Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tidlig innsats Hva er det og hvilke utfordringer innebærer det? TI-konferansen 19.4.16.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tidlig innsats Hva er det og hvilke utfordringer innebærer det? TI-konferansen 19.4.16."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tidlig innsats Hva er det og hvilke utfordringer innebærer det? TI-konferansen 19.4.16

2 Hva er tidlig innsats? Tidlig innsats handler om å rette innsatsen mot – tidlig alder – tidlig i risikoforløpet Alder Risikoutvikling

3 Tidlig innsats handler om: – Identifisering av risiko Kunnskap om risikofaktorer Tegn og signaler på at noe er galt – Tidligst mulig innsats/tiltak Innsats inn på helsestasjonen, barnehagen og skolen

4 Avgrensning av tidlig innsats Forebygging (universell) Forebygging (universell) Tidlig innsats (universell/ selektiv/ individuell) Tidlig innsats (universell/ selektiv/ individuell) Behandling (indikativ/ individuell) Behandling (indikativ/ individuell) Identifisering av risiko hos enkeltindivid, men universelle tiltak. Eks. identifisering av mobbeoffer og universelt miljøtiltak i skolen. Identifisering av risiko hos enkeltindivid, men universelle tiltak. Eks. identifisering av mobbeoffer og universelt miljøtiltak i skolen. Identifisering av risiko hos enkeltindivid og individuelt tiltak. Eks. identifisering av lesevansker håndteres med spesialundervisning Identifisering av risiko hos enkeltindivid og individuelt tiltak. Eks. identifisering av lesevansker håndteres med spesialundervisning

5 Hvorfor tidlig innsats? Demografiske endringer – En større andel eldre i befolkningen forutsetter at ungdom gjøres i stand til å delta i arbeidslivet Effekter – Læring og påvirkning er størst hos de yngste. – Tidlig innsats har vist seg å ha langtidseffekter på unges utdanning, økonomi, ledighet og kriminalitet – Det koster mer for samfunnet å drive «behandling» enn å forebygge Potensialet – Forskningen på genetikk på 1980- og 90-tallet, nedtonet betydningen av miljøfaktorene – Forskningen på epigenetikk i dag forteller at miljøet har stor betydning for om genetiske disposisjoner gjør seg gjeldende. – Jo tidligere positiv miljøpåvirkning, desto mindre sannsynlig at negative genetiske disposisjoner gjør seg gjeldende.

6 Fem utfordringer Normalitet Individualisering Identifisering Gevinster på lang sikt Behov for helhetlig systemer

7 Utfordring 1 - Normalitet - Tidlig innsats forutsetter at vi vet hva som er normalt og hva er grunnlag for tidlig innsats? Bidrar tidlig innsats til å snevre inn normaliteten? Normal variasjon i utviklingen Unormal utvikling Normal variasjon i utviklingen Unormal utvikling Normal variasjon i utviklingen Unormal utvikling Tidlig innsats

8 Utfordring 2 - Individualisering - Tidlig innsats forutsetter tidlig identifisering via tegn og signaler hos barn og unge. Bidrar dette til individforklaringer og individuelle løsninger? – Handler skolevegring om dårlig omsorg eller dårlige skole? – Er de sosial ulikhet i helse og utdanning et resultat av økonomiske betingelser eller foreldres omsorgsevne? – Er mobbing et resultat av enkelte aggressive elever eller et resultat av dårlig skolemiljø?

9 Utfordringer 3 - Identifisering - Ambisjonene om tidlig identifisering innebærer å fatte beslutninger under større usikkerhet. – Hvordan vet vi når noe utvikler seg i en uheldig retning? – Hva skal vi se etter? To metoder – Kartleggingsverktøy – Prosessmodeller Hva er den beste metoden?

10 Utfordring 4 - gevinster på lang sikt - Forebygging og tidlig innsats kommer andre tjenester til gode enn de tjenestene som investerer i tidlige tiltak. – Investeringer i barnehagen kommer grunnskolen til gode – Investeringer i grunnskolen, kommer videregående skole til gode – Investeringer i skolen kommer NAV til gode Har de ulike tjenestene tilstrekkelige incentiver til å satse på tidlig innsats? Bidrar dagens mål- og resultatstyring til at hver tjeneste blir seg selv nok?

11 Utfordringer 5 - Kommunen som system - Hvilke grad opplever du at følgende barrierer hinder deg fra å handle hensiktsmessig overfor barn/unge som du er bekymret for? TIDLIG IDENTIFISERING FORUTSETTER AT KOMMUNEN ER I STAND TIL Å FØLGE OPP. KOMMUNEN MÅ FUNGERE SOM ET INTEGRERT SYSTEM


Laste ned ppt "Tidlig innsats Hva er det og hvilke utfordringer innebærer det? TI-konferansen 19.4.16."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google