Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ger IT 10.01.06 Nytt fra Geriatrisk forening v/ leder Morten Mowe.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ger IT 10.01.06 Nytt fra Geriatrisk forening v/ leder Morten Mowe."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ger IT 10.01.06 Nytt fra Geriatrisk forening v/ leder Morten Mowe

2 Ger IT 10.01.06 NGF Hvorfor slikt møte………. zFin mulighet til å nå ut til mange zLett å få tilbakemelding zEtablere e-post kontakter zØnske fra medlemmer z…styret ville gjøre et forsøk

3 Ger IT 10.01.06 NGF Hva jeg vil presentere zSe bakover ySentrale kongresser yFagets utforming zFramover ySykehjemsmedisinen yKommende kongresser yÅrsmøtet og Høstmøte yOrganisatoriske forhold yAnnet

4 Ger IT 10.01.06 NGF Aldring og helse. Den første norske kongressen i geriatri. zGode tilbakemeldinger zMange mennesker zFine lokaler zLitt trangt om plassen zMeget godt faglig program zPasse pris zBør gjentas Sentrale kongresser:

5 Ger IT 10.01.06 NGF Fagets utforming: zSykehusspesialitet yMultisyke gamle pasient zIvareta andre gamle syke som trenger denne kompetansen ySykehjems medisin zUnngå ”Venstresyndromet” yLiten gruppe som splittes

6 Ger IT 10.01.06 NGF Framover

7 Ger IT 10.01.06 NGF Sykehjemsmedisinen zMøte med leder av APLF zForeningens forpliktelser zNorske geriatere, oppgaver i sykehjem?

8 Ger IT 10.01.06 NGF For å styrke ”sykehjemsmedisinen” : zRegelmessige pasientrettede møter i sykehjemmene med sykehusgeriater og sykehjemslege flere ganger i året zHospiteringsavtaler for sykehjemslegen og sykehjemmets geriatriske avdeling zBesøk av geriatrisk team ved enkeltproblemer zTellende tjeneste ved arbeid på sykehjem (se neste punkt) zFormalisert rådgiverfunksjon fra geriatrisk avdeling sin side zØremerkede sykehusstillinger for visitasjon på sykehjem zEtablere flere legestillinger på sykehjem – (Hele stillinger eller kombinasjons – stillinger, uten at sykehjemmet må forholde seg til for mange fragmenterte legehjemler) zHva med: ”Aldersmedisinsk samarbeids-selskap”, et noe mer formalisert samarbeid mellom NGF, NSA, APLF, Gruppe for sykehjemsmedisin, andre, med fokus rettet mot sykehjemsmedisinen

9 Ger IT 10.01.06 NGF Tre sentrale kongresser….. z18. NKG, Jyväskylä 2006 zEUGW 2006 zDen andre norske kongressen i geriatri. Oslo 2007 z19. NKG, Oslo 2008 Sentrale kongresser:

10 Ger IT 10.01.06 NGF 18. Nordic Congress of Gerontology, Jyväskylä 2006 z28-31. Mai 2006 zTidlig registrering 31.3.06 zAbstrakt 31.1.06 zwww.18nkg.comwww.18nkg.com

11 Ger IT 10.01.06 NGF 4th congres of the EUGMS, 23 – 26. august 2006 zGeneve zFrister zMotto zAnnet ywww.eugms2006.orgwww.eugms2006.org

12 Ger IT 10.01.06 NGF Den andre norske kongressen i geriatri. Oslo 2007 z23. - 24. April, 2007 zGamle Logen zTverrfaglig

13 Ger IT 10.01.06 NGF 19. Nordiske Kongress i Gerontologi, Oslo 2008 z25. - 28. Mai, 2008 zOslo, SAS, Scandinavia zForventer ca 750 deltagere zFirst announcement er ferdig 1. mai 2006

14 Ger IT 10.01.06 NGF Andre møter… zFlere viktige nasjonale og internasjonale møter. Sjekk ”kalenderen” på hjemmesiden: yhttp://www.legeforeningen.no kurs, konferanser og spesialistutdanningen i geriatrihttp://www.legeforeningen.no

15 Ger IT 10.01.06 NGF Høstmøtet, fredag 4. november, 2005

16 Ger IT 10.01.06 NGF Årsmøtet 2005 zÅrsmøteforedrag: yProfessor Torgeir Brun Wyller: ”Sykehjemsmedisin; Fra ansvar og forpliktelse til utfordringer og muligheter”

17 Ger IT 10.01.06 NGF Årsmøtet 2005 zReferat og årsrapport kan oppsøkes på hjemmesidene fra neste uke

18 Ger IT 10.01.06 NGF Årsmøte 2006 zTid zSted zProgram zHøstmøte yUnge forskere yNytt fra grenspesialitetene yGeriatriens dag

19 Ger IT 10.01.06 NGF Styre og stell: zStyret med Navn med mail adresser zSpesialist komiteen zAndre

20 Ger IT 10.01.06 NGF Styret i Norsk geriatrisk forening zLeder: ySeksjonsoverlege Morten Mowé, Medisinsk klinikk Aker universitetssykehus e-post: mortenmowe@hotmail.com, og morten.mowe@akersykehus.no (Bruk helst begge)mortenmowe@hotmail.com morten.mowe@akersykehus.no zStyremedlemmer: yOverlege Lara Hvidsten, Sykehuset i Vetsfold. E-post: lara.hvidsten@siv.nolara.hvidsten@siv.no yPål Friis, sekretær, Sørlandet Sykehus Kristiansand HF E-post: paal.friis@sshf.no paal.friis@sshf.no yLill Mensen, kasserer, Diakonhjemmet Sykehus E-post: lill.mensen@diakonsyk.nolill.mensen@diakonsyk.no yVibeke Juliebø, varamedlem, Geriatrisk avd, Universitetsseksjonen Ullevål Universitetssykehus HF E-post: vibeke.juliebo@medisin.uio.novibeke.juliebo@medisin.uio.no

21 Ger IT 10.01.06 NGF Hvordan styrke kontakten innad i og med foreningen zInternett møter - GerIT zNettverk - styret må ha kontakt med en person i hver Helse Reg, som kan ha kontakt med hvert HF? zInteresserte gir seg til kjenne zHjemmesiden, via ywww.legeforeningen.no zAnnet?

22 Ger IT 10.01.06 NGF Kommentarer fra styret….

23 Ger IT 10.01.06 NGF Hvordan bli medlem i foreningen zKontakt Lill Mensen yMail adresse: Lill.Mensen@diakonsyk.noLill.Mensen@diakonsyk.no yAdresse: Medisinsk avdeling, Diakonhjemmet sykehus, postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo Tlf. 22 45 15 00

24 Ger IT 10.01.06 NGF Hjemmesiden zGerIT yRedaktør zE-post: vibeke.juliebo@medisin.uio.novibeke.juliebo@medisin.uio.no

25 Ger IT 10.01.06 NGF Hjemmesiden……… zVelkommen til nettstedet til Norsk geriatrisk forening! zHva kjennetegner den geriatriske pasienten? zÅrsmøte i Norsk geriatrisk forening torsdag 3. november 2005 zNytt læremiddel: Visualisering av kognitive symptomer hos slagpasienter zPluss linker til yKurs, forskning, litteratur, geriatriske tester, yGeriatriske enheter i Norge, Nasjonalt formidlingssenter i geriatri yEtc, etc

26 Ger IT 10.01.06 NGF Hvorfor Geriatri som sykehusspesialitet zPål Friis zFungerer som klinikksjef, medisinsk klinikk, Sørlandets sykehus zE-post: paal.friis@sshf.nopaal.friis@sshf.no

27 Ger IT 10.01.06 NGF Nyeste medlem zLara Hvidsten ySykehuset i Vetsfold. E-post: lara.hvidsten@siv.nolara.hvidsten@siv.no

28 Ger IT 10.01.06 NGF Spesialitetskomiteen i geriatri 2002-2005 zSvendsen, Thomas (Leder). Diakonhjemmets sykehus, Medisinsk avdeling, OSLO. zValen-Sendstad, Arnhild (Medlem). Lovisenberg diakonale sykehus A/S, Klinikk for medisin, OSLO. zRognestad, Gunhild (Medlem). Avd. for rehabilitering og geriatri, Aker universitetssykehus, OSLO. zMüller, Karl Johan (Medlem). Sykehuset Østfold, Medisinsk avdeling, SARPSBORG. zKristjansson, Siri R. (Ylf-vara). Ullevål universitetssykehus, OSLO. zØyen, Dagfinn (Varamedlem). Aker universitetssykehus, Avdeling for rehabilitering og geriatri, OSLO. zRøe, Pål (Ylf-vara). Haraldsplass Diakonale Sykehus.

29 Ger IT 10.01.06 NGF Spesialist komiteen zThomas, vil du si noe mer? yHvor mange utdanningsstillinger yHvor mange geriatere?

30 Ger IT 10.01.06 NGF Det er mange viktige oppgaver å ta tak i. zØke engasjementet i saker som utdanningskapasiteten av geriatrispesialister gjennom fokus på flere ”grenstillinger”, zIvaretakelse av god kvalitet på arbeidende geriatere gjennom CME systemet; zSikre at det arbeidet som drives blir belønnet, gjennom fokus på DRG – systemet zDelta i arbeidet for å øke interesse, fokus og muligheter for geriatrisk forskning. zSikre at alle med behov for geriatriske tjenester får dette

31 Ger IT 10.01.06 NGF Andre aktiviteter zInternasjonale kontakter zEUGMS zForsknings utvalg zAnnet som jeg sikkert har glemt zOm vi har overskudd: Delta i samfunnsdebatten knyttet til syke og gamle i vårt samfunn

32 Ger IT 10.01.06 NGF På tampen… zNSKE etableres 18. januar, 2006 Norsk selskap for klinisk ernæring NSKE zEtableringsmøtet vil finne sted: yonsdag 18.januar 2006 ykl 10-17 ykl 10-17 i yGSK’s Konferansesenter i Forskningsveien 2, Forskningsparken på nedsiden av Rikshospitalet, Oslo.

33 Ger IT 10.01.06 NGF Møteleder: Øivind Irtun 0900 – 1015 Registrering/Kaffeservering 1015 – 1030 Velkommen Øivind Irtun, Professor UNN 1030 – 1100 Forekomst og konsekvenser av underernæringThomas Bøhmer ProfessorAUS 1100 - 1115 Europarådets anbefalinger for forebygging av underernæring i sykehus. Anne Berit Guttormsen Seksjonsoverlege, Helse Bergen 1115 -1130 Pause 1130 - 1200 Hvordan identifisere pasienter i ernæringsmessig risiko Jens Kondrup Professor, Rigshospitalet 1200 – 1300 Lunch. Besøke utstillere 1300 – 1345 Malnutrition can be treated! Rebecca Stratton 1345 – 1415 Ernæring til kritisk syke postoperative- og intensivpasienter Hans Flaatten Professor Helse Bergen 1415 -1445 Pause. Besøke utstillere 1445-1500 Forskjeller i holdninger til ernæringspraksis mellom Sverige, Danmark og Norge. Resultater fra en skandinavisk spørreundersøkelse Morten Mowe 1500-1515 Hva kan norske leger, sykepleiere og kliniske ernæringsfysiologer om klinisk ernæring. Resultater fra en skandinavisk spørreundersøkelse Lene Thoresen St Olav 1515 -1530 Erfaringer fra DAPEN (dansk selskap for enteral og parenterl ernæring) Jens Kondrup 1530- 1645 Etablering av Norsk Selskap for Klinisk Ernæring Morten Mowe Bakgrunn FormålStatutter Struktur Program Diskusjon 1645 - 1700 Oppsummering Øivind Irtun

34 Ger IT 10.01.06 NGF Avslutning: zFørste ”virtuelle” medlemsmøte og informasjonsmøte zØnsker tilbakemelding zTrenger kontakter i alle fylker zNettverk og mobilisering

35 Ger IT 10.01.06 NGF z”Sixty is the worst age to be," said the 60-year-old man. "You always feel like you have to pee and most of the time you stand there and nothing comes out." z"Ah, that's nothin," said the 70-year- old. When you're seventy, you don't have a bowel movement any more. You take laxatives, eat bran, sit on the toilet all day and nothin' comes out!" z "Actually," said the 80-year! -old, "Eighty is the worst age of all." "Do you have trouble peeing, too?" asked the 60-year old. "No, not really I pee every morning at 6:00. I pee like a racehorse on a flat rock; no problem at all." "So, do you have a problem with your bowel movement?" "No, I have one every morning at 6:30." With great exasperation, the 60-year-old said, "Let me get this straight. You pee every morning at 6:00 and poop every morning at 6:30. So what's so bad about being 80?" z "I don't wake up until 7:00.

36 Ger IT 10.01.06 NGF zTakk for meg….


Laste ned ppt "Ger IT 10.01.06 Nytt fra Geriatrisk forening v/ leder Morten Mowe."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google