Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

På høyden i en flat verden - hvordan innovasjon er nøkkelen til økt verdiskaping når konkurransen blir mer global Paul Chaffey, Abelia.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "På høyden i en flat verden - hvordan innovasjon er nøkkelen til økt verdiskaping når konkurransen blir mer global Paul Chaffey, Abelia."— Utskrift av presentasjonen:

1 På høyden i en flat verden - hvordan innovasjon er nøkkelen til økt verdiskaping når konkurransen blir mer global Paul Chaffey, Abelia

2 Arbeidsmarkedet 2025: Enorm vekst i behov for helse- og sosiale tjenester Sterk vekst i kunnskaps- baserte tjenester Nedgang i sysselsetting i tradisjonell industri og landbasert matproduksjon Høyt og stabilt behov i varehandel, offentlig forvaltning, byggenæring, undervisning, transport, reiseliv og opplevelser Viktige spesialiserte nisjer i olje, maritim, sjømat og telekom

3 Kampen om de kloke hodene Kampen om talentene Knapphet på arbeidskraft – hvordan beholder vi de beste vi allerede har Arbeidsgivere konkurrerer om å være mest attraktive Er ikke en ansatt fornøyd med sjefen så finner hun seg en ny sjef Økende kamp om grupper med lengre utdanning – flere vil gå til privat sektor

4 Globaliseringen gjør verden ”flat” 09.11.89: Berlinmurens fall – vi begynner å få én verdensøkonomi 1994-95: Internett begynner å komme til folk flest Work flow software, SOA, web- services, business on demand Outsourcing av tjenester til India 11.12.01: Kina blir med i WTO – utflagging og prisfall på forbruksvarer Wall-Mart, Ikea, Dell og UPS lager nye logistikkjeder Open source, wiki, blogg – nye måter å drive innovasjon og dele kunnskap Google – en milliard søk om dagen Trådløshet, mobilitet og konvergens

5 Norge: Rikt, dyrt og kaldt Verdens beste land å bo i (UNDP) Store utgifter til offentlige tjenester som utdanning, helse og omsorg Høye lønnskostnader, høyt prisnivå og høye skatter Bedriftene må investere i kunnskap og teknologi Lavkostproduksjon og tjenester flyttes ut og automatiseres bort Vi må drive innovasjon

6 To konsekvenser av å være et høykostland: Industrien erstatter arbeidere med teknologi og produserer større verdier med færre ansatte Kunnskapsbaserte tjenesteproduksjon passerer industrien i antall sysselsatte

7 Fra Statfjord til Snøhvit Statfjord: Tre store plattformer med 620 personer på jobb Har produsert olje og gass for over 1000 mrd kroner Verdensledende teknologi på 70-tallet Snøhvit: Første utbygging uten installasjoner på overflaten Fjernstyring fra landanlegg 140 km unna Verdensledende på 2000- tallet

8 Tjenester – hva skjer?

9 Born globals Lang tradisjon for å være gode på kommunikasjons- teknologi Høyt internasjonalt nivå på FoU innen ikt Dyktige bedrifter som vokser raskt utenfor Norge Høy grad av innovasjon i bedriftene Et stort og avansert hjemmemarked for nye produkter og tjenester En sektor som er i rask vekst globalt

10 The next big thing?

11 Hvordan skal vi drive innovasjon?

12 Time Market Growth Technology Adoption Life Cycle Growth Market Mature Market Declining Market Indefinitely elastic middle period End of Life A Fault Line! E D C B The Category Maturity Life Cycle

13 Four Innovation Zones Disruptive Innovation Application Innovation Product Innovation Platform Innovation Enhancement Innovation Integration Innovation Experiential Innovation Process Innovation Marketing Innovation Business Model Innovation Line Extension Innovation Value Engineering Innovation Harvest & Exit Renewal Innovation Product Leadership Zone Operational Excellence Zone Customer Intimacy Zone Category Renewal Zone

14 Low-end disrupsjon: Wall Mart, Ikea, Dell, Honda, Amazon, Ryanair, Nettaviser Nye markeder: Bell telefon, Sony radio, Kodak kamera, Xerox, Apple pc, eBay, YouTube, Google, Skype

15 Transistor radio – er det bra nok da?

16 25% av arbeidstiden brukes til å lete Rom for betydelige forbedringer Finnes lignende utfordringer i andre virksomheter Finnes teknologi og kompetanse

17

18 Riksrevisjonen - status etter 10 år med it-strategi 42 % av epikrisene og 8 % av henvisningene skjer elektronisk IKT er i svært liten grad tatt i bruk i samhandlingen mellom sykehus og kommunale helse- og omsorgstjenester 20% av primærlegene bruker PKI 21 % av sykemeldingene til NAV blir sendt elektronisk

19 Skolespørsmål 2: Hva slags virksomhet er vi? Løsningsbutikk? Standardisert verdiøkende prosess? Tilrettelegger av brukernettverk?

20 Eksempler på disruptiv innovasjon i helsesektoren

21 Shipping brokers Effective Ports and terminals Advanced ship equip- ment Maritime R&D Specialized ship yards Maritime education Ship design Maritime IT Shipping management Shipping insurance Shipping finance Efficient fisheries Environm ental standards Maritim policies Offshore oil and gas industry Logistics systems Human resource services Shipping classificati on services SHIPPING Fra næringsklynger til knowledge hubs?

22 Samhandlingsevne Stadig flere strategiske ressurser på brukes i samspill med eksterne Evne til å finne gode partnere Organisasjonen må bruke mest tid på de strategisk viktigste arenaene Kvaliteten på forsknings- og innovasjonspartnere Hva mener andre om oss? Politikk og rammebetingelser Gode og profesjonelle arbeidsgivere – lover og regler Nettverksarenaer for å utveksle erfaringer

23 Innovasjonsledelse – men hva med ledelsesinnovasjon? Passer industrimodellen i en kunnskapsbedrift? Teknologi gir en helt annen informasjonstilgang på tvers Nye forretningsmodeller Nye verdikjeder Nye innovasjonsprosesser Hvor mye frihet tør vi gi når det gjelder arbeidstid? arbeidssted? arbeidsprosess? Hvordan organiserer vi for kreativitet og innovasjon?

24

25 Hvor ille?

26 Prinsipper for en krisepakke Styrket konkurranseevne ut av krisen Bygge kunnskaps- infrastruktur og risikoavlaste F&U-prosjekter Fremme omstilling og bygge kompetanse hos individer En mer effektiv offentlig sektor, ikke en større offentlig sektor Miljø og energi- effektivisering


Laste ned ppt "På høyden i en flat verden - hvordan innovasjon er nøkkelen til økt verdiskaping når konkurransen blir mer global Paul Chaffey, Abelia."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google