Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fram til nå har vi eid spillet EXTRA. Norsk Tipping har vært operatør for oss og det er overskuddet fra dette spillet vi har fordelt Fra 2016 er eierskapet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fram til nå har vi eid spillet EXTRA. Norsk Tipping har vært operatør for oss og det er overskuddet fra dette spillet vi har fordelt Fra 2016 er eierskapet."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3 Fram til nå har vi eid spillet EXTRA. Norsk Tipping har vært operatør for oss og det er overskuddet fra dette spillet vi har fordelt Fra 2016 er eierskapet til spillet overdratt til Norsk Tipping og ExtraStiftelsen har blitt fast overskuddsmottaker. 6,4 % av NTs samlede overskudd HVOR KOMMER MIDLENE FRA?

4 20.01.2016

5 Fram til 2015 har ExtraStiftelsen hatt tre søknadsområder. Forskning, Rehabilitering og Forebygging Fra 2016 blir det to. Forskning og Helse Fortsatt kun prosjektfinansiering etter søknad Innen Helse er det stort spenn i type søknader/prosjekter, men alt innenfor helse og omsorg med romslig helsedefinisjon Innen Forskning, mindre spenn – egne retningslinjer HVA FINANSIERER EXTRASTIFTELSEN?

6 Kun organisasjoner vi selv godkjenner som har søkerett. Frivillige organisasjoner med helseformål og demokratisk oppbygging. Per i dag 263 organisasjoner med søkerrett Fagmiljøer, institusjoner, kommuner, firma og ildsjeler kan i samarbeid med organisasjonene fremme søknader HVEM KAN SØKE?

7 Nybrottsarbeid – nye ideer, nye tilbud, nye metoder og modeller Frivillighet Samarbeid på tvers – fagmiljø, forvaltningsnivå, organisasjoner Nærhet til bruker – brukermedvirkning/- involvering Kunnskapsutvikling – ExtraStiftelsen ønsker å være en møte-/delingsarena for læring og inspirasjon. Frivillighetens inngang til kunnskapsbygging innen helse HVA ER EXTRASTIFTELSEN INTERESSERT I?

8 Sammenslåing av forebygging og rehabilitering Retningslinjene for dette nye området er ikke vedtatt av styret ennå. Vil komme på nettsidene når midlene lyses ut 1. juni, men noen sentrale punkter: – Klart helseformål og rettet mot målgrupper i Norge – Frivillighet, brukermedvirkning og betydning for bruker vektlegges – Retter seg mot utfordringer knyttet til utviklingsarbeid, tjenester, tilbud og tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke, akutt syke, folkehelse og pårørende/nærpersoner OMRÅDET «HELSE»

9 Organisasjonsarbeid – søkerorganisasjonenes ordinære arbeid Utdanning og faglitteratur – ikke utdanningsløp, ikke fagbøker for fagpersoner, ikke etterutdanning som klart er arbeidsgivers ansvar Utbygging og tilrettelegging – av offentlige og privat eide bygg og anlegg, også bassenger Offentlig - og privat virksomhet – områder som er lovpålagt, prioriteres av det offentlige og der det offentlige har hovedansvar må klart beskrive søkerorganisasjonens ansvar og rolle i prosjektet, samt hvorfor det er behov for friske midler BEGRENSNINGER «HELSE»

10 Ny ordning for helseforskning fra 2016 Nye retningslinjer i år Frie forskningsprosjekter – i og på primærhelsetjenesten Samhandling Spesialisthelsetjenestens oppgaver og behandling prioriteres ned Brukermedvirkning vektlegges Rundsumsbevilgninger til stillinger som før Mulighet for driftsmidler/frikjøp i kommunene OMRÅDE FORSKNING

11 Bygge på de forskningsmiljøene som finnes – sikre god kvalitet Alle helsefagene – Universitet/Høgskoler/Sykehus – Kommunene? Kompetansesentra? HVOR SKAL DET FORSKES?

12 Stort behov for nytenkning, kompetanseutvikling, utvikling/videreutvikling av tilbud, samarbeid, samhandling. Ikke minst innen primærhelsetjenesten/kommunalt tjenestetilbud Har du/dere en idé, ta kontakt med den organisasjonen du mener idéen er interessant for Søknadsfrister 2016: (for organisasjonene) - Forskning 1. juni - Helse 15. september (to frister fra 2017) HVORFOR SI NOE OM EXTRASTIFTELSEN HER?

13 ALT KAN VÆRE MULIG MED MIDLER FRA EXTRASTIFTELSEN

14 WWW.EXTRASTIFTELSEN.NO JHG@EXTRASTIFTELSEN.NO


Laste ned ppt "Fram til nå har vi eid spillet EXTRA. Norsk Tipping har vært operatør for oss og det er overskuddet fra dette spillet vi har fordelt Fra 2016 er eierskapet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google