Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse og livskvalitet. Helse Knyttes ofte til sykdom. Den medisinske definisjonen er ”Fravær av sykdom” En videre definisjon er gitt av WHO: ”Helse er.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse og livskvalitet. Helse Knyttes ofte til sykdom. Den medisinske definisjonen er ”Fravær av sykdom” En videre definisjon er gitt av WHO: ”Helse er."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse og livskvalitet

2 Helse Knyttes ofte til sykdom. Den medisinske definisjonen er ”Fravær av sykdom” En videre definisjon er gitt av WHO: ”Helse er en tilstand av fullkommen legemlig, sjelelig og sosial velvære og ikke bare fravær av sykdom eller lyter” Når har man da god helse? Helse omfatter både det fysiske, psykiske og sjelelige. Vi skal altså ha det bra både fysisk og psykisk for å ha god helse Film: Lykke og helse henger sammenLykke og helse henger sammen

3 Livskvalitet Henger sammen med helsebegrepet, men omfatter også et trygt og meningsfullt liv –Et helserelatert syn på livskvalitet: sykdom og fravær av sykdom bestemmer og virker inn på den enkeltes livskvalitet –Et sosialpsykologisk syn på livskvalitet: den enkeltes positive og negative opplevelser av livet er bestemmende for livskvaliteten For mange barn og unge er et trygt familieliv og foreldrenes økonomi og utdanning viktig for livskvalitet Meningsfulle oppgaver i skole/arbeidsliv har også stor innflytelse på livskvalitet

4 Stress Stress er ifølge WHO et av verdens største helseproblemer, se filmfilm Stress er en tilstand av økt fysiologisk, psykologisk og atferdsmessig beredskap, dvs. kroppens alarmreaksjon, og kan være positivt eller negativt Kommer når vi utsettes for en eller flere stressfaktorer som utfordrer kroppen vår og oppleves som en påkjenning Stressfaktorer gir en stressreaksjon

5 Stressreaksjoner Fysiologiske stressreaksjoner Psykologiske stressreaksjoner Hva skaper stress? –Personavhengig fordi vi reagerer individuelt og ulikt på en stressfaktor –Ytre årsaker som store forandringer og omstillinger i livet –Indre årsaker som dårlig selvbilde, urealistiske forventninger og liten evne til å takle motgang

6 Symptomer på stress Det er viktig å kjenne til stressymptomer, slik at ikke toleransegrensen for opplevelse av stress stadig øker Fire kategorier av symptomer på stress: –Fysiske –Adferdsmessige –Kognitive –Emosjonelle Kjenner du stressymptomer – sørg for å få gjort noe med dem

7 Forebygging av negative stressreaksjoner Stress kan være en nødvendig energimobilisering. Positivt stress kjennetegnes ved at man etter hvert opplever mestring og kontroll Negativt stress er en belastning på kroppen og bør forebygges –Trening –Avspenning –Følelsesmessig støtte

8 Prestasjonsangst Stress kan gi prestasjonsangst. Det kan være positivt og gjøre at man yter litt ekstra, men gjør ofte at vi opplever et press som er for stort Prestasjonsangst er en frykt for at noe hos oss selv skal svikte når vi er i en presset situasjon Vi er ofte mer enn vanlig bekymret for utfallet av en handling der det forventes at vi skal prestere noe. Bekymringene kan gi fysiske plager

9 Prestasjonsangst kan reduseres Tiltak du selv kan gjøre: –Finn støtte hos andre –Bruk avspenningsøvelser – Tren deg på å stå foran andre og snakke –Vær godt forberedt –Lev sunt – det gir deg energi Tiltak andre kan gjøre for å hjelpe personer med prestasjonsangst er bl.a.: –Snakk om det –Gjør situasjoner og arbeidsoppgaver forutsigbare og tydelige –Gi positive tilbakemeldinger og understrek at det er naturlig å feile innimellom

10


Laste ned ppt "Helse og livskvalitet. Helse Knyttes ofte til sykdom. Den medisinske definisjonen er ”Fravær av sykdom” En videre definisjon er gitt av WHO: ”Helse er."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google