Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukermedvirkning i forskningsprosjekter og praksisnær FoU Hvordan tar vi hensyn til dette i prosjektene våre – hva er utfordringene? Marit Graue Høgskolen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukermedvirkning i forskningsprosjekter og praksisnær FoU Hvordan tar vi hensyn til dette i prosjektene våre – hva er utfordringene? Marit Graue Høgskolen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukermedvirkning i forskningsprosjekter og praksisnær FoU Hvordan tar vi hensyn til dette i prosjektene våre – hva er utfordringene? Marit Graue Høgskolen i Bergen, Avdeling Helse og Sosialfag Senter for kunnskapsbasert praksis, Institutt for sykepleiefag

2 Offisiell start: 1. April 2013 Varighet: 36 måneder Budsjett: 15.9 mill NOK SHP tildeling HiB 2013-2015

3 Promoting patient and professional competencies in diabetes care and management – a prerequisite for high-quality evidence-based health care (DiaHealth) 2013-2015

4 DiaHealth prosjektet består av fire arbeidspakker og to horisontale aktiviteteter

5 Egenomsorgsstøttende intervensjoner

6 Gode og effektive helse- og omsorgstjenester

7

8 Scientific Advisory Board Bergen, June 2013

9

10 PhD stipendiater Fire stipendiatstillinger: Type 2 diabetes og web-baserte tiltak Diabetes fotsår og telemedisin Diabetes og komplekse intervensjoner Diabetesomsorg i kommunehelsetjenesten

11 Milestones

12 Egenhåndtering av diabetes via web-baserte løsninger Hensikt: Å utvikle kunnskap om hvordan bruk av web-basert oppfølging i allmennpraksis kan bedre HbA1c og egenhåndtering av type 2 diabetes hos voksne. Mål: Å utvikle et web-basert tiltaksprogram for å bedre egenhåndtering blant voksne med type 2 diabetes. Å beskrive erfaringer med deltakelse i programmet hos en mindre gruppe voksne med type 2 diabetes. Å undersøke effekter av det web-baserte programmet etter 3 måneder, 6 og evt. 12 måneder og sammenligne disse med rutinemessig oppfølging i allmennpraksis. Kontaktinformasjon: Professor Bjørg Karlsen

13 Prosjektgruppe og ressurspersoner Prosjektgruppe: – Stipendiat og veiledere Kompetansegruppe: -Brukerrepresentanter -Helsepersonell i spesialist og kommunehelsetjenesten -Forskere regionalt og internasjonalt

14

15 Utfordringer – utvikling og testing Craig et al 2008 Figure 1. Key elements of the development and evaluation process.

16 Telemedisinsk oppfølging av diabetes fotsår Formål: Å undersøke effektene av telemedisinske oppfølging for personer med diabetes fotsår i primærhelsetjenesten. Metode: Å undersøke hvorvidt telemedisinske oppfølging av personer med diabetes fotsår i kommunehelsetjenesten er et likeverdig alternativ til tradisjonell klinisk oppfølging i forhold til sårhelingstid i spesialisthelsetjenesten. Kontaktinformasjon: Førsteamanuensis Marjolein M. Iversen

17

18 What makes an intervention complex? Number of interacting components within the experimental and control interventions. Number of difficulty of behaviors required by those delivering or receiving the intervention. Number of groups or organizational levels targeted by the intervention. Number and variability of outcomes. Degree of flexibility or tailoring of the intervention permitted. Craig et al 2008

19 Helsepersonells kompetanse og erfaringer ved bruk av ny teknologi Hensikt: Å utvikle kunnskap om helsepersonellets erfaringer med den “tradisjonelle” tilnærmingen i diabetesomsorgen og introduksjonen av det nye tilbudet? Mål: Å beskrive erfaringer med endringene i tilgang og støtte, diabeteskunnskap og kompetanseoverføring fra spesialisthelsetjenesten. Å beskrive erfaringer med endringene i samhandling og koordinering innad og mellom tjenestenivå ved innføring av ny teknologi. Å beskrive organisatoriske og kontekstuelle forhold; kultur, lederskap, tilfredshet og kvalitet. Å beskrive roller og ansvarsforhold 6 og 12 måneder etter innføringen. Kontaktinformasjon: Professor Marit Graue

20 Brukermedvirkning i samhandlingsforskning og innovasjon Forskning og innovasjon for bedre samhandling - Helse- og omsorgsdepartementets samhandlingsforskningsstrategi 2012–2015, s. 14: “Brukermedvirkning i forskning kan romme langt mer enn rekruttering til forskningsprosjekt. Ved å inkludere brukere i forskningsprosessens ulike faser, fra idefasen til konkretisering av forskningsprosjektet, utarbeiding av protokoll, formidling av forskningsresultater og implementeringsfasen, vil forskningen i større grad reflektere brukernes behov og synspunkter og med større sikkerhet produsere resultater som anvendes i helsetjenesten”.

21 Treffliste innledende litteratursøk Search wordsCochranePubmedCinahlEmbase 1Research agenda*126285712873518 2Research development338358382451251 31 or 23479868815284759 4User involvement102405446594 5User participation17012094149 6Consumer involvement372213119286 7Consumer participation333136459416406 8Patient involvement37329534901266 9Patient participation35401731357315665 104 or 5 or 6 or 7 or 8 or 97272315991034117617 113 and 101871215168 Search date 26/627/626/6 Search: ((Research agenda*) OR (research development)) AND ((user involvement) OR (user participation) OR (consumer involvement) OR (consumer participation) OR (patient involvement) OR (patient participation))

22 Avklaring av roller før involvering er viktig Rådgivere –involvere brukere som rådgivere i deler av forskningsprosessen (planlegging, formidling og rekruttering, utforme informasjonsmateriale etc.) Samarbeidspartnere –aktive aktører med bidrag i hele prosessen Konsumentkontroll –bruker er «prosjekteier»

23 Agendasetting – viktig med en avklart ansvarsfordeling Brukerinvolvering innebærer nye perspektiver, hvem sitt perspektiv løftes frem, forsker eller bruker? Involvering av brukere kan bidra til mer relevant og bedre forskning – kjenner praktiske aspekt bedre. Involvering kan bidra til at fokus rettes mot forskning som har effekt/konsekvenser for samfunnet.

24 Hvordan involvere brukere? Rekrutteringsstrategi: hvordan tiltrekke seg de rette brukerne? –ønsker relevans og representativitet? –insentiver for deltakelse På hvilke arenaer skal man rekruttere? –samarbeid med pasientorganisasjoner nasjonalt, aktiv «head hunting» lokalt, annonsering, annet? Hvilken type opplæring av brukere er nødvendig - eller ønskelig? –varierer med forskningsfokus

25 Organisering og tilrettelegging Hvordan kommunisere forventninger og samhandle på en effektiv og gjennomtenkt måte? Barrierer for deltakelse (reise, tap av arbeidsinntekt, etc). Ulike modeller og former for deltagelse i ulike faser av forskningsprosessen?

26 Ulike perspektiv og ståsted Hvordan skape tillit og trygghet mellom bruker/forsker, relevant opplæring av forskere/facilitatorer? Hvilke effekter har involvering og hvordan kan involvering bidra til verdiskapning?

27 Takk for oppmerksomheten Kontakt informasjon: marit.graue@hib.no


Laste ned ppt "Brukermedvirkning i forskningsprosjekter og praksisnær FoU Hvordan tar vi hensyn til dette i prosjektene våre – hva er utfordringene? Marit Graue Høgskolen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google