Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift. Gode arbeidsplasser hele livet Å fremme et bærekraftig arbeidsliv.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift. Gode arbeidsplasser hele livet Å fremme et bærekraftig arbeidsliv."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift. Gode arbeidsplasser hele livet Å fremme et bærekraftig arbeidsliv

2 2 www.healthy-workplaces.eu/no Innledning til kampanjen  Koordinert av Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA)  Organisert i mer enn 30 land  Støttes av et partnernettverk: Nasjonale kontaktpunkter Offisielle kampanjepartnere Partene i arbeidslivet i Europa Mediepartnere Enterprise Europe Network EU-institusjoner Andre EU-organer

3 3 www.healthy-workplaces.eu/no Hovedmål  Promotere bærekraftig arbeid og sunn aldring fra starten av arbeidslivet  Fremheve viktigheten av forebygging gjennom hele arbeidslivet  Bistå arbeidsgivere og arbeidstakere (herunder små og svært små bedrifter) ved å gi informasjon om og tilby verktøy for HMS- styring i lys av en aldrende arbeidsstyrke  Forenkle utveksling av informasjon og god praksis

4 4 www.healthy-workplaces.eu/no Hva dreier det seg om?  Europas arbeidsstyrke blir eldre – lengre arbeidsliv  Utfordringer som oppstår fra demografisk endring: generell mangel på arbeidskraft mangel på faglærte arbeidere flere personer på arbeidsplassen med helseproblemer / kroniske sykdommer bekymringer om produktivitet og arbeidsfravær  HMS-styring i lys av en aldrende arbeidsstyrke krever en tverrfaglig tilnærming

5 5 www.healthy-workplaces.eu/no Forebygging gjennom hele arbeidslivet – helhetstenkning  Helsen senere i livet blir påvirket av arbeidsforhold tidligere i livet  Forebygging av arbeidsrelaterte ulykker, helseproblemer og arbeidsrelaterte sykdommer er nødvendig gjennom hele arbeidslivet  Helhetstenkning inkluderer: arbeidsmiljø og -organisering opplæring og livsvarig læring lederskap balansering av arbeidslivet motivasjon karriereutvikling

6 6 www.healthy-workplaces.eu/no Konseptet om arbeidsevne  Konseptet om arbeidsevne – balanse mellom arbeidskrav og individuelle ressurser  Arbeidskrav påvirkes av: Arbeidsinnhold, arbeidsbyrde, arbeidsorganisasjon arbeidsmiljø og -fellesskap lederskap  Individuelle ressurser er avhengig av: helse og funksjonelle evner ferdigheter og kompetanse verdier, innstilling, motivasjon  Promotering av arbeidsevne krever: godt lederskap arbeidstakermedvirkning samarbeid mellom ledere og arbeidstakere  Indeks over arbeidsevne

7 7 www.healthy-workplaces.eu/no Risikovurdering som tar hensyn til mangfold  Risikovurdering er hjørnesteinen for HMS-styring i Europa  Det er forskjeller for enkeltpersoner, ta hensyn til: alder kjønn funksjonshemming innvandrere  For yngre arbeidstakere, må du ta hensyn til: fysisk og intellektuell utvikling umodenhet manglende erfaring  For eldre arbeidstakere, må du ta hensyn til: situasjoner med høy risiko (f.eks. skiftarbeid, høy fysisk arbeidsbyrde, ekstreme temperaturer)  Eldre arbeidstakere er ikke en heterogen gruppe og forskjellene i den enkeltes funksjonelle evner og helse øker med alderen  Mangfoldighet takles ved å fokusere på arbeidskrav i forbindelse med individuelle evner og helse

8 8 www.healthy-workplaces.eu/no Tilpassing av arbeidsplassen  Arbeidet bør tilpasses etter individuelle evner, ferdigheter og helse, samt andre mangfoldsfaktorer  Dynamisk og kontinuerlig prosess gjennom hele arbeidslivet  Eksempler på endringer som svar på funksjonell evne: bruk av utstyr god ergonomisk design endring av utformingen av arbeidsoppgaver jobbrotasjon  God arbeidsplassutforming og arbeidsorganisering kommer alle aldersgrupper til gode

9 9 www.healthy-workplaces.eu/no Forebygging av arbeidsuførhet, rehabilitering og returnering til arbeid  Arbeid er godt for helsen, gitt at arbeidsforholdene er ordentlige  Langvarig sykefravær kan føre til problemer med mental helse  Helseproblemer er den vanligste grunnen til å forlate arbeidsstyrken tidlig  Det er viktig å hjelpe personer med helseproblemer med å forbli i arbeidet gjennom rehabiliteringen og returnering til arbeid  Gode eksempler: «sykemelding» erstattes av «egnetmelding» – Storbritannia intervensjonsprosjekt for «returnering til arbeid» – Danmark «fit2work»-program – Østerrike

10 10 Livslang læring  La arbeidstakere i alle aldre delta i utdanning og opplæring  Forhindre nedbryting av ferdigheter og kompetanse  Oppdatering og utvikling av ferdigheter er viktig for jobbmuligheter  Det er også viktig for psykososialt arbeidsmiljø

11 11 www.healthy-workplaces.eu/no Helsefremmende arbeidsplasser  Kombinert innsats fra arbeidsgivere, arbeidstakere og samfunnet for å forbedre helse og velvære på arbeidet  Kan bare lykkes dersom det kombineres med risikoforebygging og beskyttelse av helse  «Arbeidsplasser som fremmer helse» – en omfattende tilnærming som integrerer HMS og helsebeskyttelse med fremming av helse, noe som adresserer problemer med både arbeidsorganisering og arbeidsmiljø og de individuelle risikofaktorene.

12 12 www.healthy-workplaces.eu/no Personalledelse (HR) og HMS-styring  Samarbeid mellom interessenter er veldig viktig, spesielt for HR- og HMS-styring  HR-retningslinje har innvirkning på sikkerhet og helse, for eksempel: balansering av arbeidslivet arbeidstid livslang læring karriereutvikling  HR bør støtte HMS-styring for alle aldre

13 13 www.healthy-workplaces.eu/no Hva er fordelene?  Forbedre arbeidstakeres helse og velvære: arbeid er bra for fysisk og mental helse helsen til arbeidstakere i alle aldre kan forbedres  Forbedre produktivitet og kostnadseffektivitet på organisasjonsnivå: sunn, produktiv og motivert arbeidsstyrke – organisasjonen forblir konkurransedyktig og innovativ verdifulle ferdigheter og erfaring blir bevart i organisasjonen lavere sykefravær og arbeidsfravær – lavere kostnader for arbeidsuførhet lavere gjennomtrekk av ansatte bedre velvære på arbeidsplassen med arbeidstakere som når potensialet sitt

14 14 Bli involvert  Organisasjoner av alle størrelser og i alle sektorer, samt enkeltpersoner, kan bli involvert  Bli involvert ved å: spre kampanjemateriell delta i eller organisere begivenheter og aktiviteter bruke og promotere verktøy for aldershåndtering bli en partner av kampanjen holde deg oppdatert via sosiale medier

15 15 www.healthy-workplaces.eu/no Viktige datoer  Kampanjestart: April 2016  Den europeiske arbeidsmiljøuken: Oktober 2016 og 2017  Seremoni i forbindelse med Et sikkert og godt arbeidsmiljø- kampanjens Pris for god praksis: April 2017  Toppmøtet for Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen: November 2017

16 16 www.healthy-workplaces.eu/no Kampanjepartnerskap tilbyr  Gode partnerskap mellom EU-OSHA og sentrale aktører er avgjørende for at kampanjen skal lykkes  Felleseuropeiske og internasjonale organisasjoner kan bli offisielle kampanjepartnere  Fordeler inkluderer: en velkomstpakke et partnersertifikat spesiell kategori for partnere i prisene for god praksis innen sunne arbeidsplasser oppmerksomhet på EU-nivå og i mediene nettverksmuligheter og utveksling av god praksis med andre kampanjepartnere invitasjon til EU-OSHA-begivenheter

17 17 www.healthy-workplaces.eu/no Et sikkert og godt arbeidsmiljø – Prisen for god praksis  Anerkjennelse av innovativ praksis for sikkerhet og helse på arbeidsplassen  Organisasjoner blir belønnet for vellykkede og bærekraftige initiativ som fremmer sunne arbeidsplasser for alle aldre  Åpen for organisasjoner i: EUs medlemsstater søkerstatene potensielle søkerstater Det europeiske frihandelsforbund (EFTA)  To trinn: Nasjonalt nivå – kontaktpunkter nominerer nasjonale vinnere Europeisk nivå – offisielle kampanjepartnere og nasjonale vinnere  Vinnere annonseres på prisutdelingsseremonien

18 18 www.healthy-workplaces.eu/no Kampanjeressurser  Kampanjeveiledning  Praktisk e-veiledning  Markedsføringsmateriell Kampanjebrosjyre Brosjyre for prisen for god praksis Plakat Video Infografikk Nettbanner, e-postsignatur  Napo-film  Materiale fra «Sikrere og sunnere arbeidsplasser for alle alder» (EU-parlamentets pilotprosjekt)  Modul for nettbasert interaktiv risikovurdering (OiRA)  Rapporter

19 19 www.healthy-workplaces.eu/no Mer informasjon  Finn ut mer på kampanjens nettsted: www.healthy-workplaces.eu/no www.healthy-workplaces.eu  Abonner på kampanjens nyhetsbrev: https://healthy-workplaces.eu/en/healthy-workplaces-newsletter https://healthy-workplaces.eu/en/healthy-workplaces-newsletter  Hold deg oppdatert med aktiviteter og begivenheter på sosiale medier:  Finn ut om begivenheter i landet ditt fra kontaktpunktet ditt: www.healthy-workplaces.eu/fops www.healthy-workplaces.eu/fops


Laste ned ppt "Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift. Gode arbeidsplasser hele livet Å fremme et bærekraftig arbeidsliv."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google