Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse Førde Status i avtalearbeidet Avtaleutvalet – 20.08.15.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse Førde Status i avtalearbeidet Avtaleutvalet – 20.08.15."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse Førde Status i avtalearbeidet Avtaleutvalet – 20.08.15

2 Obligatoriske avtalar Rammeavtale 1. Delavtale om partane sitt ansvar 2. Delavtale om koordinerte tenester 3. Delavtale om tilvising og innleggjing 4. Delavtale om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald 5. Delavtale om utskriving 6. Delavtale om kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling 7. Delavtale om forsking og utdanning 8. Delavtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgsteneste 9. Delavtale om IKT-løysingar lokalt 10. Delavtale om førebyggjing 11. Delavtale om den akuttmedisinske kjeda + særavtalar

3 Øvrige inngåtte avtalar Delavtale om psykisk helsevern Delavtale om ressursnettverk kreft/lindrande behandling Delavtale om møteplassen/rehabilitering Delavtale om gjensidig hospiteringsordning Delavtale om smittevern Samarbeidsavtale om turnuslegeordning Samarbeidsavtale om fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg

4 Nye samarbeidsavtalar  Sendt ut til sluttbehandling og underskrift no -Psykiske helsetenester og rusbehandling -Beredskap -Lærings- og meistringstilbod  Til handsaming i dag (fagrådet 27.08., koordineringsrådet 10.09.) -Tilvising/innlegging og utskriving (revisjon) -Pasienttransport -Den akuttmedisinske kjeda (revisjon)

5 Nye samarbeidsavtalar  Avtalar som det blir arbeidd med -Legemiddelhandtering og legemiddelbruk -Opplæring og praksis for lærlingar i helsearbeidarfaget -Lindrande behandling  Avtalestrukturen -Planlegging av arbeid med å vurdere forenkling /ny redigering


Laste ned ppt "Helse Førde Status i avtalearbeidet Avtaleutvalet – 20.08.15."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google