Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En mer produktiv stat Kristin Clemet 12.10.2015. Gullalderen 2005 – 2015: + ca. 100 mrd kr.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En mer produktiv stat Kristin Clemet 12.10.2015. Gullalderen 2005 – 2015: + ca. 100 mrd kr."— Utskrift av presentasjonen:

1 En mer produktiv stat Kristin Clemet 12.10.2015

2 Gullalderen 2005 – 2015: + ca. 100 mrd kr

3 Redusert produktivitetsvekst Demografien Høye forventninger til kvalitetsvekst i offentlige tjenester Stort arbeidskraftbehov i helse og omsorg Mangel på arbeidskraft Arbeider færre timer Mer syke og uføre Nye tider

4 Kilde: Perspektivmeldingen2013 og Civita Inndekningsbehov

5 Behov for nøkternhet: Mer igjen for pengene? Vi reformerer for at forvaltningen skal kunne løse oppgavene den er tildelt, på en bedre måte. Kommunereform Politireform Reform i høyere utdanning Samferdselsreform Helsereform Skattereform Arbeidslivsreform

6 Hva gjør reform vanskelig? For mye penger Mangel på mandat Manglende forståelse for reformbehov eller - begrunnelse Noen blir «tapere»: – «Tapere» bråker mer enn den stille majoritet – Et gode blir større når det skal fjernes Sprikende interesser blant dem som er berørt Dårlig utredet og planlagt Mangel på gjennomføringsevne

7 Hva gjør reform vanskelig? Kulturen = beslutningsorientert, ikke leveringsorientert Politikken = ressursorientert, ikke resultatorientert Utredningsinstruksen: For lite opptatt av implementering og for opptatt av lave kostnader «Silo-orientering» og mangel på samordning Stor organisatorisk avstand mellom beslutnings- og gjennomføringsenhet «Stiavhengighet» og mangel på rotasjon i byråkratiet Korte tidsperspektiver (ettårige budsjetter) Omfattende beslutnings- og gjennomføringsprosesser vs. to/fireårige valgperioder Svak politisk og administrativ ledelse

8 Strategier for å lykkes Hjelp utenfra: – «Tiden er inne» – Internasjonale krav og forpliktelser – Økonomisk krise Tydelig kommunikasjon – skaffe mandat «Pick your battles» Godt kunnskapsgrunnlag Bygge allianser – i og utenfor Stortinget Institusjoner med gjennomføringsevne Vilje og evne til å ta ut effektivitetsgevinster Kontrollerte forsøk – toleranse for feil Kvalitetsindikatorer og åpenhet Sterkt lederskap – ansvarliggjøring og konsekvens «Ta pengene og gå» Ny politisk kultur – med andre suksesskriterier enn størst mulig budsjetter

9 Ond sirkel?


Laste ned ppt "En mer produktiv stat Kristin Clemet 12.10.2015. Gullalderen 2005 – 2015: + ca. 100 mrd kr."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google