Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

V/Avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet Lancering af Danske Regioners psykiatriudspil 23. Mars 2009 Erfaringer fra Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "V/Avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet Lancering af Danske Regioners psykiatriudspil 23. Mars 2009 Erfaringer fra Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 v/Avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet Lancering af Danske Regioners psykiatriudspil 23. Mars 2009 Erfaringer fra Norge

2 2 2

3 3 Opptrappingsplan for psykisk helse 1999-2008 St.m. 25 (1996-97): ”Åpenhet og helhet” - Brist i alle ledd! Sos.komm.: ”Målet er å fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv”

4 4 WHO i samarbeid med EU Declaration for Europe We believe that the primary aim of mental health activity is to enhance people’s well-being and functioning by focusing on their strengths and resources, reinforcing resilience and enhancing protective external factors. WHO, Helsinki 2005

5 5 WHO og EU Overordnete mål - Mestring - Sosial inkludering - kampen mot Stigma - Forebygging - psykisk helse i andre sektorer - lokalbaserte løsninger – også for alvorlig syke

6 6 Hvor ville vi? Fra sykehusbaserte til lokalbaserte tjenester Fra fokus på sykdom til mestring Fra tvang og stigma til frivillighet og åpenhet Fra ideologi til kunnskap og kvalitet Fra makt-avmakt til likeverd - brukerdeltagelse Fra fragmenter til samarbeid PARADIGMESKIFTE!

7 7 HVA HANDLER DET OM? I Muligheten til å leve et normalt liv - et sted å bo - noe å leve av - noe å leve for - noen å leve sammen med…. Og: - god hjelp, behandling og oppfølging når det trengs…. Trygghet for brukere, pårørende og lokalt hjelpeapparat

8 8 Hva gjorde vi? Nasjonale mål - kvanitative - kvalitative Lokale planer - kommuner - spesialisthelsetjenesten Øremerkede midler - 9 mrdr investeringer - 6 mrdr økt drift Kommunikasjonsstrategi - skolene, arbeidslivet, befolkningen Kvalitet og kompetanse - utdanning, forskning med mer - kvalitetsarbeid – indikatorer med mer Særlige innsatsområder - barn og unge - arbeid og psykisk helse - vold og traumer Pedagogiske virkemidler - veiledere og retningslinjer

9 9 Opptrappingsplanen - Nasjonale mål I Et verdig helsetjenestetilbud preget av - brukerperspektiv - mestringsperspektiv - frivillighet - tilgjengelighet – kontinuitet - helhet - samarbeid - Desentralisering og nærhet - Kvalitet i behandlingen - Åpenhet

10 10 Opptrappingsplanen - Nasjonale mål II 3400 nye omsorgsboliger 10.000 flere personer skal ha støttekontakt 15.000 flere tilbud om kultur og fritidstiltak 800 nye årsverk til skole- og helsestasjoner 75 Distriktspsykiatriske sentre 50% flere dagopphold ved DPS 50% flere polikliniske behandlinger Tiltak overfor grupper med særlige behov 5% dekning barn og ungdom 50% økt produktivitet i poliklinikkene 9300 nye årsverk i alt 4000 flere skal ha tilbud om sysselsettingstiltak Tiltak for utdanning, rekruttering og forskning

11 11 Hva fikk vi til?

12 12 Etablere DPS-struktur over hele landet 75 DPS etablert

13 13 Ambulante tjenester Ca 70 team etablert

14 14 Antall ansatte 10.000 nye årsverk

15 15 Antall som får behandling Fordoblet

16 16 Antall spesialister

17 17 Høgskoleutdannete med videreutdanning

18 18 Boliger - 3100 boliger ferdigstilt - fortsatt mangler

19 19 Arbeidsmarkedstiltak for ps.s.

20 20 Tilgjenglighet - Tjenestene er styrket i kommunene - DPSene blir etablert - Åpningstidene utvides - Ambulante team - Tilbudet er bedre kjent - Men fortsatt for lang ventetid

21 21 Brukermedvirkning ? - Brukerne deltar i formelle prosesser - Rutiner for tilbakemelding etableres - Hva med møtet mellom bruker og hjelper?

22 22 Mestringsperspektivet ? Dokumentasjon mangler

23 23 Åpenhet ! - Økt tillit - Lettere å be om hjelp - Større tro på at hjelp nytter - Ungdom har bedre språk om psykisk helse

24 24 Opplever brukerne og pårørende at det har blitt bedre? - Bedre deltagelse? - Styrket mestring? - Et mer normalt liv? - Mer toleranse? - Bedre behandling? ?

25 25 Hvor står vi? Hva fikk vi ikke til? Opptrappingsplanen har satt tydelige spor! Hva med paradigmeskiftet? - fra sykehusbaserte til lokalbaserte tjenester - fra fokus på sykdom til mestring - fra tvang og stigma til frivillighet og åpenhet - fra ideologi til kunnskap og kvalitet - fra makt-avmakt til likeverd - fra fragmenter til samarbeid og helhet

26 26 Fokus i 2009 og fremover Samhandling – nye modeller og ny finansiering Kommunale tiltak - mer ressurser - lavterskeltiltak/psykologer Spesialisthelsetjenesten - økt trykk på omstilling – styrke DPS! - spissing av sykehusfunksjoner – nedbygging? - mindre ressurser Redusere bruk av tvang Styrke mestrings- og brukerperspektivet Kvalitet og kunnskap - kvalitetsindikatorer Informasjon og holdninger Skole og arbeidsliv

27 27

28 28 Indikatorer – psykisk helse Helsestatus Risiko – og påvirkningsområder Helsetjenestens utførelse Kapasitet og organisering av tjenestene www.helsedirektoratet.no www.helsedirektoratet.no

29 29 Hva skal tjenesten måles på? Brukertilfredshet Tilgjenglighet - ventetider - åpningstid - nærhet til brukerne Tiltak? - lavterskeltiltak - ambulante team Evne til samarbeid - tilbakemelding til 1. line - individuell plan Effektiv ressursutnyttelse? Produktivitet? Tid fra sykdom oppstår til tiltak iverksettes Korridorpasienter? Reinnleggelser i akuttavd


Laste ned ppt "V/Avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet Lancering af Danske Regioners psykiatriudspil 23. Mars 2009 Erfaringer fra Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google