplement Aktivering av Komplement hemolyse, Hb-emi, Hb-uri, BR-emi,  haptog. hemolyse, Hb-emi, Hb-uri, BR-emi,  haptog. C3a, C5a, serotonin, histamin, hpt, sjokk C3a, C5a, serotonin, histamin, hpt, sjokk Aktivering av Koagulasjonskaskaden Aktivering av Koagulasjonskaskaden små trombi (DIC), generell blødning. små trombi (DIC), generell blødning. Aktivering av Kinin Aktivering av Kinin Bradikinin, katekolaminer, lite O 2, generell organsvikt. Bradikinin, katekolaminer, lite O 2, generell organsvikt.

9 Patogenese - intravaskulær erytr.destruksjon Ag-as bradykinin-kallikrein-systemet  Kinin-syst. ↓ ↑ Komplement syst. → C3a, C5a → mastceller  Histamin ↓ C3b m.fl. Serotonin TCC(C9) ↓ ↓ fagocyttiske celler hemolyse ↓ ↓ cytokiner fritt Hb→NO↑ IL-1, IL-8, TNF-α → Koagulasjon syst.

10 Akutt intravaskulær hemolyse veldigsjelden veldig sjelden hyppigst årsak: ABO-uforlikelighet pga hyppigst årsak: ABO-uforlikelighet pga feil blodpose transfundert !! feil blodpose transfundert !! IgM antistoffer IgM antistoffer Kliniske tegn: Hb-emi, BR-emi, Hb-uri. Kliniske tegn: Hb-emi, BR-emi, Hb-uri.

11 Akutt intravaskulær hemolyse Klinikk Uro, angst Uro, angst Ansiktsrødme (”flushing”) Ansiktsrødme (”flushing”) Varmefølelse langs blodåren Varmefølelse langs blodåren Ryggsmerter Ryggsmerter Brystsmerter Brystsmerter Feber, frysninger Feber, frysninger Brekninger, diaré Brekninger, diaré Hemoglobinuri Hemoglobinuri Sjokkutvikling Sjokkutvikling Nyresvikt Nyresvikt DIC (=disseminert intravaskulær koagulasjon) DIC (=disseminert intravaskulær koagulasjon)

12 HTR- utredning Feil blod transfundert? Feil blod transfundert? Blodtypeserologisk utredning: DAT, retyping, antistoffscreening, ev. ID, forlik Blodtypeserologisk utredning: DAT, retyping, antistoffscreening, ev. ID, forlik Hemolyseparametre: Hb, synlig hemolyse?, haptoglobin, bilirubin, LD, hemogobinuri Hemolyseparametre: Hb, synlig hemolyse?, haptoglobin, bilirubin, LD, hemogobinuri

13 Akutt intravaskulær hemolyse- Prognose Prognosen er avhengig av : Antistofftiter hos pasienter ( pasientens alder) Antistofftiter hos pasienter ( pasientens alder) Mengde blod transfundert Mengde blod transfundert Dødelighet ved ABO-uforlikelighet anslås til ca. 10 % (4-40%) Dødelighet ved ABO-uforlikelighet anslås til ca. 10 % (4-40%)

14 Ekstravaskulær Hemolyse IgG ( Rh, Kell, Duffy, Lewis, og andre antigener). antigener). risiko ved hastesituasjoner (katastrofeblod) risiko ved hastesituasjoner (katastrofeblod) Symptomer: frysninger, kvalme, brekninger, Symptomer: frysninger, kvalme, brekninger, feber, ikterus. feber, ikterus.

15 Patogenese - ekstravaskulær erytr.destruksjon Ag-as → fagocytose ↓ milt Komplementsyst. ↓ Cytokiner C3b, C3dg Fritt Hb ↓ fagocytose bilirubin↑ lever

16 Akutt hemolytisk reaksjon Behandling og utreding STOPP TRANSFUSJONEN !! STOPP TRANSFUSJONEN !! i.v. væsketilførsel i.v. væsketilførsel Symptomatisk behandling av sjokk, DIC, nyresvikt. Symptomatisk behandling av sjokk, DIC, nyresvikt. Sjekk om feil blodpose transfundert !! I det tilfelle, Sjekk om feil blodpose transfundert !! I det tilfelle,  Sjekk om feil blod er gitt til en annen pasient !!  Sjekk om feil blod er gitt til en annen pasient !! Ta prøve til bakteriologisk dyrkning ( for å utelukke sepsis). Ta prøve til bakteriologisk dyrkning ( for å utelukke sepsis). Andre blodprøver ( Haptoglobin, LD, ….) Andre blodprøver ( Haptoglobin, LD, ….) Ta prøve til blodtypeserologisk utredning: Ta prøve til blodtypeserologisk utredning: Blodtyping av pasienten og blodposen. Blodtyping av pasienten og blodposen. Forlik før og etter transfusjon. Forlik før og etter transfusjon. DAT før og etter tx. DAT før og etter tx. Antistoffscreening før og etter tx. Antistoffscreening før og etter tx.

17 Forsinket hemolytisk reaksjon Behandling og utredning nedsatt haptoglobin i serum (  ) nedsatt haptoglobin i serum (  ) pas. blodtype og forlikelighetsprøver pas. blodtype og forlikelighetsprøver bekrefte hemolyse (Hb-emi, Hb-uri,  BR) bekrefte hemolyse (Hb-emi, Hb-uri,  BR) DAT og antistoffscreening. DAT og antistoffscreening. Vanligvis ikke nødvendig med spesifikk behandling. Vanligvis ikke nødvendig med spesifikk behandling.

18 Febrile transfusjonsreaksjoner (FNHTR) - Symptomer Feber ≥ 38 o C eller temperaturstigning ≥1 o C Feber ≥ 38 o C eller temperaturstigning ≥1 o C Stort sett pga. HLA antistoffer Stort sett pga. HLA antistoffer Svangerskap Svangerskap Blodtransfusjon Blodtransfusjon Frysninger Frysninger Hodepine, kvalme/oppkast, dyspné. Hodepine, kvalme/oppkast, dyspné. Raskt etter påbegynt transfusjon (innen 4 t etter avsluttet transfusjon?) Raskt etter påbegynt transfusjon (innen 4 t etter avsluttet transfusjon?) Kort varighet (maks 8 t?). Kort varighet (maks 8 t?). Sjelden alvorlige. Krever sjelden behandling. Sjelden alvorlige. Krever sjelden behandling.

19 Febrile non-hemolytiske transfusjonsreaksjoner (FNHTR) Insidens Hyppigst meldte transfusjonsreaksjon: 1:1.700 (TROLL, Norge 2005). Hyppigere ved fullblod og før leukocyttfiltrering. Årsak - Leukocyttantistoff (hovedsakelig HLA-antistoff) - Leukocyttantistoff (hovedsakelig HLA-antistoff) hos mottaker (multipare, multitransfunderte). hos mottaker (multipare, multitransfunderte). - Passivt overførte cytokiner og andre pyrogener fra - Passivt overførte cytokiner og andre pyrogener fra leukocytter/ trombocytter ( vanlig årsak). leukocytter/ trombocytter ( vanlig årsak).

20 FNHTR- Diagnostikk Klinikk - Klinikk - Utelukke andre årsaker !! - Evt. påvisning av HLA- antistoff, leukocyttspesifikke antistoff. leukocyttspesifikke antistoff.

21 Allergiske transfusjonsreaksjoner 1-3% av alle de transfunderte pasienter. stort sett, ufarlige. kløe, utslett, urticaria, evt. stort sett, ufarlige. kløe, utslett, urticaria, evt. feber. feber. IgE-mediert. IgE-mediert. behandling: antihistaminer behandling: antihistaminer profylakse: antihistaminer evt. vaskede profylakse: antihistaminer evt. vaskede blodprodukter. blodprodukter.

22 Anafylaktiske reaksjoner Insidens Poolet plasma reduserer risikoen. Poolet plasma reduserer risikoen. Anafylaktiske reaksjoner er sjelden (1:20.000?) Anafylaktiske reaksjoner er sjelden (1:20.000?) Årsak - Mottakeren har Anti-IgA i plasma. - Mottakeren har Anti-IgA i plasma. - Anti-IgA kan gi alvorlig anafylaktisk reaksjon. - Anti-IgA kan gi alvorlig anafylaktisk reaksjon. - Anti-IgA kan også være komplementbindende - Anti-IgA kan også være komplementbindende IgG. IgG.

23 Anafylaktiske reaksjoner Symptomer Ofte urticaria, kløe Ofte urticaria, kløe Ev. anafylaksi: ”Flushing”, pustebesvær, brystsmerter, hypotensjon, bevissthetstap Ev. anafylaksi: ”Flushing”, pustebesvær, brystsmerter, hypotensjon, bevissthetstapBehandling Stopp transfusjonen. Stopp transfusjonen. Antiallergisk medikasjon: Antihistamin, ev. steroider. Antiallergisk medikasjon: Antihistamin, ev. steroider. Adrenalin ved anafyaksi. Adrenalin ved anafyaksi.Diagnostikk Påvise IgA-mangel og anti-IgA. Påvise IgA-mangel og anti-IgA.

24 Anafylaktiske reaksjoner Profylakse Premedikasjon ( antihistaminika) Premedikasjon ( antihistaminika) Ved alvorlige eller gjentatte tilfeller  vaskede cellulære blodprodukter. Ved alvorlige eller gjentatte tilfeller  vaskede cellulære blodprodukter. Anti-IgA: Ev. plasma fra givere med IgA-mangel. Anti-IgA: Ev. plasma fra givere med IgA-mangel. Nøye overvåkning under transfusjon. Nøye overvåkning under transfusjon.

25 Posttransfusjonspurpura (PTP) Alvorlig trombocytopeni (< 10x10 9 /L) Alvorlig trombocytopeni (< 10x10 9 /L) 1-2 uker etter en transfusjon 1-2 uker etter en transfusjon Skyldes at mottaker har antistoff mot transfunderte trombocytter. Skyldes at mottaker har antistoff mot transfunderte trombocytter. HPA-1a (-) individer tidligere eksponert mot HPA-1a (+) antigener som kvinner som har vært gravide og tidligere transfunderte individer. HPA-1a (-) individer tidligere eksponert mot HPA-1a (+) antigener som kvinner som har vært gravide og tidligere transfunderte individer. Pas. antistoffer (anti-HPA 1a) ødelegger de transf. trombocytter og også pas. egne trombocytter. Pas. antistoffer (anti-HPA 1a) ødelegger de transf. trombocytter og også pas. egne trombocytter. Behandling med plasmautskiftning/steroider Behandling med plasmautskiftning/steroider HPA 1a- (neg) tromb. HPA 1a- (neg) tromb.

26 Posttransfusjonspurpura (PTP) Symptomer Dramatisk fall i trombocyttall ca.2-14 dager etter transfusjon.Dramatisk fall i trombocyttall ca.2-14 dager etter transfusjon. Blødninger (hud, nese, tarm, urinveier).Blødninger (hud, nese, tarm, urinveier). Mortalitet 5-10 %. Behandling Høydose IVIGHøydose IVIG Transfusjon av HPA- forlikelige (oftest HPA-1a negative) trombocyttkonsentrat.Transfusjon av HPA- forlikelige (oftest HPA-1a negative) trombocyttkonsentrat. Vanlige trombocyttkonsentrat kontraindisert !!Vanlige trombocyttkonsentrat kontraindisert !! Kan ofte reversere tilstanden i løpet av få døgn.Kan ofte reversere tilstanden i løpet av få døgn. Plasmautskiftning.Plasmautskiftning.

27 TA-GVHD- Transfusjonsassosiert transplantat-mot-vert-reaksjon InsidensSjelden Sannsynligvis underdiagnostisert (svært syke pasienter). Årsak Skyldes at immunkompetente lymfocytter fra giveren angriper mottakerens vev.

28 TA-GVHD Predisponerte pasienter: Pasienter med nedsatt immunforsvar :Pasienter med nedsatt immunforsvar : - Umodent immunsystem: Fostre/premature - Immundefekter - Immunosuppressiv behandling: Leukemi/lymfom, transplanterte Pasienter som mottar blod fra HLA-forlikelige giver eller fra nære slektninger).Pasienter som mottar blod fra HLA-forlikelige giver eller fra nære slektninger).

29 TA-GVHD

30 Symptomer Utslett, feber, kvalme/oppkast, diaré, hepatitt, lymfadenopati, pancytopeni. 4-30 dager etter transfusjon av leukocyttholdig blodprodukt. 90 % mortalitet hvis generalisert form. Diagnostikk Hudbiopsi (karakteristisk histologi). Påvisning av giver-DNA i lymfocytter hos mottaker.

31 TA-GVHD Behandling Immunosuppressiv medikasjon Profylakse Bestråling av blodprodukter til utsatte pasienter

32 TRALI Insidens Sannsynligvis betydelig underdiagnostisert. 1:5.000 – 1:100.000 transfusjoner. Symptomer Feber, frysninger, tørrhoste, dyspné, cyanose, hypo- eller hypertensjon innen 6 t etter påbegynt transfusjon. Vanskelig å skille klinisk fra akutt lungesvikt pga. volumoverbelastning. Mortalitet 6-10 %. 80 % blir friske innen 3 døgn.

33 TRALI – årsak/ patogenese Forekommer etter transfusjon av plasmaholdige produkter, trolig med unntak av plasma poolet fra mange givere. Leukocyttantistoff hos giver (hyppigst): HLA-as, granulocyttantistoff, andre Leukocyttantistoff hos giver (hyppigst): HLA-as, granulocyttantistoff, andre Leukocyttantistoff hos mottaker Leukocyttantistoff hos mottaker Ikke påvisbart antistoff: Bioaktive lipider som gir degranulering av nøytrofile granulocytter? Ikke påvisbart antistoff: Bioaktive lipider som gir degranulering av nøytrofile granulocytter? Komplementaktivering  vevskade  karlekkasje  lungeødem.

34 TRALI Diagnostikk Tenk på muligheten!! Klinikk Røntgen: Karakteristiske røntgenforandringer: Bilaterale lungeinfiltrater, særlig perihilært og basalt, uten forstørret hjerte eller karstuvning. Påvisning av leukocyttantistoff hos giver og/ eller mottaker Behandling Behandle respirasjonssvikten Plasmaferese?Corticosteroider?

35 TRALI - Profylakse Utelukke givere med kjente leukocyttantistoff? Utelukke givere med kjente leukocyttantistoff? Benytte poolet plasma? Benytte poolet plasma? Utelukke plasmaenheter fra multipare kvinner? Utelukke plasmaenheter fra multipare kvinner? Vasking av erytrocyttkonsentrat? Vasking av erytrocyttkonsentrat?

36 Transfusjonsoverførte infeksjoner 1. Bakterier 2. Virus 3. Parasitter

37 Bakteriell kontaminasjon Profylakse Sterile prosedyrer ved tapping. Sterile prosedyrer ved tapping. Produktframstilling i lukkede systemer. Produktframstilling i lukkede systemer. Bakteriell overvåkning av trombocyttkonsentrat. Bakteriell overvåkning av trombocyttkonsentrat. Inspiser for swirling og hemolyse ved utlevering. Inspiser for swirling og hemolyse ved utlevering. Gi blodet straks det er hentet fra blodskapet. Gi blodet straks det er hentet fra blodskapet. Transfusjonen bør avsluttes innen 4(-6) Transfusjonen bør avsluttes innen 4(-6) timer. Symptomer Akutt sepsis, ev. med hemolyse. Særlig endotoksiner fra bakterier. endotoksiner fra bakterier. Obs trombocytt-transfusjoner. Obs trombocytt-transfusjoner.

38 Sepsis veldig alvorlig bakteriell infeksjon veldig alvorlig bakteriell infeksjon feber, brekninger, sjokk feber, brekninger, sjokk dyrkning av restblod fra blodposen dyrkning av restblod fra blodposen OBS! Klinikken kan ligne på hemolytisk transf. reaksjon! Denne bør utelukkes dersom pasienten har vært transfundert! OBS! Klinikken kan ligne på hemolytisk transf. reaksjon! Denne bør utelukkes dersom pasienten har vært transfundert!

39 Sepsis 2. årsak til transfusjonsrelatert dødsfall. 2. årsak til transfusjonsrelatert dødsfall. feber, brekninger, sjokk feber, brekninger, sjokk dyrkning av restblod fra blodposen (denne skal oppbevares i 24 timer i kjøleskapet etter en transfusjon). dyrkning av restblod fra blodposen (denne skal oppbevares i 24 timer i kjøleskapet etter en transfusjon). Kan ligne på hemolytisk transf. reaksjon! Kan ligne på hemolytisk transf. reaksjon! Kilder: bakterier hos blodgiver, dårlig desinfisering av stikkstedet, produksjon, oppbevaring. Kilder: bakterier hos blodgiver, dårlig desinfisering av stikkstedet, produksjon, oppbevaring. Blodposer som har vært lenger enn 15 min. utafor kjøleskapet skal transfunderes innen 6 timer eller kasseres. Blodposer som har vært lenger enn 15 min. utafor kjøleskapet skal transfunderes innen 6 timer eller kasseres. OBS! høyere risiko ved tromb. transfusjoner. OBS! høyere risiko ved tromb. transfusjoner.

40 Virustester av blodgivere Ved hver blodtapping: Ved hver blodtapping: HIV 1,2 (Ag + Ab) HIV 1,2 (Ag + Ab) HBsAg HBsAg Anti-HCV Anti-HCV Parvovirus B19 og HAV* ( plasma) Parvovirus B19 og HAV* ( plasma) Ved første tapping: Ved første tapping: Anti-HBcore, i tillegg til de vanlige tester Anti-HBcore, i tillegg til de vanlige tester

41 Virussmitte ved transfusjon: I plasma: HBV HBV HCV HCV HAV HAV Non-A,B,C virus Non-A,B,C virus Parvovirus-B19 Parvovirus-B19 HIV-1 HIV-1 HIV-2 HIV-2 Cellulære blodprodukter: CMV CMV EBV EBV HTLV-I HTLV-I HTLV-II HTLV-II HIV-1 HIV-1 HIV-2 HIV-2

42 Toksiske transfusjonsreaksjoner 1. Fysiske mekanismer: Blodvarmer Blodvarmer Pumper Pumper Tining Tining 2. Kjemiske mekanismer: hyperkalemi hyperkalemi hypokalemi hypokalemi hypokalsemi hypokalsemi hemosiderose hemosiderose

43 Kaliumforstyrrelser Hyperkalemi: Ved lagring av erytrocytter lekker kalium ut i oppbevaringsvæsken. Langtidslagret blod til nyfødte kan gi hyperkalemi. Profylakse: Bruk blod < 5 dager eller vasket blod til nyfødte. Små volum (10-20 mL/kg) synes trygt hvis langsom infusjon. Hypokalemi: Etter transfusjon tar de transfunderte erytrocyttene opp kalium fra plasma. Obs hypokalemi etter massive transfusjoner.

44 Transfusjonshemosiderose Jern-overbelastning hos pasienter som får mange blodtransfusjoner over lang tid ( thalassemi, aplastisk anemi,..). Kan gi organsvikt (hjerte, lever, endokrine organer) Profylakse: Desferoxamin (DFO) s.c./i.v.

45 Hemodynamiske transfusjonsreaksjoner TRALI  Transfusjonsrelatert akutt lungeskade (Transfusion Related Acute Lung Injury). TRALI  Transfusjonsrelatert akutt lungeskade (Transfusion Related Acute Lung Injury). TACO  Overbelastning av kretsløpet. TACO  Overbelastning av kretsløpet. (Transfusion associated circulatory overload). (Transfusion associated circulatory overload).

46 Transfusion associated circulatory overload (TACO) Små barn og gamle pasienter mest utsatt. Små barn og gamle pasienter mest utsatt. Samme forsiktighetsregler som ved øvrig væsketerapi. Samme forsiktighetsregler som ved øvrig væsketerapi.

47 Massive transfusjoner Husk koagulopatier pga fortynningseffekt. Husk koagulopatier pga fortynningseffekt. Arrytmier pga kaldt blod (blodvarmer). Arrytmier pga kaldt blod (blodvarmer). Overbelastning av kretsløpet. Overbelastning av kretsløpet. Hemosiderose Hemosiderose.

48 Hypotermi Kan gi hjertestans ved rask (>50-100 mL/min) infusjon av massive blodvolum med kjøleskapstemperatur. Kan gi hjertestans ved rask (>50-100 mL/min) infusjon av massive blodvolum med kjøleskapstemperatur. Bidrar til koagulopati ved massive transfusjoner. Bruk blodvarmer ved massive transfusjoner og ved større transfusjoner gjennom sentralvenøst kateter. Bruk blodvarmer ved massive transfusjoner og ved større transfusjoner gjennom sentralvenøst kateter.

49 Hvor hyppig er transfusjonsreaksjoner? Hemovigilans rapport 2005 (TROLL): 260 rapporter (107 : 100.000 transfusjoner)260 rapporter (107 : 100.000 transfusjoner) 13 alvorlige reaksjoner (5,3 : 100.000 transfusjoner)13 alvorlige reaksjoner (5,3 : 100.000 transfusjoner) Sannsynligvis mye underrapportering.

50 Norsk Hemovigilans-TROLL www.hemovigilans.no


Laste ned ppt "Transfusjonsreaksjoner A.Espinosa Overlege Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google