Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til informasjonsmøte Eikeli videregående skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til informasjonsmøte Eikeli videregående skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til informasjonsmøte Eikeli videregående skole

2 Agenda Informasjon om skolen og skolehverdagen v/skolens ledelse Informasjon om det psykososiale arbeidet ved skolen, § 9a Informasjon om ulike prosjekter - Businessklassen - Internasjonalisering Spørsmål fra salen

3 Visjon Lyst til å lære stolt, skapende, støttende

4 Visjon Lyst til å lære stolt, skapende, støttende Eikelis visjon AFKs visjon Ledende og levende profesjonalitet, respekt, åpenhet

5 Videre arbeid Utvikle verdiplakat for «Vi på Eikeli»

6 Gjensidige forventninger på Eikeli Har lyst til å lære Viser respekt for hverandre Er åpen for andres synspunkter Er redelig Bidrar til et trygt og læringsfremmende arbeidsmiljø Motiverer hverandre for læring Bidrar til mestring Snakker med hverandre og ikke om hverandre

7 Ny logo Konkurranse om ny logo på Eikeli vgs! -Elever og foresatte -Skal gjenspeile skolens visjon -Skal prege skolens webside og all utgående korrespondanse

8 Realfagsfløy og bibliotek Klar til bruk i uke 41 Søker elev-veiledere i fremmedspråk og matematikk fra Vg2 og Vg3 Skal undervise Vg1 på onsdager

9 ASSISTERENDE REKTOR Margrethe Hammer Mobæk

10 Den gode Akershusskolen Overordnet mål for satsningen: -Å gi best mulig kvalitet på opplæringen for alle som får noen form for opplæring i regi av Akershus fylkeskommune Profesjonalisering: -av skoleeier -av skoleledelsen -av lærerne -gjennom organisasjonslæring

11 Vurdering for læring Underveisvurdering Bidra til å fremme læring Gjennom konkrete, informative og motiverende tilbake- og fremovermeldinger Egenvurdering Eget arbeid Egen faglig utvikling Egen kompetanse Samarbeid med Bleiker og Nesbru i regi av fylkesdirektøren for utdanning

12 AVDELINGSLEDER Mona Berit Standahl

13 Eikeli vgs satser på ungt entreprenørskap Ungdomsbedrifter i Businessklassen Vg2 Ungdomsbedrifter Service og Samferdsel Fundamentet Norgesmester 2014

14 KARRIERERÅDGIVNING Hva tilbyr skolen?

15 Neste karrieredag 8. jan 2015 Torsdag 8. januar 2015 Vi trenger foreldre innenfor Helse, sykepleier, lege, psykolog Økonomi, markedsføring, finans, ledelse, grunder Ingeniørfag, olje, elektro, bygg Humaniora Politi, jurister, advokat Annet Mail til mona.berit.standahl@eikeli.vgs.no eller post@eikeli.vgs.nomona.berit.standahl@eikeli.vgs.no

16 AVELINGSLEDER Espen Håland

17 Internasjonalisering ved Eikeli vgs. « Eikeli-elever skal være verdensborgere»

18 St.meld. 14 – Internasjonalisering av utdanningen (2008-2009) Internasjonalisering av utdanningen er en nasjonal målsetning Globaliseringen krever nye kunnskaper og kompetanse (både «myke» og «harde» kunnskaper) Globaliseringen må inn i klasserommene – «Alle, også de som ikke reiser ut, skal få en utdanning som ruster dem for de utfordringene og mulighetene globaliseringen representerer» Det legges vekt på forståelse av og solidaritet med mennesker i land som har dårligere livsvilkår

19 Internasjonalisering pr. høst 2014 Sierra Leone prosjektet Erasmus + prosjektet European Youth Parliament (EYP) prosjektet «My EU ID»

20 Veien videre – internasjonalisering som et satsningsområde Vedlikeholde og videreutvikle våre internasjonale prosjekter Internasjonalisering skal i større grad prege den daglige pedagogiske virksomheten Arbeider med å etablere en egen «Internasjonaliseringsklasse»

21 Internasjonaliseringsklassen Planlagt oppstart VG1 høst 2015 Flest mulig kompetansemål knyttes an til internasjonalisering Klassens programfag skal naturlig og gjennomgående kunne relateres til internasjonaliseringstematikk Etablerer et «tilleggsfag» som kalles internasjonalisering

22 Nærvær Vg2 Vg1 og Vg2: 2013/14: 90 % Mål 2014/15: 95 % Ferier Utsatte prøver Tett oppfølging/nettverk Varsle foresatte

23 Grunnlag for permisjon a) helse- og velferdsgrunnar b) arbeid som tillitsvald c) politisk arbeid d) hjelpearbeid e) lovpålagt oppmøte f) representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå.

24 Skole-hjem samarbeid Tre foresattemøter på Vg2 Utviklingssamtalen Tett samarbeid med lærere/kontaktlærer/ledelsen

25 § 9a-Elevenes arbeidsmiljølov Alle elever i grunnskolen og videregående skole har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse trivsel og læring Ingen skal bli sjikanert gjennom krenkende ord og handlinger som mobbing, vold, rasisme, diskriminering og utestenging

26 Neste foresattemøte 21. oktober kl. 18.00 – 21.00 Møte med kontaktlærere og mulighet til kort samtale med faglærere.


Laste ned ppt "Velkommen til informasjonsmøte Eikeli videregående skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google