Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Folkehelseinstituttet som støttespiller for kommuner og fylkeskommuner innen helseovervåking – hva tilbys? Else-Karin Grøholt Avdelingsdirektør Folkehelseinstituttet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Folkehelseinstituttet som støttespiller for kommuner og fylkeskommuner innen helseovervåking – hva tilbys? Else-Karin Grøholt Avdelingsdirektør Folkehelseinstituttet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Folkehelseinstituttet som støttespiller for kommuner og fylkeskommuner innen helseovervåking – hva tilbys? Else-Karin Grøholt Avdelingsdirektør Folkehelseinstituttet

2 Implementering av ny folkehelselov Kommunen og fylkeskommunen: plikt til å ha oversikt over folkehelseutfordringer og til å gjøre noe med dem Nasjonalt folkehelseinstitutt: plikt til å gjøre tilgjengelig opplysninger som grunnlag for kommunenes og fylkeskommunenes oversikter, og gi bistand, råd og veiledning. Skal utvikle og etablere: –Nøkkeldata for kommunene på Helsetilstand Påvirkningsfaktorer –Støttefunksjoner Herunder presentasjonsløsning for nøkkeldata

3 Hva jobber vi med å få på plass? Tall/statistikk Fortolkning (tekstlig framstilling)

4 Tall/statistikk: Statistikkbank (”Kommunehelsa”) Indikatorer på kommunenivå Kan lage tabeller og figurer selv Sammenligne med andre kommuner, fylker, landet Metadata

5 Aktuelle datakilder Norsk pasientregister Kreftregisteret Dødsårsaksregisteret Medisinsk fødselsregister Meldingssystem for smittsomme sykdommer Nasjonalt vaksinasjonsregister Reseptregisteret Statistisk sentralbyrå Klima- og forurensingsdirektoratet Norsk institutt for luftforskning Arbeids og velferdsetaten Utdanningsdirektoratet

6 Kommunehelsa Kommunehelseprofil

7 Hva jobber vi med å få på plass? Tall/statistikk Fortolkning (tekstlig framstilling)

8 Kommunehelseprofil

9 Hovedtrekk første side - forslag til tema: Om befolkningen antall fødte andel eldre forventet levealder Levekår Utdanningsnivå Lav inntekt uføretrygd arbeidsledighet Miljø drikkevannskvalitet personskader/ulykker Skole Trivsel Leseferdighet Frafall i videregående skole Levevaner Røyking (hos gravide) Overvekt Helsetilstand Hjerte- og karsykdommer Kols Type 2 diabetes Psykiske lidelser

10 Hovedtrekk: Flere enn ellers i landet dør tidlig av hjertesykdom.

11 Hovedtrekk: Flere enn ellers i landet dør tidlig av hjertesykdom. Hovedtrekk : Forekomsten av diabetes er høyere enn i landet for øvrig.

12 Kommunehelseprofil

13

14 Arbeidsdeltakelse og sykefravær Sosial ulikhet i helse Skader og ulykker Trivsel og frafall i skolen Levevaner – røyking Hjerte- og karsykdommer

15 Kommunehelseprofil

16

17

18 Befolkning Fødte Befolkning i yrkesaktiv alder Befolkningsfremskrivninger, eldre Forventet levealder Levekår Andel med grunnskole som høyeste utdanning Andel med lav inntekt (husholdninger) Arbeidsledighet Uførepensjonister Miljø Vannkvalitet Pasienter med personskader etter ulykker, innleggelser Pasienter med hoftebrudd Skole Sosial trivsel på skolen, 7 og 10 trinn Mobbing i skolen, 7 og 10 trinn Andel med dårlig leseferdighet, 5 og 8 trinn Sluttet eller ikke bestått videregående skole (drop- out) Levevaner Andel gravide som røyker ved svangerskapets begynnelse Andel overvektige, kvinner Helsetilstand Totalt antall pasienter, innleggelser Utdanningsforskjell i totaldødelighet Døde av hjerte-/karsykdom Døde av lungesykdom Pasienter med hjerte-/karsykdom Pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom Personer som bruker midler mot astma og KOLS Personer som bruker diabetesmidler Pasienter med psykiske lidelser Personer som bruker midler mot psykiske lidelser, inkl. sovemidler Andel fødte med lav fødselsvekt (< 2500 gram) Andel fødte med høy fødselsvekt (> 4500 gram)

19 Framdrift Statistikkbank: 1. desember 2011 Kommunehelseprofil: 1. januar 2012 Utviklingsprosjekt: Kontinuerlig utvikling i årene framover Temaer og indikatorvalg vil endre seg etter som behov og datatilgang endrer seg Lokale spørreundersøkelser om helse på vil eventuelt gi mer data om helse og om risikofaktorer for sykdom

20 Oppsummering Ny folkehelselov: –Kommunen/fylkeskommunen: plikt til å ha oversikt over olkehelseutfordringer og til å gjøre noe med dem –Statlige helsemyndigheter: plikt til å bistå kommunene Hva jobber vi med å få på plass? –Statistikkbank –Kommunehelseprofil


Laste ned ppt "Folkehelseinstituttet som støttespiller for kommuner og fylkeskommuner innen helseovervåking – hva tilbys? Else-Karin Grøholt Avdelingsdirektør Folkehelseinstituttet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google